IBN
    
    
  


    
Close
Hits: 93 Unique visitors: 70

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(63) pentru cuvîntul-cheie "culture"

Funcţiile culturii organizaţionale in instituțiile publice

Grecu Ala
Nr. / / ISSN -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte din strategia formării conceptuale a tineretului
Levinţa Ştefan, Silistraru Nicolae
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1 / 2012 / ISSN 1857-3592
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul culturii organizaţionale asupra managementului public
Gorea Victoria
Administrarea Publică
Nr. 1(85) / 2015 / ISSN 1813-8489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Televiziunea contemporană din perspectivă critică
Tipa Violeta
Arta
Nr. 1(AAV) / 2011 / ISSN 1857-1042 /ISSNe 1857-1050
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Repere psihopedagogice ale formării culturii etnoartistice la elevi
Gavriliţă Laura
Artă şi Educaţie Artistică
Nr. 1(23) / 2014 / ISSN 1857-0445
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Women in different cultures: status of Arab women in Israel

Autor Nou, Ştefîrţa Adelina
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 2(11) / 2007 / ISSN 1857-0011
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Organizational culture: concept and components

Autor Nou
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 2(11) / 2007 / ISSN 1857-0011
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Asking for help among arab adolescents in Israel

Autor Nou, Ştefîrţa Adelina
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 2(11) / 2007 / ISSN 1857-0011
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Social psychological perspective on culture, multicultural minds and identities

Autor Nou
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 3(12) / 2007 / ISSN 1857-0011
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dimensiunea interculturală – parte integrantă a procesului de predare-învățare a limbilor străine

Hîrbu Stella
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 3(7) / 2006 / ISSN 1857-0011
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'aspect interculturel dans l'enseignement du français d'affaires

Dîrul Lilia
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 3(3) / 2005 / ISSN 1857-0011
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Culture, immigration, et intégration culturelle
Morel Maia
Francopolyphonie
Nr. 2(9) / 2014 / ISSN 1857-1883
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La créativité poétique comme forme d’interculturalité
Rumleanschi Mihail
Francopolyphonie
Nr. 2(9) / 2014 / ISSN 1857-1883
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The New Francophone Space – Support and Promotion of The Francophone Cultural Products
Buzea(Ionescu) OanaRoxana
Francopolyphonie
Nr. 1(9) / 2014 / ISSN 1857-1883
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Accente franceze în cultura românească – secolele XIX-XX
Flaişer Mariana
Francopolyphonie
Nr. 1(9) / 2014 / ISSN 1857-1883
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Le Journaliste Eminescu et l’idéal de la Dacia Spirituelle
Nimigean Gina
Francopolyphonie
Nr. 2(7) / 2012 / ISSN 1857-1883
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Publicité, traduction, interculturalité
Bordian Svetlana
Francopolyphonie
Nr. 2(7) / 2012 / ISSN 1857-1883
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
État des lieux en Traduction
Frosin Constantin
Francopolyphonie
Nr. 2(7) / 2012 / ISSN 1857-1883
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mondialisation et enseignement du français, langue et cultures, dans les universités américaines
VanBerten Christine
Francopolyphonie
Nr. 6 / 2011 / ISSN 1857-1883
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Langue et culture, deux notions différentes ou deux aspects d’une même problématique ?
Variot Estelle
Francopolyphonie
Nr. 6 / 2011 / ISSN 1857-1883
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 63