IBN
    
    
  


    
Close

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-10(10) pentru cuvîntul-cheie "Consiliul Europei"
Experiența statelor europene în asigurarea ordinii publice și respectarea drepturilor omului
Guceac Ion1, Voicu Pavel2
Administrarea Publică
Nr. 3(99) / 2018 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 4 October, 2018. Descarcări-18. Vizualizări-569
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influenţa jurisprudenţei CEDO asupra evoluţiei dreptului national al statelor
Postu Ion
Ştiinţa juridică autohtonă prin prisma valorilor şi tradiţiilor europene
2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3058-2-2.
Disponibil online 6 June, 2018. Descarcări-11. Vizualizări-499
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sistemul european de protecție a drepturilor omului
Cojocaru Vladlen
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.2. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-835-2.
Disponibil online 25 April, 2018. Descarcări-13. Vizualizări-556
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte ce reflectă lupta împotriva corupţiei în calitate de prioritate pentru Consiliul Europei
Cazacu Adriana
Știinţa juridică autohtonă prin prisma valorilor și tradiţiilor europene
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3471-1-2.
Disponibil online 9 December, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-206
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul corupției asupra drepturilor omului În Republica Moldova
Guştiuc Andrei, Gustiuc Ludmila
Protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului în procesul asigurării ordinii şi securităţii publice
Ediția I-a. 2021. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-135-53-5.
Disponibil online 7 April, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-303
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte legislative privind protecţia datelor cu caracter personal
Lazari Constantin, Lazari Constantin
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 2 / 2015 / ISSN 1857-4440 /ISSNe 2587-3393
Disponibil online 5 August, 2016. Descarcări-22. Vizualizări-1249
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educaţia STEM
Cristea Sorin
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 1(119) / 2020 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 9 March, 2020. Descarcări-72. Vizualizări-788
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluția abordărilor științifice în analiza fenomenului corupţiei
Cazacu Adriana
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 1 / 2022 / ISSN 1857-1999 /ISSNe 2345-1963
Disponibil online 4 March, 2022. Descarcări-24. Vizualizări-236
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reflecții cu privire la instrumentele anticorupție la nivel regional
Cazacu Adriana
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 2 / 2020 / ISSN 1857-1999 /ISSNe 2345-1963
Disponibil online 3 January, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-231
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Justiţia din Republica Moldova şi Spaţiul European
Paladi Ana
Revista Naţională de Drept
Nr. 11(205) / 2017 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 1 January, 2018. Descarcări-10. Vizualizări-491
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-10 of 10