IBN
    
    
  


    
Close

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(151) pentru cuvîntul-cheie "Public administration"

Dezvoltarea capacităţilor autorităţilor publice pentru abordarea eficientă a provocărilor la nivel macroregional

Paierele Oxana
Academia de Administrare Publică
Teoria şi practica administrării publice
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 5 January, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-218
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Strategia privind dezvoltarea funcției publice 2016-2020, pentru eficientizarea și transparentizarea managementului resurselor umane in administrația publică din Romania

Panţiru Maria Cristina
Agentia Nationala a Functionarilor Publici
Teoria şi practica administrării publice
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 5 January, 2018. Descarcări-17. Vizualizări-399
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Managementul sistemelor informaționale medicale din Republica Moldova

Ceban Emil, Banov Pavel
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Teoria şi practica administrării publice
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 4 January, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-176
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspecte teoretice privind rolul controlului in sistemul administraţiei publice din Republica Moldova

Antoci Ana
Academia de Administrare Publică
Teoria şi practica administrării publice
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 3 January, 2018. Descarcări-53. Vizualizări-167
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mediul de afaceri in Republica Moldova prin prisma unor instituţii cu atribuţii in domeniu

Carpovici Grigore
Academia de Administrare Publică
Teoria şi practica administrării publice
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 3 January, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-393
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Administraţia publică din Republica Moldova şi problemele acesteia in contextul implementării Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană

Graur Oleg
Academia de Administrare Publică
Teoria şi practica administrării publice
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 3 January, 2018. Descarcări-9. Vizualizări-378
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspecte teoretice privind evaluarea impactului social al programelor şi proiectelor in administraţia publică

Toma Alexandru
Academia de Administrare Publică
Teoria şi practica administrării publice
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 3 January, 2018. Descarcări-31. Vizualizări-316
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Abordări in literatura de specialitate din Romania privind evaluarea performanţelor profesionale ale funcţionarilor publici

Spătaru Tatiana, Varzari Ana
Academia de Administrare Publică
Teoria şi practica administrării publice
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 3 January, 2018. Descarcări-13. Vizualizări-439
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cooperarea sectorului public cu societatea civilă in promovarea reformelor din invăţămantul preuniversitar

Iurașco Elena
Universitatea de Stat din Moldova
Teoria şi practica administrării publice
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 3 January, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-157
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Abordarea strategică a comunicării in contextul reformării administraţiei publice din Republica Moldova

Grosu Lucia
Academia de Administrare Publică
Teoria şi practica administrării publice
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 3 January, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-183
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Implementarea guvernării electronice in organizarea şi gestionarea serviciilor publice

Tincu Violeta
Academia de Administrare Publică
Teoria şi practica administrării publice
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 3 January, 2018. Descarcări-34. Vizualizări-202
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rolul partenerilor de dezvoltare in propăşirea comunităţilor locale in Republica Moldova

Şaptefraţi Tatiana, Tatarov Sergiu
Academia de Administrare Publică
Teoria şi practica administrării publice
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 3 January, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-202
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Caracteristici ale culturii organizaţionale in sistemul administraţiei publice din Republica Moldova

Zelenschi Angela
Academia de Administrare Publică
Teoria şi practica administrării publice
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 3 January, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-189
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Recuperări organizaţionale in administraţia Republicii Moldova

Pascaru Ana
Universitatea New-Port
Teoria şi practica administrării publice
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 3 January, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-144
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Provocările reformei administraţiei publice la nivel local

Şaptefraţi Tatiana
Academia de Administrare Publică
Teoria şi practica administrării publice
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 3 January, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-219
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Высшее образование как фактор политической стабильности в условиях трансформации общества

Zubcik Oleg
Киевский Национальный Университет им. Тараса Шевченко
Ţările post-sovietice între UE şi Federaţia Rusă – analiza circumstanţelor specifice şi tendinţelor politice
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-829-5.
Disponibil online 17 July, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-246
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dezvoltarea rurală durabilă prin prisma realităţii din Republica Moldova

Fetescu Cezara
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice
Vol.50. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-299-6.
Disponibil online 11 November, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-86
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Conceptul de management public în retrospectivă

Fetescu Cezara
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice
Vol.50. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-299-6.
Disponibil online 11 November, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-106
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Interacțiuni dintre interesul public și descentralizare în contextul modernizării sistemului administrației publice

Bedros Andrei
Academia de Administrare Publică
Administrarea Publică
Nr. 2(106) / 2020 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 20 June, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-44
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Clasic şi contemporan, universal şi naţional în abordarea guvernării şi administraţiei publice

Sîmboteanu Aurel
Academia de Administrare Publică
Administrarea Publică
Nr. 1(105) / 2020 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 17 March, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-108
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 151