IBN
    
    
  


    
Close

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(350) pentru cuvîntul-cheie "culture"

Funcţiile culturii organizaţionale in instituțiile publice

Grecu Ala
Teoria şi practica administrării publice
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 4 January, 2018. Descarcări-24. Vizualizări-915
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cultura muzicală naţională românească în prima jumătate a secolului al XX-lea

Dobre-Ioniță Raluca
Traditie și inovare în cercetarea științifică
Ediția 7. 2018. Bălți. ISBN 978-9975-50-225-2.
Disponibil online 25 July, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-353
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Impactul factorilor variațiilor interculturale globale în elaborarea strategiei de marketing

Hămuraru Maria, Zaharco Viorelia
Problemele socioeconomice ale Republicii Moldova: reflecții, sugestii
Vol.5. 2020. Chişinău. .
Disponibil online 30 December, 2020. Descarcări-31. Vizualizări-282
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Unitatea naţional-universală a valorilor – principiu fundamental al culturii şi educaţiei

Tulei Angela
Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământului superior la cerinţele pieţii muncii
2016. Chişinău. ISBN 978-9975-71-790-8.
Disponibil online 8 September, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-122
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte din strategia formării conceptuale a tineretului
Levinţa Ştefan, Silistraru Nicolae
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1 / 2012 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 8 November, 2016. Descarcări-8. Vizualizări-1347
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cooperarea transfrontalieră – instrument de valorificare și promovare a culturii și patrimoniului istoric

Popovici Angela
Administrarea Publică
Nr. 1(113) / 2022 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 23 March, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Riscuri și amenințări în regiunea extinsă a Mării Negre

Popilevschi Dumitru
Administrarea Publică
Nr. 1(101) / 2019 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 12 March, 2019. Descarcări-15. Vizualizări-644
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Repere teoretice în formarea culturii profesionale a funcționarilor publici

Dulschi Ion
Administrarea Publică
Nr. 1(101) / 2019 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 12 March, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-523
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul culturii organizaţionale asupra managementului public
Gorea Victoria
Administrarea Publică
Nr. 1(85) / 2015 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 16 April, 2015. Descarcări-6. Vizualizări-1339
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Protejarea patrimoniului arheologic al Republicii Moldova: impedimente social-juridice şi modalităţi de soluţionare

Carp Simion, Carp Elena
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. 9 / 2019 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 27 December, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-390
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Particularitățile strategiilor de aculturație în etnopsihologia contemporană

Roșca Tatiana
Promovarea valorilor sociale în contextul integrării Europene
2018. Chişinău. ISBN 978-9975-3185-7-0.
Disponibil online 14 February, 2022. Descarcări-108. Vizualizări-178
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cultura organizaţională – factor de formare a imaginii firmei

Tănase Marina
Interuniversitaria
Ediția 08. 2013. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-106-4.
Disponibil online 21 March, 2020. Descarcări-54. Vizualizări-499
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Impactul factorilor variațiilor interculturale globale în elaborarea strategiei de marketing

Hămuraru Maria, Zaharco Viorelia
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-142-57-1.
Disponibil online 8 April, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-350
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Resemnificarea conceptelor vieții în contextul realităților pandemice

Perciun Andrei
Filosofia și perspectiva umană: Sustenabilitatea gândirii filosofice în societatea post-pandemie
Ediţia 18. 2020. Chișinău. ISBN 978-9975-3334-2-9.
Disponibil online 19 January, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-190
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Un proiect neîmplinit: biblioteca exilului românesc

Lupșan Mihaela Diana
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.2. 2018. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-042-8.
Disponibil online 26 October, 2018. Descarcări-36. Vizualizări-620
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Linguistic Expressions of Emotions via Internal “Bodily Images”

Lifari Viorica
Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străine
Ediția 5-a. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-124-90-4.
Disponibil online 15 October, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-385
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Exprimarea timpului în engleză, română şi rusă în raport cu tipul de cultură

Lifari Viorica
Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străine
Ediția 5-a. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-124-90-4.
Disponibil online 15 October, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-442
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Metamorfoză identitară prin dansul focloric „Drăgaica”

Talpă Svetlana
Arta
Nr. 2(AAV) / 2020 / ISSN 1857-1042 /ISSNe 1857-1050
Disponibil online 6 June, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-137
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Postage stamps and the Moldavian entries in the Unesco Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity: artistic aspects

Kravcenko Vladimir
Institute of Cultural Heritage
Arta
Nr. 1(AV) / 2020 / ISSN 1857-1042 /ISSNe 1857-1050
Disponibil online 28 December, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-244
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Televiziunea contemporană din perspectivă critică
Tipa Violeta
Arta
Nr. 1(AAV) / 2011 / ISSN 1857-1042 /ISSNe 1857-1050
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-37. Vizualizări-1276
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 350