IBN
    

    
  


  
Close

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-8(8) pentru cuvîntul-cheie "învăţământ muzical"
„Istoria muzicii basarabene” în sintezele  lui Alexandru Boldur
Ghilaş Victor
Arta
Nr. 2(AAV) / 2017 / ISSN 2345-1181 /ISSNe 2537-6136
Disponibil online 29 December, 2017. Descarcări-15. Vizualizări-966
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Problemele periodizării istorice a muzicii pentru pian din Republica Moldova
Hatipova Inna
Patrimoniul muzical din Republica Moldova (folclor şi creaţie componistică)
Ediția I-a. 2015. Chişinău. ISBN 978-9975-9617-6-9.
Disponibil online 27 February, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-222
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluția artei de interpretare la acordeon în contextul învățământului artistic autohton
Mârzac Sergiu
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
Vol.1. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3453-3-0 (PDF); 978-9975-3453-4-7 (PDF).
Disponibil online 30 September, 2021. Descarcări-35. Vizualizări-580
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dimensiunea enciclopedică a formării competenţelor profesorului de educaţie muzicală
Tetelea Margarita
Abordarea prin competenţe a formării universitare: probleme, soluţii, perspective
2011. Bălţi. ISBN 978-9975-50-060-9 .
Disponibil online 20 January, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-588
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Învățământul muzical și reziliența educațională în pandemie
Filimon Rosina Caterina
Valorificarea și conservarea prin digitizare a colecțiilor de muzică academică și tradițională din Republica Moldova
2022. Chişinău. ISBN 978-9975-68-465-1.
Disponibil online 31 January, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-373
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Problemele periodizării istorice a muzicii pentru pian din Republica Moldova
Hatipova Inna
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 2(25) / 2015 / ISSN 2345-1408 /ISSNe 2345-1831
Disponibil online 16 September, 2016. Descarcări-8. Vizualizări-759
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluția artei de interpretare la nai în Republica Moldova în a doua jumătate a sec. XX
Druță Andrei
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
Vol.1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3311-6-6.
Disponibil online 14 December, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-516
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Învătământul muzical românesc. Retrospectiva 1990-2020
Demenescu Laura Veronica
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
Vol.1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3311-6-6.
Disponibil online 11 December, 2020. Descarcări-12. Vizualizări-512
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-8 of 8