IBN
    
    
  


    
Close

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-11(11) pentru cuvîntul-cheie "extracţie"
Molarul de minte: atitudine şi conduită
Sîrbu Dumitru, Glinschi Taisia, Nagnibeda Mihaela, Mighic Alexandru
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 4(13) / 2012 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 3 December, 2013. Descarcări-15. Vizualizări-618
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Extracţia substanţelor fenolice din pieliţa miezului de nuci

Sandu Iulia1, Baerle Natalia2, Savcenco Alexandra1, Baerle Victor3
1 Universitatea Tehnică a Moldovei,
2 Universitatea de Stat din Moldova,
3 Liceul Teoretic „Principesa Natalia Dadiani”
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Volumul I. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-588-6.
Disponibil online 23 March, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-116
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Polyphenols and naphthoquinones extraction from walnuts pellicula: the impact on kernels quality

Baerle Alexei, Tatarov Pavel, Sandu Iulia
Technical University of Moldova
Journal of Engineering Sciences
Nr. 2 / 2020 / ISSN 2587-3474 /ISSNe 2587-3482
Disponibil online 4 June, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-195
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A fuzzy logic approach for mathematical modeling of the extraction process of bioactive compounds

Ghendov-Moşanu Aliona1, Sturza Rodica1, Cherecheş Tudor2, Patraș Antoanela3
1 Technical University of Moldova,
2 UPS PILOT ARM LTD,
3 „Ion Ionescu de la Brad” University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine ,Iaşi
Journal of Engineering Sciences
Nr. 3 / 2019 / ISSN 2587-3474 /ISSNe 2587-3482
Disponibil online 11 November, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-241
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Evaluation of the oxidative stability of sea buckthorn (hippophae rhamnoides l.) lipophilic extract

Popovici Violina
Technical University of Moldova
Journal of Engineering Sciences
Nr. 3 / 2018 / ISSN 2587-3474 /ISSNe 2587-3482
Disponibil online 22 February, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-202
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Metode de tratament a alveolei postextracţionale

Gulpe Alexei
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Medicina stomatologică
Nr. 3(44) / 2017 / ISSN 1857-1328
Disponibil online 5 December, 2017. Descarcări-5. Vizualizări-262
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Molarul de minte: consideraţii şi discrepanţe in practica de ambulator
Sîrbu Dumitru, Glinschi Taisia, Glinschi Vitalie, Nagnibeda Mihaela, Mighic Alexandru
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Medicina stomatologică
Nr. 3(24) / 2012 / ISSN 1857-1328
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-7. Vizualizări-559
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ameliorarea calităţii culorii vinurilor roze fabricate în Republica Moldova

Vacarciuc Liviu, Jibciuc Olga
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Realizări şi perspective în horticultură, viticultură, vinificaţie şi silvicultură”
Vol. 15 (2). 2007. Chişinău. ISBN 978-9975-946-11-7.
Disponibil online 7 October, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-77
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obţinerea şi caracterizarea compuşilor bioactivi extraşi din produse vegetale forestiere

Lupaşcu Tudor, Ţîmbaliuc Nina, Lupaşcu Lucian
Institutul de Chimie al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(47) / 2017 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 21 February, 2018. Descarcări-8. Vizualizări-397
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Valorificarea deșeurilor din vinificație

Balan Mihail, Balan Mihail, Vişanu Vitali
Universitatea Tehnică a Moldovei
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Volumul I. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-632-6.
Disponibil online 24 June, 2020. Descarcări-22. Vizualizări-200
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Condiționarea semințelor de strugure prin metoda pneumatică

Balan Mihail, Balan Mihail, Vişanu Vitali
Universitatea Tehnică a Moldovei
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Volumul I. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-632-6.
Disponibil online 24 June, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-118
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-11 of 11