IBN
    
    
  


    
Close
Hits: 136 Unique visitors: 122

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(63) pentru cuvîntul-cheie "efficiency"

Management of the irrigation decisive system

Vanghele Cristian
Nr. / / ISSN -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Management of domestic and external factors of decision policies in agriculture

Vanghele Cristian
Nr. / / ISSN -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Управление активами коммерческого банка

БЕДА Оксана
Nr. / / ISSN -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mediul de afaceri in Republica Moldova prin prisma unor instituţii cu atribuţii in domeniu

Carpovici Grigore
Nr. / / ISSN -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Administraţia publică din Republica Moldova şi problemele acesteia in contextul implementării Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană

Graur Oleg
Nr. / / ISSN -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Abordări in literatura de specialitate din Romania privind evaluarea performanţelor profesionale ale funcţionarilor publici

Spătaru Tatiana, Varzari Ana
Nr. / / ISSN -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fundamentele teoretico-practice ale procesului evaluării reformei administraţiei publice

Popovici Ion
Nr. / / ISSN -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Problema efectivului de bovine în Republica Moldova în contextul eficienţei dezvoltării ramurii zootehnice

Popescu Adrian, Baltag Grigore
Nr. / / ISSN -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Estimation of the impact of leadership  on successful businesses

Zeadi Hani
Administrarea Publică
Nr. 4(96) / 2017 / ISSN 1813-8489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eficiența conducerii: modalități de calculare şi realizare
Ulinici Adrian
Administrarea Publică
Nr. 2(86) / 2015 / ISSN 1813-8489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Implementarea sistemelor de măsurare a performanţei în activitatea financiară: aspecte conceptuale

Postolache Victoria
Administrarea Publică
Nr. 1-2(54) / 2007 / ISSN 1813-8489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Проблемы инновационного развития растениеводства в Украине
Ширма Владимир
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2013 / ISSN 1857-3630 /ISSNe 1857-3630
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Information Technologies Used In Electric Public Vehicles

Nuca Ilie, Nuca Iurie, Motroi Alexandru, Eşanu Vitalie
Analele Ştiinţifice (Asociaţia Chirurgilor Pediatri Universitari din RM)
Nr. X / 2009 / ISSN 1857-0631
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modalităţi de ridicare a eficienţei paginilor WEB interactive în educaţie
Coandă Ilie
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 11 / 2013 / ISSN 1857-1433
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilizarea paginilor web interactive în educaţie
Coandă Ilie
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 10 / 2012 / ISSN 1857-1433
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Глобализационные процессы и ответственность современных лидеров
Нестуля С.
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 12(2) / 2013 / ISSN 1857-1239
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Financial and accounting information quality and optimization of the decision making process
Fotache Gabriela, Fotache Marian
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 11 / 2012 / ISSN 1857-1239
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Управление розничных торговых сетей основано на потребности клиента
Şargu Lilia, Шарафудинова Наталия, Валеева Юлия
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Studii Europene din Moldova
Nr. V(1) / 2016 / ISSN 2435-1114
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Иверсан – раствор для орального применения при нематодозах овец

Autor Nou
Analele ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe socio-umane
Nr. VIII / 2008 / ISSN 1857-0976
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Probleme aferente elaborării politicii contabilităţii de gestiune

Grîu Maia
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(5) / 2006 / ISSN 1857-0011
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 63