IBN
    
    
  


    
Close

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-18(18) pentru cuvîntul-cheie "cross-border cooperation"

Кластерный подход к управлению инновационным развитием предприятий агропромышленного комплекса региона

Smolici D.
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice
Vol.50. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-299-6.
Disponibil online 13 November, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-330
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oportunităţi şi constrângeri euroregionale. Cooperarea transfrontalieră Româno-Moldo-Ucraineană

Voicilaş Dan-Marius1, Certan Ion2
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.30. 2017. Iași, România. ISBN 978-606-685-554-9.
Disponibil online 15 April, 2020. Descarcări-18. Vizualizări-403
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Turismul cultural – perspective de dezvoltare în cadrul Euroregiunii „Siret-Prut-Nistru”

Holcă-Nistor Roxana Georgiana
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.30. 2017. Iași, România. ISBN 978-606-685-554-9.
Disponibil online 14 April, 2020. Descarcări-38. Vizualizări-385
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

National minorities in the cross-border cooperation between Slovenia and Italy

Moroz Olga
Mariupol State University
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Sociale”
Nr. 2(12) / 2020 / ISSN 2345-1858
Disponibil online 29 November, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-131
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Туристический потенциал одесской области как фактор трансграничного сотрудничества в еврорегионе «Нижний Дунай»

Nezdoyminov Sergii, Galasiuk Svetlana
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Sociale”
Nr. 2(12) / 2020 / ISSN 2345-1858
Disponibil online 29 November, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-276
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cross-Border Tourism and its Significance for Tourism Destinations
Livandovschi Roman
Academy of Economic Studies of Moldova
Eastern European Journal for Regional Studies (EEJRS)
Nr. 1(3) / 2017 / ISSN 2537-6179 /ISSNe 1857-436X
Disponibil online 26 September, 2017. Descarcări-3. Vizualizări-377
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dinamica cooperării transfontaliere între Republica Moldova, România și Ucraina pe dimensiunea conservării patrimoniului istoric

Popovici Angela
Teoria și practica administrării publice
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3492-6-0.
Disponibil online 11 November, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-110
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Анализ социально-экономического развития украинско-польского трансграничного региона

Dîganova Anna
Legea şi Viaţa
Nr. 6/2(330) / 2019 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 4 August, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-313
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rolul autorităților publice în cadrul programelor de cooperare transfrontalieră pentru valorificarea patrimoniului istoric și cultural

Popovici Angela
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.39. 2021. Iași, România. ISBN 978-606-685-744-4.
Disponibil online 11 December, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-125
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oportunităţi şi provocări pentru RM

Ciobanu Natalia
Probleme geopolitice şi istorico-geografice ale Bazinului Mării Negre
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3076-7-3.
Disponibil online 18 January, 2020. Descarcări-12. Vizualizări-356
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Construcţia Europeană – cadrul legal în prevenirea şi combaterea criminalităţii transfrontaliere

Creanga Liliana
Criminalitatea transfrontalieră şi transnaţională:
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-121-48-4.
Disponibil online 16 January, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-299
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rolul proiectelor transfrontaliere în dezvoltarea regională

Roşca-Sadurschi Liudmila, Zarişneac Natalia
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2016. Комрат. ISBN 978-9975-83-011-9; 9975-83-012-6.
Disponibil online 6 October, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rolul cooperării transfrontaliere în dezvoltarea economico-socială a Republicii Moldova

Tofan Tatiana
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.33. 2018. Iași, România. ISBN 978-606-685-616-4.
Disponibil online 1 December, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-242
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Valorificarea capitalului uman al raionului Cahul în cadrul cooperării transfrontaliere

Cornea Sergiu
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.33. 2018. Iași, România. ISBN 978-606-685-616-4.
Disponibil online 30 November, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-152
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Development of the cross-border cooperation of enterprises on the basis of the cluster approach
Kozak Iurii, Kravchenko Ievgen
Studii Economice
Nr. 2 / 2014 / ISSN 1857-226X
Disponibil online 24 October, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-467
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ways to introduce innovative forms euro-regional cooperation between Ukraine and the countries of the European Union

Thekhanovych Viktor, Chebotarov Viacheslav
Luhansk Taras Shevchenko National University
The Scientific Journal of Cahul State University “Bogdan Petriceicu Hasdeu” Economic and Engineering Studies
Nr. 1(7) / 2020 / ISSN 2587-313X /ISSNe 2587-3121
Disponibil online 2 September, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-170
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Euro-regional cooperation as a factor for the development of rural areas: problems and dangers

Belei Svetlana
The Yuriy Fedkovych National University of Chernivtsi
The Scientific Journal of Cahul State University “Bogdan Petriceicu Hasdeu” Economic and Engineering Studies
Nr. 1(5) / 2019 / ISSN 2587-313X /ISSNe 2587-3121
Disponibil online 8 August, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-339
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Малое предпринимательство в Украине и Молдове: перспективы трансграничного сотрудничества

Şevcenko-Perepiolkina R.
Измаильский государственный гуманитарный университет
Vector European
Nr. 1 / 2018 / ISSN 2345-1106 /ISSNe 2587-358X
Disponibil online 5 June, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-348
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-18 of 18