IBN
    
    
  


    
Close

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(132) pentru cuvîntul-cheie "family"

Rodzinne implikacje zachowań agresywnych adolescentów

Autor Nou, Bartoszewski Jakub
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie
Tradiţie şi inovaţie în educaţie
Vol. I. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-289-2.
Disponibil online 12 February, 2020. Descarcări-17. Vizualizări-132
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Formarea preadolescentului pentru rolul de părinte responsabil

Rotaru Ioana-Corina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Tradiţie şi inovaţie în educaţie
Vol. I. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-289-2.
Disponibil online 12 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-65
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Importanța unui parteneriat eficient SAP-școală-familie în diminuarea absenteismului la preadolescenți

Botnari Valentina1, Scutaru Albina2
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Serviciul Asistență Psihopedagogică Rîșcani
Tradiţie şi inovaţie în educaţie
Vol. I. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-289-2.
Disponibil online 12 February, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-160
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Funcția educativă a familiei în procesul formării atitudinilor morale la copii

Munteanu Tamara
Universitatea de Stat din Tiraspol
Tradiţie şi inovaţie în educaţie
Vol. I. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-289-2.
Disponibil online 11 February, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-97
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Socializarea la vârsta preşcolară şi valențele familiei în acest process

Andrasciuc Vasilica1, Chirică Galina2
1 Cabinet Individual de Psihologie, Maramureş,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Tradiţie şi inovaţie în educaţie
Vol. I. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-289-2.
Disponibil online 11 February, 2020. Descarcări-12. Vizualizări-113
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Funcția educativă a familiei în procesul formării atitudinilor morale la copii

Munteanu Tamara
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(19) / 2020 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 7 April, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-74
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dezvoltarea și promovarea culturii relațiilor inter-generaționale în cadrul consilierii educaționale a familiei

Calaraş Carolina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(19) / 2020 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 7 April, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-133
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rolul factorilor educaționali în formarea personalității elevului

Vinnicenco Elena
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(15) / 2019 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 1 August, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-133
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dysfunctions in the family as a source of loneliness and social orphanage of a child - selected issues

Matejek Jozefa
Pedagogical University Krakow
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(15) / 2019 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 1 August, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-203
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The influence of economic and socio-cultural factors on criminality

Larii Iurie1, David Mihail2
1 Academy “Stefan cel Mare” of MIA of the Republic of Moldova,
2 IPA România, Constanța
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. 9 / 2019 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 27 December, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-107
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Analiza juridică a contravenției de violență în familie

Ionaşcu Vitalie
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. XVIII(1) / 2018 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 15 January, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-140
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspecte ale educaţiei copiilor în familii de tip patriarhal

Magdaliuc Angela
Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
Interuniversitaria
Ediția 08. 2013. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-106-4.
Disponibil online 21 March, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Psychosocial content of the challenges and vulnerability of the contemporary family in Romania (approaches to the family estblishment)

Constantin Genoveca
Free International University of Moldova
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
X. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-3371-4-4.
Disponibil online 14 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-49
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Child-parent relationships as a factor in the development of the child's personality

Chisacov Roman, Adăscăliţă Viorica
Ion Creanga Pedagogical State University of Chisinau
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
X. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-3371-4-4.
Disponibil online 14 February, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-181
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The psychological effects of stress on school performance

Cojocaru Ecaterina
Centrul de Excelență în Energetică și Electronică din Chișinău
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
X. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-3371-4-4.
Disponibil online 14 February, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-122
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Modern tendencies in the reaserch of family in a transitional society in social psychology

Podborschi Angela
SRL Cosmosat-Impex
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
X. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-3371-4-4.
Disponibil online 13 February, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-125
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Family perception of student’s failure in school

Cumpănășoiu Teodor Sorin
Free International University of Moldova
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
X. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-3371-4-4.
Disponibil online 13 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-118
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Migratia economica. Studiu de caz

Briceag Silvia, Corcevoi Maria
Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
Preocupări contemporane ale științelor socio-umane
Ediția a VIII-a . 2017. Chişinău, 2018. ISBN 978-9975-3168-9-7.
Disponibil online 24 February, 2020. Descarcări-29. Vizualizări-128
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Consecințele migrației familiei contemporane asupra proceselor familiale

Lazăr Ioan
Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
Interuniversitaria
Ediția 10. 2015. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-143-9.
Disponibil online 13 March, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-65
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reprezentări sociale despre familie – diferențe de gen

Braguţa Elena
Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
Interuniversitaria
Ediția 10. 2015. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-143-9.
Disponibil online 13 March, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 132