IBN
    

    
  


  
Close

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-7(7) pentru cuvîntul-cheie "science policy"
R&D policy in the Republic of Moldova and smart specialisation approach: convergence or parallelism?
Cuciureanu Gheorghe
Information Society Development Institute
Economie şi Sociologie
Nr. 2 / 2016 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 19 September, 2016. Descarcări-21. Vizualizări-1968
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Realităţi şi perspective ale relaţiei ştiinţă politică – politică ştiinţifică. Cazul Republicii Moldova
Saca Victor
Teoria și practica administrării publice
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3240-9-0.
Disponibil online 21 September, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-501
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Concursul propunerilor de proiecte „Program de stat 2020-2023” – un nou pas spre disoluţia știinţei din Republica Moldova?
Cuciureanu Gheorghe1, Cojocaru Igor1, Minciună Vitalie1, Manic Stelian2, Manic Ludmila3
Intellectus
Nr. 1-2 / 2020 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1810-7087
Disponibil online 5 August, 2020. Descarcări-37. Vizualizări-1441
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul sistemului national de cercetaredezvoltare în contextul proceselor de globalizare
Cuciureanu Gheorghe12
Revista de Politica Ştiinţei şi Scientometrie – Serie Nouă
Nr. 4(2) / 2015 / ISSN 1582-1218 /ISSNe 2284-7316
Disponibil online 10 October, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-338
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cât de aproape este Republica Moldova de Spațiul European de Cercetare?
Cuciureanu Gheorghe
Revista de Politica Ştiinţei şi Scientometrie – Serie Nouă
Nr. 2(3) / 2013 / ISSN 1582-1218 /ISSNe 2284-7316
Disponibil online 10 October, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-208
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sistemul de cercetare-dezvoltare din Republica Moldova reflectat în rapoarte internaţionale
Cuciureanu Gheorghe
Revista de Politica Ştiinţei şi Scientometrie – Serie Nouă
Nr. 2(2) / 2013 / ISSN 1582-1218 /ISSNe 2284-7316
Disponibil online 10 October, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-227
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Organizarea concursurilor de proiecte de cercetare în Republica Moldova: mai bine loterie decât incompetență și părtinire
Cuciureanu Gheorghe12
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(61) / 2021 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
Disponibil online 23 August, 2021. Descarcări-67. Vizualizări-1408
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-7 of 7