IBN
    
    
  


    
Close

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(136) pentru cuvîntul-cheie "culture"

Funcţiile culturii organizaţionale in instituțiile publice

Grecu Ala
Academia de Administrare Publică
Teoria şi practica administrării publice
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 4 January, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-287
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cultura muzicală naţională românească în prima jumătate a secolului al XX-lea

Dobre-Ioniță Raluca
Traditie și inovare în cercetarea științifică
Ediția VII. 2018. Bălți. ISBN 978-9975-50-225-2.
Disponibil online 25 July, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-17
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte din strategia formării conceptuale a tineretului
Levinţa Ştefan, Silistraru Nicolae
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1 / 2012 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 8 November, 2016. Descarcări-6. Vizualizări-672
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Riscuri și amenințări în regiunea extinsă a Mării Negre

Popilevschi Dumitru
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Administrarea Publică
Nr. 1(101) / 2019 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 12 March, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-131
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Repere teoretice în formarea culturii profesionale a funcționarilor publici

Dulschi Ion
Academia de Administrare Publică
Administrarea Publică
Nr. 1(101) / 2019 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 12 March, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul culturii organizaţionale asupra managementului public
Gorea Victoria
Academia de Administrare Publică
Administrarea Publică
Nr. 1(85) / 2015 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 16 April, 2015. Descarcări-3. Vizualizări-864
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Un proiect neîmplinit: biblioteca exilului românesc

Lupșan Mihaela Diana
Universitatea „1 decembrie 1918”, Alba Iulia
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol. II. 2018. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-042-8.
Disponibil online 26 October, 2018. Descarcări-33. Vizualizări-126
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Linguistic Expressions of Emotions via Internal “Bodily Images”

Lifari Viorica
Universitatea de Stat din Moldova
Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străine
Ediția 5-a. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-124-90-4.
Disponibil online 15 October, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-48
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Exprimarea timpului în engleză, română şi rusă în raport cu tipul de cultură

Lifari Viorica
Universitatea de Stat din Moldova
Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străine
Ediția 5-a. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-124-90-4.
Disponibil online 15 October, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-39
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Protejarea patrimoniului arheologic al Republicii Moldova: impedimente social-juridice şi modalităţi de soluţionare

Carp Simion, Carp Elena
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Analele ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe socio-umane
Nr. XIX(1) / 2019 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 27 December, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-11
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Televiziunea contemporană din perspectivă critică
Tipa Violeta
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Arta
Nr. 1(AAV) / 2011 / ISSN 1857-1042 /ISSNe 1857-1050
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-7. Vizualizări-729
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Repere psihopedagogice ale formării culturii etnoartistice la elevi
Gavriliţă Laura
Colegiul Naţional „Ferdinand I”, Bacău
Artă şi Educaţie Artistică
Nr. 1(23) / 2014 / ISSN 1857-0445
Disponibil online 22 October, 2015. Descarcări-1. Vizualizări-622
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Complexitatea competenţei comunicative interculturale

Cozari Gheorghe1, Rusnac-Frăsineanu Magdalena2
1 Liceul Teoretic "Minerva", Chişinău,
2 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Economie.
Volumul 25 (2). 2010. Chişinău. ISBN 978-9975-64-194-4.
Disponibil online 2 October, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-16
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Importanţa socială şi economică a legumiculturii

Movileanu Pavel, Movileanu Veronica
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Economie.
Volumul 25 (2). 2010. Chişinău. ISBN 978-9975-64-194-4.
Disponibil online 2 October, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-36
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

С.Н. Булгаков: хозяйствование как смыслотворчество культуры

Autor Nou
Белорусский государственный университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol. 2. 2018. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975- 83-058-4.
Disponibil online 25 September, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Development of Intercultural Communicative Competence as a Key Feature in Foreign Language Teaching Learning Process

Usataia Svetlana
Universitatea de Stat „Grigore Ţamblac“ din Taraclia
Dunărea – Nistru: Anuar
Vol. 6. 2019. Taraclia. ISBN 978-9975-9568-8-8.
Disponibil online 31 December, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-17
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Salvia Hispanica L. specie alimentară şi medicinală - preţioasă pentru implementare în Republica Moldova

Chisnicean Lilia
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor,
(Ed. a 6-a) . 2007. Chişinău. ISBN 978-9975-56-463-2.
Disponibil online 20 December, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-13
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Good practices in creative entrepreneurship. Case study: baltic countries

Damaschin Mariana
Academy of Economic Studies of Moldova
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători
Ediţia a XVI-a. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-926-7.
Disponibil online 13 December, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-28
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Scientific fundamentation in the law-making process in the Republic of Moldova

Vaculovschi Ghenadie
University of European Political and Economic Studies “Constantin Stere”
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători
Ediţia a XVI-a. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-926-7.
Disponibil online 13 December, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-27
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Elemente de cultură și patrimoniu cultural în programele școlare gimnaziale la istorie din Republica Moldova și România

Suvac Sergiu
Universitatea Valahia din Târgoviste
Valorificarea patrimoniului etnocultural
Editia a 4-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-84-105-4.
Disponibil online 14 November, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-33
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 136