IBN
    
    
  


    
Close
Hits: 40 Unique visitors: 32

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(46) pentru cuvîntul-cheie "concept"
Caracteristicile eficienţei economice – abordări din punctul de vedere economico-statistic
Cristian Irina
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2013 / ISSN 1857-3630 /ISSNe 1857-3630
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte aferente conţinutului şi modului de contabilizare a valorii adăugate
Guţan Viorica
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 12(2) / 2013 / ISSN 1857-1239
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Определение ключевых стоимостных факторов – важный этап реализации концепции управления стоимостью
Savciuc Vladimir
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 11(2) / 2013 / ISSN 1857-1239
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stabilitatea financiară prin aspecte conceptuale
Niculae Mirela
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 11 / 2012 / ISSN 1857-1239
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Political discourse as means of persuasion and manipulation
Corcodel Svetlana
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Studii Europene din Moldova
Nr. III(1) / 2014 / ISSN 2435-1114
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
International trade terminology and peculiarities of its rendering
Corcodel Svetlana, Corcodel Artur
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Studii Europene din Moldova
Nr. III(1) / 2014 / ISSN 2435-1114
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ipostaze ale portretisticii în „era volumului esenţial”
Haşegan Teodor
Arta
Nr. 1(AV) / 2015 / ISSN 1857-1042 /ISSNe 1857-1050
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Validity and reliability – assessment basic principles

Şișianu Ala
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 4(4) / 2005 / ISSN 1857-0011
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Психика. Психическое здоровье. Психические расстройства. Феноменология их экстериоризации. I. анализ современных представлений о психике, о психическом здоровье и об онтогенетических расстройствах психического здоровья и новые их концепции с позиции психосанокреатологии.

Фурдуй Теодор, Чокинэ Валентина, Фурдуй Влада, Глижин Алёна, Врабие Валерия , Березовская Елена
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(332) / 2017 / ISSN 1857-064X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Valențe ale timpului în literatura română

Balţatu Ludmila
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul, Seria "Stiinte Umanistice"
Nr. 2(6) / 2017 / ISSN 2345-1866 /ISSNe 2345-1904
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Solution of problem of supplying the population with quality drinking water
Goncharuk Vladislav
Chemistry Journal of Moldova
Nr. 1(4) / 2009 / ISSN 1857-1727 /ISSNe 2345-1688
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stylistic, poetic and literary infiltrated terms from the sciences

Azmanova Natalia
Intertext
Nr. 3-4(47-48) / 2018 / ISSN 1857-3711
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Système terminologique du discours juridique
Cliucinicova Liudmila
Intertext
Nr. 1-2(37-38) / 2016 / ISSN 1857-3711
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
“Us and Them”: Studies of the Hierarchy of Opposites of the Global Business Communication Settings and Cultures and Binary Structures in Intercultural Communication Theories
Haase Fee-Alexandra
Limbaj şi context. Revista internaţională de lingvistică, semiotică şi ştiinţă literară
Nr. 1-2 / 2016 / ISSN 1857-4149
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A semiotic approach to illness in Emily Brontë’s “Wuthering Heights”
Boghian Ioana
Limbaj şi context. Revista internaţională de lingvistică, semiotică şi ştiinţă literară
Nr. 1 / 2015 / ISSN 1857-4149
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Communication via speech contacts: the case of the ‘rhetoric’. contrastive studies in semitic and indo-european conceptual continuity and divergence of a type of speech as criteria for genuine relationships of related languages
Haase Fee-Alexandra
Limbaj şi context. Revista internaţională de lingvistică, semiotică şi ştiinţă literară
Nr. 1 / 2015 / ISSN 1857-4149
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perceptive and figurative representation of linguistic and cultural description of holy foolishness
Dolgov Vyacheslav
Limbaj şi context. Revista internaţională de lingvistică, semiotică şi ştiinţă literară
Nr. 2 / 2014 / ISSN 1857-4149
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
‘’Protolanguages’ vs. linguistic networks across language branches’. a basic inventory for relations of concepts in prehistoric states of linguistic communication
Haase Fee-Alexandra
Limbaj şi context. Revista internaţională de lingvistică, semiotică şi ştiinţă literară
Nr. 2 / 2014 / ISSN 1857-4149
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Вербализация концептов "эгоизм" и "альтруизм" в публицистических текстах первой половины ХХ ст.
Черская Жанна
Limbaj şi context. Revista internaţională de lingvistică, semiotică şi ştiinţă literară
Nr. 1 / 2012 / ISSN 1857-4149
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diachronic and synchronic aspects of the concept ‘speech’. Language contacts between semitic/arabic and indo-germanic languages
Haase Fee-Alexandra
Limbaj şi context. Revista internaţională de lingvistică, semiotică şi ştiinţă literară
Nr. 1 / 2012 / ISSN 1857-4149
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 46