IBN
    

    
  


  
Close

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-7(7) pentru cuvîntul-cheie "proceduri de audit"
Particularitățle auditului situațiilor financiare în condițiile pandemiei
Iachimovschi Anatol
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.8, Partea 1. 2021. Cahul. ISBN 2587-3563.
Disponibil online 10 December, 2021. Descarcări-48. Vizualizări-696
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cerinţe specifice auditurilor componentelor şi elementelor individuale ale situaţiilor financiare
Iachimovschi Anatol
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.7, Partea 1. 2020. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-060-2.
Disponibil online 1 November, 2020. Descarcări-42. Vizualizări-611
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cerinţe specifice auditurilor componentelor şi elementelor individuale ale situaţiilor financiare
Iachimovschi Anatol, Ţugulschi Iuliana
Paradigma contabilităţii şi auditului: realităţi naţionale, tendinţe regionale şi internaţionale
Ediția 5. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-127-48-6.
Disponibil online 28 December, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-287
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perfecționarea auditului datoriilor financiare prin dezvoltarea relației dintre pragul de semnificație și procedurile de audit
Russu Nicolai
Economica
Nr. 4(126) / 2023 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 16 March, 2024. Descarcări-3. Vizualizări-106
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poate fi minimizat riscul fiscal prin audit financiar?
Domnişor Alina, Medințu Daniela-Nicoleta, Prodan Radu
Economica
Nr. 3(97) / 2016 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 10 November, 2016. Descarcări-35. Vizualizări-816
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perfecționarea sistemului de management al calității auditului la nivel de entitate și la nivel de misiune
Iachimovschi Anatol
Inovaţia: factor al dezvoltării social-economice
2022. Cahul. ISBN 978-9975-88-086-2.
Disponibil online 12 May, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-107
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte problematice cu privire la modernizarea sistemului de management a calității în audit
Iachimovschi Anatol
Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației
Vol.10, Partea I. 2023. Cahul. ISSN 2587-3563.
Disponibil online 11 September, 2023. Descarcări-14. Vizualizări-254
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-7 of 7