IBN
    
    
  


    
Close

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(170) pentru cuvîntul-cheie "culture"

Funcţiile culturii organizaţionale in instituțiile publice

Grecu Ala
Academia de Administrare Publică
Teoria şi practica administrării publice
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 4 January, 2018. Descarcări-8. Vizualizări-388
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cultura muzicală naţională românească în prima jumătate a secolului al XX-lea

Dobre-Ioniță Raluca
Traditie și inovare în cercetarea științifică
Ediția 7. 2018. Bălți. ISBN 978-9975-50-225-2.
Disponibil online 25 July, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-105
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte din strategia formării conceptuale a tineretului
Levinţa Ştefan, Silistraru Nicolae
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1 / 2012 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 8 November, 2016. Descarcări-6. Vizualizări-782
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Riscuri și amenințări în regiunea extinsă a Mării Negre

Popilevschi Dumitru
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Administrarea Publică
Nr. 1(101) / 2019 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 12 March, 2019. Descarcări-11. Vizualizări-286
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Repere teoretice în formarea culturii profesionale a funcționarilor publici

Dulschi Ion
Academia de Administrare Publică
Administrarea Publică
Nr. 1(101) / 2019 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 12 March, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-156
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul culturii organizaţionale asupra managementului public
Gorea Victoria
Academia de Administrare Publică
Administrarea Publică
Nr. 1(85) / 2015 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 16 April, 2015. Descarcări-3. Vizualizări-951
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Protejarea patrimoniului arheologic al Republicii Moldova: impedimente social-juridice şi modalităţi de soluţionare

Carp Simion, Carp Elena
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. 9 / 2019 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 27 December, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-96
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cultura organizaţională – factor de formare a imaginii firmei

Tănase Marina
Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
Interuniversitaria
Ediția 08. 2013. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-106-4.
Disponibil online 21 March, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-127
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Impactul factorilor variațiilor interculturale globale în elaborarea strategiei de marketing

Hămuraru Maria, Zaharco Viorelia
Universitatea de Stat din Moldova
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-142-57-1.
Disponibil online 8 April, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-68
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Un proiect neîmplinit: biblioteca exilului românesc

Lupșan Mihaela Diana
Universitatea „1 decembrie 1918”, Alba Iulia
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol. II. 2018. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-042-8.
Disponibil online 26 October, 2018. Descarcări-33. Vizualizări-262
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Linguistic Expressions of Emotions via Internal “Bodily Images”

Lifari Viorica
Universitatea de Stat din Moldova
Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străine
Ediția 5-a. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-124-90-4.
Disponibil online 15 October, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-125
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Exprimarea timpului în engleză, română şi rusă în raport cu tipul de cultură

Lifari Viorica
Universitatea de Stat din Moldova
Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străine
Ediția 5-a. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-124-90-4.
Disponibil online 15 October, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-123
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Televiziunea contemporană din perspectivă critică
Tipa Violeta
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Arta
Nr. 1(AAV) / 2011 / ISSN 1857-1042 /ISSNe 1857-1050
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-9. Vizualizări-832
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Challenges in translation of idioms as cultural units

Pînzaru Mihaela
Free International University of Moldova
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Volumul II. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-589-3.
Disponibil online 2 April, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-84
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Translation as communication across languages and cultures

Peterman Tatiana
Free International University of Moldova
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Volumul II. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-589-3.
Disponibil online 2 April, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-63
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Probleme de convietuire între români si rromi

Alisa Catalina
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Preocupări contemporane ale științelor socio-umane
Ediția a VIII-a . 2017. Chişinău, 2018. ISBN 978-9975-3168-9-7.
Disponibil online 24 February, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-94
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Repere psihopedagogice ale formării culturii etnoartistice la elevi
Gavriliţă Laura
Colegiul Naţional „Ferdinand I”, Bacău
Artă şi Educaţie Artistică
Nr. 1(23) / 2014 / ISSN 1857-0445
Disponibil online 22 October, 2015. Descarcări-1. Vizualizări-706
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Complexitatea competenţei comunicative interculturale

Cozari Gheorghe1, Rusnac-Frăsineanu Magdalena2
1 Liceul Teoretic "Minerva", Chişinău,
2 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Economie.
Vol. 25 (2). 2010. Chişinău. ISBN 978-9975-64-194-4.
Disponibil online 2 October, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-118
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Importanţa socială şi economică a legumiculturii

Movileanu Pavel, Movileanu Veronica
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Economie.
Vol. 25 (2). 2010. Chişinău. ISBN 978-9975-64-194-4.
Disponibil online 2 October, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-128
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

С.Н. Булгаков: хозяйствование как смыслотворчество культуры

Autor Nou
Белорусский государственный университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2018. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975- 83-058-4.
Disponibil online 25 September, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-98
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 170