IBN
    
    
  


    
Close

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(55) pentru cuvîntul-cheie "human security"

Tangențe ale concepției securității umane cu opera lui B.P. Hașdeu

Sprincean Serghei
Conferinţa-omagiu "Bogdan Petriceicu Hasdeu: Patrie, Onoare şi Ştiinţă"
2018. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-031-2.
Disponibil online 8 November, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-183
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Considerații epistemologice asupra securității personale. Delimitarea educației pentru securitate personală ca obiect epistemic

Cutasevici Angela
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(14) / 2018 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 2 April, 2019. Descarcări-22. Vizualizări-475
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Democratizarea și securitatea umană în condițiile agravării problemelor globale

Sprincean Serghei123
Statul, securitatea şi drepturile omului
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3462-2-1.
Disponibil online 7 March, 2021. Descarcări-16. Vizualizări-179
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Securitatea umană și modernizarea democratică a Republicii Moldova

Sprincean Serghei
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.1. 2016. Cahul. ISBN 978-9975-914-90-1.
Disponibil online 23 March, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-109
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Implicații filozofice ale concepției securității umane

Cozonac Renata12
Filosofia și perspectiva umană: Sustenabilitatea gândirii filosofice în societatea post-pandemie
Ediţia 18. 2020. Chișinău. ISBN 978-9975-3334-2-9.
Disponibil online 19 January, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-170
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Incursiuni în studiul securității umane și siguranței persoanei

Sprincean Serghei1, Sohoțchi Tudorița-Sanda2
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.8, Partea 2. 2021. Cahul. ISBN 2587-3563.
Disponibil online 10 December, 2021. Descarcări-52. Vizualizări-240
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Problematica securității umane și drepturilor persoanei reflectată in acordul de asociere RM-UE

Sprincean Serghei1, Sohoțchi Tudorița-Sanda2
Strategia Securității Uniunii Europene în contextul Metamorfozelor Relațiilor Internaționale
Vol.1. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-873-9.
Disponibil online 4 June, 2021. Descarcări-37. Vizualizări-233
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Diversitatea de căi și metode de asigurare a securității umane

Sohoțchi Tudorița-Sanda
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2022. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-176-5; 978-9975-83-177-2.
Disponibil online 4 April, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-127
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Asigurarea siguranţei persoanei şi securităţii umane prin democratizare sociopolitică

Sprincean Serghei1, Sohoțchi Tudorița-Sanda2, Crețu Ivan2
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2022. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-176-5; 978-9975-83-177-2.
Disponibil online 4 April, 2022. Descarcări-42. Vizualizări-247
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Educaţia – pilon sigur al securităţii umane

Curoş Liudmila
Materialele Conferinței științifico-practice internaționale „Spaţiul european de securitate: provocări, oportunităţi, perspective de integrare”
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-56-717-6.
Disponibil online 18 February, 2020. Descarcări-19. Vizualizări-435
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Contribuții ale concepției securității umane la fortificarea spațiului european de securitate

Sprincean Serghei
Materialele Conferinței științifico-practice internaționale „Spaţiul european de securitate: provocări, oportunităţi, perspective de integrare”
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-56-717-6.
Disponibil online 17 February, 2020. Descarcări-21. Vizualizări-452
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Asigurarea securității umane și modernizarea sociopolitică a Republicii Moldova

Sprincean Serghei
Statul, securitatea şi drepturile omului
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-108-88-1.
Disponibil online 15 March, 2020. Descarcări-18. Vizualizări-405
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Promovarea interesului naţional al Republicii Moldova în condițiile necesității asigurării securității umane

Sprincean Serghei
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 3. 2019. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3316-1-6.
Disponibil online 28 August, 2019. Descarcări-11. Vizualizări-403
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Perspective de fortificare a securității umane în Republica Moldova

Sprincean Serghei
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 3. 2019. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3316-1-6.
Disponibil online 28 August, 2019. Descarcări-24. Vizualizări-457
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Provocări la adresa securității umane în condițiile globalizării

Sprincean Serghei
Mediul strategic de securitate: tendinţe şi provocări
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3174-2-9.
Disponibil online 5 June, 2018. Descarcări-25. Vizualizări-468
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Filosofia securității și problemele ei principale

Sârbu Ion
Mediul strategic de securitate: tendinţe şi provocări
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3174-2-9.
Disponibil online 5 June, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-453
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Conflicte înghețate și securitatea umană: perspective pentru Republica Moldova

Albu Natalia
Mediul strategic de securitate: tendinţe şi provocări
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3174-2-9.
Disponibil online 5 June, 2018. Descarcări-13. Vizualizări-519
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Contribuții bioetice la reformarea sistemului de asigurare a securității umane în Republica Moldova

Sprincean Serghei
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Sociale”
Nr. 2(8) / 2018 / ISSN 2345-1858
Disponibil online 13 November, 2019. Descarcări-19. Vizualizări-400
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The Human - Universal Paradigm in Knowledge and Human Activity (Security Aspects)

Sîrbu Ion
Eastern European Journal for Regional Studies (EEJRS)
Nr. 2(5) / 2019 / ISSN 2537-6179 /ISSNe 1857-436X
Disponibil online 26 January, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-319
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Politici de asigurare a securității umane

Sprincean Serghei1, Sohoțchi Tudorița-Sanda2
Statul, securitatea şi drepturile omului
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-158-17-6..
Disponibil online 13 April, 2022. Descarcări-46. Vizualizări-270
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 55