IBN
    

    
  


    
Close

Institutul de Dezvoltare a Societatii Informationale EXPERT on-line ASMCNAA DISCUS projectIndicatori CDI

Hits: 2 Unique visitors: 2

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(38) pentru cuvîntul-cheie "Quality"
Monitorizarea practicii pedagogice – deziderat al asigurării calităţii în colegiul pedagogic
Globu Nelea
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1 / 2012 / ISSN 1857-3592
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Calitatea instruirii funcţtionărilor publici în domeniul ştiinţelor economice
Patraşcu Dumitru
Administrarea Publică
Nr. 3-4(60) / 2008 / ISSN 1813-8489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Finalitatea formării profesionale a studenţilor – abordare prin competenţe
Musteaţă Simion
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 12(2) / 2013 / ISSN 1857-1239
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Consideraţii teoretice şi practice privind sporirea calităţii serviciilor de alimentaţie publică
Tăzlăvan Doina
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 12(2) / 2013 / ISSN 1857-1239
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O nouă cultură de calitate orientată spre aplicarea activă a principiilor fundamentale de management al calităţii
Niţă Nelu
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 11(2) / 2013 / ISSN 1857-1239
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Siguranţa alimentară – necesitate în comercializarea produselor alimentare
Purici Ion
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 12(2) / 2013 / ISSN 1857-1239
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A new quality culture oriented towards active application of fundamental principles of quality management
Niţă Nelu
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 11 / 2012 / ISSN 1857-1239
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Financial and accounting information quality and optimization of the decision making process
Fotache Gabriela, Fotache Marian
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 11 / 2012 / ISSN 1857-1239
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sistem de evaluare a performanţei programelor de studii
Chiciuc Andrei, Todos Petru, Ţicul Stela
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 8 / 2011 / ISSN 1857-1239
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Proiectarea și validarea unui instrument de evaluare a motivației studenților ce utilizează o platformă de învățare (II)
Bleandură Nicoleta
Artă şi Educaţie Artistică
Nr. 2(26) / 2015 / ISSN 1857-0445
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Corelaţia dintre calitate şi competitivitate
Todos Irina, Kuraksina Svetlana
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul, Seria "Științe economice"
Nr. 1(11) / 2014 / ISSN 1875-2723
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Calitatea îngrijirilor antenatale în instituţiile de asistenţă medicală primară
Stratulat Petru, Cerneţchi Olga, Curteanu Ala, Diug Valentina, Carauş Tatiana
Curierul Medical
Nr. 3(327) / 2012 / ISSN 1875-0666
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Caracteristica consumului şi stocurilor de medicamente în farmaciile spitaliceşti, suport important în asigurarea calităţii actului medical
Bernaz Emelian, Ciobanu Gheorghe
Curierul Medical
Nr. 5(323) / 2011 / ISSN 1875-0666
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Expertiza medico-legală a deficienţelor profesionale medicale
Pădure Andrei
Curierul Medical
Nr. 6(312) / 2009 / ISSN 1875-0666
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Calitatea asistenţei anestezice: studiu-pilot
Belîi Adrian, Lungu O.
Curierul Medical
Nr. 3(309) / 2009 / ISSN 1875-0666
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Marca – element strategic al întreprinderilor moderne
Moraru Andreea
Drept, Economie şi Informatică
Nr. 1(14) / 2008 / ISSN 1810-8725
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Este oare posibil să evaluăm calitatea traducerii într-un mediu electronic?
Strugari Lilia
Intertext
Nr. 1-2(30) / 2014 / ISSN 1857-3711
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lecturi pe furiş: Cazul Dumitru Crudu
Pilchin Maria
Metaliteratura
Nr. 1(39) / 2015 / ISSN 1857-1905
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul poluării apei asupra sănătăţii populaţiei din Republica Moldova
Chiriţa Elena, Aşevschi Valentin, Cojocari Lidia, Bacalov Iurie, Bacalov Irina, Mărjineanu Ana, Deleu Inga, Para Iulian, Casco Doina, Prodan Maria, Rotari Alexandr, Avasiloae Irina
Noosfera. Revista ştiinţifică de educaţie, spiritualitate şi cultură ecologică
Nr. 9 / 2013 / ISSN 1857-3517
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Paradigma calităţii educaţiei din perspectiva autonomiei financiare şcolare
Vivdici Ana
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 5-6(87-88) / 2014 / ISSN 1810-6455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 38