IBN
    
    
  


    
Close

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(44) pentru cuvîntul-cheie "Privacy"
Unele exigențe ale CTEDO în materia reținerii infractorului
Zabulica (Ţurcan) Ana Ana
Relevanța și calitatea formării universitare: compentențe pentru prezent și viitor
Volumul II. 2020. Bălți. ISBN 978-9975-50-256-6.
Disponibil online 28 January, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-289
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dreptul la respectarea vieţii private şi justiţia transparentă: două exerciţii de punere în balanţă
Poalelungi Mihai
Ştiinţa juridică autohtonă prin prisma valorilor şi tradiţiilor europene
2017. Chişinău. ISBN 978-9975-124-64-5.
Disponibil online 2 December, 2020. Descarcări-15. Vizualizări-354
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Creating Trust Based Access Policies to Control User Actions on Documents
Danilescu Marcel, Beşliu Victor
Information Technologies and Security
2012. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 11 October, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-533
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Securitatea datelor cu character personal în cadrul sistemelor informaționale
Cîrnaţ Teodor, Cobîșenco Ion
Statul, securitatea şi drepturile omului
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-108-88-1.
Disponibil online 13 March, 2020. Descarcări-28. Vizualizări-549
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fiabilitatea agenţilor adaptivi pentru identificarea intruziunilor în reţele informaţionale
Şestacov Andrei
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 1. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-252-6.
Disponibil online 3 January, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-495
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Protecting privacy and preventing terrorism
Tocarenco Veronica
Institute of Legal, Political and Sociological Research
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători
Ediţia 16. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-926-7.
Disponibil online 14 December, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-367
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cadrul normativ național al protecției dreptului la respectarea vieții private în contextul interceptărilor și monitorizărilor comunicațiilor electronice
Rotari Oleg12
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 3. 2019. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3316-1-6.
Disponibil online 28 August, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-457
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Privacy and Reader-first Authentication in Vaudenay’s RFID Model with Temporary State Disclosure
Țiplea Ferucio Laurențiu1, Hristea Cristian2, Bulai Rodica3
1 Alexandru Ioan Cuza University of Iaşi,
2 "Simion Stoilow" Institute of Mathematics of Romanian Academy,
3 Technical University of Moldova
Computer Science Journal of Moldova
Nr. 3(90) / 2022 / ISSN 1561-4042
Disponibil online 20 December, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-84
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Digital Health Data: A Comprehensive Review of Privacy and Security Risks and Some Recommendations
Khan ShahidulIslam, Hoque AbuSayedMd.Latiful
Computer Science Journal of Moldova
Nr. 2(71) / 2016 / ISSN 1561-4042
Disponibil online 2 September, 2016. Descarcări-886. Vizualizări-4314
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Legal-criminal analysis of the crime provided in art. 204 of the Criminal Code of the Republic of Moldova - disclosure of the secret of adoption
Tamazlîcaru Alina
European integration through the strengthening of education, research, innovations in Eastern Partnership Countries
Ediția 2, Partea 1. 2022. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-165-23-5.
Disponibil online 25 April, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vulnerabilities of LRSAS Protocol
Țîflea Denisa-Ionela
Alexandru Ioan Cuza University of Iaşi
Electronics, Communications and Computing
Editia 12. 2023. Chișinău. ISBN (pdf) 978-9975-45-898-6 (PDF).
Disponibil online 3 April, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-52
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Privacy and Mutual Authentication under Temporary State Disclosure in RFID Systems
Țiplea Ferucio Laurențiu1, Hristea Cristian2, Bulai Rodica3
1 Alexandru Ioan Cuza University of Iaşi,
2 "Simion Stoilow" Institute of Mathematics of Romanian Academy,
3 Technical University of Moldova
Electronics, Communications and Computing
Editia 12. 2023. Chișinău. ISBN (pdf) 978-9975-45-898-6 (PDF).
Disponibil online 31 March, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-105
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mecanisme de protecție juridică a vieții private și a datelor cu caracter personal în spațiul digital din Republica Moldova
Țărnă Alexandru
Teoria și practica administrării publice
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3492-6-0.
Disponibil online 21 November, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-189
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Наследование цифровых активов по законодательству Нидерландов
Klevetova Evghenia
Promotion of Social and Economic Values in the Context of European Integration
Ediția 4, Vol.2. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978‐9975‐3527‐2‐7..
Disponibil online 3 May, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-278
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Application of privacy-preserving data publishing in tertiary institutions of Kebbi State using generalization and suppression
Shehu Anas1, Salihu Alhassan1, Sani Abubakar2
Journal of Engineering Sciences
Nr. 3 / 2022 / ISSN 2587-3474 /ISSNe 2587-3482
Disponibil online 18 October, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-129
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Organizational and legal regulation of State Guard of Ukraine
Mikitiuk Nikolai
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 6(34) / 2018 / ISSN 2345-1130
Disponibil online 23 January, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-588
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Right to privacy of a child in social media
Şimanovskaia Viktoria
Taras Shevchenko National University of Kyiv
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 4-1(32) / 2018 / ISSN 2345-1130
Disponibil online 10 September, 2018. Descarcări-16. Vizualizări-568
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reglementări juridice privind respectarea drepturilor civile la realizarea măsurilor speciale de investigație din perspective istorice
Calcavura Ghennadie
Legea şi Viaţa
Nr. 1-2(349-350) / 2021 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373
Disponibil online 21 April, 2021. Descarcări-14. Vizualizări-237
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analysis of ECHR decisions about the legal regime of medical privacy
Valah Viktoria, Sîitnikov Denis
Odesa I.I.Mechnikov National University
Legea şi Viaţa
Nr. 10-11(346-347) / 2020 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373
Disponibil online 17 November, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-366
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cadrul legal privind protecția vieții private și semnificația ei în epoca digitalizării
Balaban Sergiu
Cadru consolidat de cercetare a problemelor actuale în știința juridică: interferenţe dintre drept şi tehnologie
2022. Chişinău. ISBN 978-9975-159-88-3.
Disponibil online 1 February, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-79
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 44