IBN
    

    
  


    
Close

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-17(17) pentru cuvîntul-cheie "interferenţa"
Necesitatea utilizării limbii modern la orele de limbă străină în instituţiile cu profil economic
Panainte Lidia, Guţul-Gordienco Irina
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol. 4, Partea I. 2015. Chişinău. ISBN 978-9975-75-773-7.
Disponibil online 2 October, 2017. Descarcări-4. Vizualizări-549
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Arta cinematografică și poezia: interferența limbajelor
Lucovnicova Olga
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
Vol.2. 2021. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 24 September, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-232
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Arta plastică și arta cinematografică: interferența limbajelor
Olărescu Dumitru
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
Vol.2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3311-7-3.
Disponibil online 16 December, 2020. Descarcări-14. Vizualizări-321
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Graiul românesc din Nordul Bucovinei: influenţă şi dăinuire în timp
Pavel Vasile
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european
Ediţia 12. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-3289-0-6.
Disponibil online 20 August, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-654
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interferenţa dintre dreptul concurenţei și drepturile de proprietate intelectuală prin prisma dreptului comunitar
Mogol Natalia1, Crudu Rodica2
Intellectus
Nr. 1-2 / 2020 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1810-7087
Disponibil online 7 August, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-414
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bridging knowledge in second language acquisition. Macedonian-romanian cultural and linguistic interferences and their role in teaching and learning romanian in North Macedonia
Stanciu Nicolae123
1 Institute of Romanian Language,
2 "Dunarea de Jos" University of Galati,
Limbaj şi context. Revista internaţională de lingvistică, semiotică şi ştiinţă literară
Nr. 1(13) / 2021 / ISSN 1857-4149
Disponibil online 13 February, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-54
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Locul contenciosului administrativ în sistemul de drept al Republicii Moldova
Roman Vladimir
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor
Vol.2. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-249-6.
Disponibil online 25 May, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-39
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Limba presei comuniste a anilor 1944 – 1980. Particularităţi fonetice şi ortografice
Botnari Liliana
Philologia
Nr. 5-6(305-306) / 2019 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717
Disponibil online 16 January, 2020. Descarcări-25. Vizualizări-555
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Формирование фонетических навыков на начальном этапе
Pomelnicov Ana
Бельцкий Государственный Университет "Алеку Руссо"
Abordarea prin competenţe a formării universitare: probleme, soluţii, perspective
2011. Bălţi. ISBN 978-9975-50-060-9 .
Disponibil online 23 January, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-447
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O filă de istorie a limbii române din Basarabia: Alexe Mateevici
Cemârtan Claudia
Rigoare exegetică și vocație pedagogică
2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-481-7.
Disponibil online 28 December, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-157
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Icoana populara din Basarabia in secolul XIX
Stăvilă Tudor
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 3 / 2008 / ISSN 1857-2049
Disponibil online 3 December, 2013. Descarcări-15. Vizualizări-1496
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interferenţa luminii împrăştiate de două puncte cuantice
Cîrlig Sergiu, Macovei Mihai
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(32) / 2014 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
Disponibil online 8 April, 2014. Descarcări-7. Vizualizări-777
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influența limbii materne în predarea pronunției în limba engleză
Usatîi Larisa
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 3(49) / 2021 / ISSN 1857-0119 /ISSNe 2587-330X
Disponibil online 4 January, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-184
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interferența limbii române la însușirea limbii străine (limba engleză)
Verdeş Maria-Rocselana
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 3(34) / 2016 / ISSN 1857-0119 /ISSNe 2587-330X
Disponibil online 28 March, 2017. Descarcări-8. Vizualizări-942
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Arta cinematografică și poezia: interferenţa limbajelor
Lucovnicova Olga
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 4(41) / 2021 / ISSN 2345-1408 /ISSNe 2345-1831
Disponibil online 21 March, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-135
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interferenţe poetico-muzicale ale cântecului de leagăn cu alte categorii folclorice
Tonu Elena
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 1(21) / 2014 / ISSN 2345-1408 /ISSNe 2345-1831
Disponibil online 27 June, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-670
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Грамматическая интерференция в речи украинско-русских билингвов приднестровья
Crivoșapova Natalia
Приднестровский Государственный Университет им. Т.Г.Шевченко
Славянские чтения
Nr. 10(16) / 2017 / ISSN 1857-4580
Disponibil online 15 March, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-440
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-17 of 17