IBN
    
    
  


    
Close

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(57) pentru cuvîntul-cheie "concept"
Caracteristicile eficienţei economice – abordări din punctul de vedere economico-statistic
Cristian Irina
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2013 / ISSN 1857-3630 /ISSNe 1857-3630
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Metasemia implicativă – procedeu de creare a terminologiei ecologice

Macovei Dorina
Filologia modernă: Realizări şi perspective în context european
Ediția 10-a. 2017. Chișinău, Republica Moldova. .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Difficulties in Translation of Zoonyms

Rusu Alexandra
Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străine
Ediția 5-a. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-124-90-4.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Conceptul în viziunea semantică

Dodenciu Gabriela
Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străine
Ediția 7-a. 2017. Chișinău, Republica Moldova. .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Актуальные проблемы изучения терминологии. Термин и его концепт

Сулак Софья
Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străine
Ediția 3-a. 2013. Chișinău, Republica Moldova. .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Актуальные проблемы изучения терминологии. Термин и его концепт

Сулак Софья
Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străine
Ediția 3-a. 2013. Chișinău, Republica Moldova. .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Linguistic Expressions of Emotions via Internal “Bodily Images”

Lifari Viorica
Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străine
Ediția 5-a. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-124-90-4.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte aferente conţinutului şi modului de contabilizare a valorii adăugate
Guţan Viorica
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 12(2) / 2013 / ISSN 1857-1239
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Определение ключевых стоимостных факторов – важный этап реализации концепции управления стоимостью
Savciuc Vladimir
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 11(2) / 2013 / ISSN 1857-1239
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stabilitatea financiară prin aspecte conceptuale
Niculae Mirela
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 11 / 2012 / ISSN 1857-1239
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Political discourse as means of persuasion and manipulation
Corcodel Svetlana
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Studii Europene din Moldova
Nr. III(1) / 2014 / ISSN 2435-1114
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
International trade terminology and peculiarities of its rendering
Corcodel Svetlana, Corcodel Artur
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Studii Europene din Moldova
Nr. III(1) / 2014 / ISSN 2435-1114
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The concept of „Pocket parks” in landscape design

Mircea Diana-Maria, Dumitraş Adelina, Clapa Doina, Damian Aurel
Conservation of plant diversity
Ediția 5-a. 2017. Chișinău. .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ipostaze ale portretisticii în „era volumului esenţial”
Haşegan Teodor
Arta
Nr. 1(AV) / 2015 / ISSN 1857-1042 /ISSNe 1857-1050
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Validity and reliability – assessment basic principles

Şișianu Ala
Telecommunications, Electronics and Informatics
2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-377-6.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Психика. Психическое здоровье. Психические расстройства. Феноменология их экстериоризации. I. анализ современных представлений о психике, о психическом здоровье и об онтогенетических расстройствах психического здоровья и новые их концепции с позиции психосанокреатологии.

Фурдуй Теодор, Чокинэ Валентина, Фурдуй Влада, Глижин Алёна, Врабие Валерия , Березовская Елена
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(332) / 2017 / ISSN 1857-064X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Valențe ale timpului în literatura română

Balţatu Ludmila
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul, Seria "Stiinte Umanistice"
Nr. 2(6) / 2017 / ISSN 2345-1866 /ISSNe 2345-1904
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Solution of problem of supplying the population with quality drinking water
Goncharuk Vladislav
Chemistry Journal of Moldova
Nr. 1(4) / 2009 / ISSN 1857-1727 /ISSNe 2345-1688
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cu privire la esența și clasificarea capitalului

Balan Igor, Erhan Valeriu
EcoSoEn
Nr. 1-2 / 2018 / ISSN 2587-344X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informatizarea proceselor administării fiscale în Republica Moldova

Coceban Vitalie
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.1. 2015. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-714-0.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 57