IBN
    

    
  


  
Close

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(57) pentru cuvîntul-cheie "memorie"
Certain peculiarities of memory development in adults: teaching technologies framework
Ţurcanu Carolina
Moldova State University
Current Affairs and Perspectives in Psychological Research
Ediția 2. 2022. Chișinău, Republic of Moldova. .
Disponibil online 12 January, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-258
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Memoria și învățarea
Potâng Angela
Current Affairs and Perspectives in Psychological Research
Ediția 2. 2022. Chișinău, Republic of Moldova. .
Disponibil online 12 January, 2023. Descarcări-41. Vizualizări-434
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţi ale proceselor psihice şi rolul dezvoltării compensatorii la copii cu deficiențe de vedere
Voitic (Corcevoi) Nadejda
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice
Vol.20, Partea 1. 2022. Chișinău. ISSN 1857-0267.
Disponibil online 9 January, 2023. Descarcări-38. Vizualizări-452
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Învăţarea prin rezolvare de probleme – un factor determinant în formarea capacităţilor intelectuale ale elevilor
Lupu Ilie, Cîssa Lilia
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(9) / 2016 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 12 January, 2017. Descarcări-45. Vizualizări-1285
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stimularea motivaţiei de învăţare a elevilor mici în contextul instruirii interactive
Cojocaru Aurelia
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Studii Europene din Moldova
Nr. / 2023 / ISSN 2435-1114
Disponibil online 30 June, 2023. Descarcări-62. Vizualizări-382
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Atenţia ca proces de instruire a studentului-actor
Gaju Emil
Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice
Nr. 2(19) / 2013 / ISSN 1857-2251
Disponibil online 21 February, 2014. Descarcări-39. Vizualizări-888
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Locuri memoriale din România. Piaţa universităţii
Antonovici Valeriu
International Conference of Young Researchers
Ediția 6. 2008. Chişinău. ISBN 978-9975-62-196-0.
Disponibil online 26 May, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-386
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Разговор с прошлым в современной хореографии
Crulița Anna
Ягеллонский университет
Arta
Nr. 2(AAV) / 2021 / ISSN 2345-1181 /ISSNe 2537-6136
Disponibil online 22 December, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-391
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Memorie culturală și identitate în teatrul contemporan
Ghilaş Ana
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-117-81-4.
Disponibil online 13 May, 2022. Descarcări-19. Vizualizări-512
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul literaturii pentru copii în predarea limbii franceze ca limbă străină
Mocanu Diana
Provocări şi oportunităţi în educaţie
2018. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-054-1.
Disponibil online 19 December, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-237
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Imaginar gastronomic în „Leagănul respirației” de Herta Müller
Usatâi Ludmila
Gastronomia în textul (non)literar – o abordare interculturală",
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-62-591-3.
Disponibil online 18 December, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-123
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Potenţialul individual al persoanei, ca rezultat al influenţei factorilor psihologici
Pascaru Daniela
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 11. 2021. Chişinău, 2019. ISBN 978-9975-3471-4-3.
Disponibil online 28 September, 2021. Descarcări-37. Vizualizări-628
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Intervenții psihopedagogice definitorii pentru dezvoltarea memoriei copiilor
Mîsliţchi Valentina1, Bonta Iuliana2
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice
Vol. 4. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-321-9.
Disponibil online 16 March, 2021. Descarcări-100. Vizualizări-769
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influența consumului pe termen lung al biomasei tulpinilor Streptomyces massasporeus cnmn-36 și Streptomyces fradiae CNMN Aac-11 asupra învățării și memoriei reflector- condiționate a șobolanilor albi de diferite vârste
Şeptiţchi Vladimir12, Vasiliciuc Anastasia2, Garbuzneac Anastasia23, Leorda Ana1, Mangul Olga2, Burţeva Svetlana4, Filipenco Elena2, Tihonencova Lilia2
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(344) / 2021 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 30 March, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-538
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Traumă şi mărturie în jurnalul  Eu şi lumea de Alexei Marinat
Bodlev Ala
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Umanistice”
Nr. 2(8) / 2018 / ISSN 2345-1866 /ISSNe 2345-1904
Disponibil online 20 October, 2019. Descarcări-21. Vizualizări-813
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Literatura deportărilor staliniste. Criteriul temporalităţii
Bodlev Ala
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Umanistice”
Nr. 1(5) / 2017 / ISSN 2345-1866 /ISSNe 2345-1904
Disponibil online 28 September, 2017. Descarcări-26. Vizualizări-966
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Certain peculiarities of memory development in adults: teaching technologies framework
Ţurcanu Carolina
Current Affairs and Perspectives in Psychological Research
Ediția 2. 2022. Chișinău, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-159-97-5.
Disponibil online 10 January, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-351
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Memoria și învățarea
Potâng Angela
Current Affairs and Perspectives in Psychological Research
Ediția 2. 2022. Chișinău, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-159-97-5.
Disponibil online 10 January, 2023. Descarcări-7. Vizualizări-331
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fenomenul globalizării în literatura cehă contemporană
Fonari Victoria123
100 de ani de la proclamarea independenţei Cehoslovaciei
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-142-59-5.
Disponibil online 30 November, 2018. Descarcări-17. Vizualizări-780
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Alexandru Marghiloman și Unirea Basarabiei cu România: aspecte istoriografice
Petrencu Anatol12
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 1(S) / 2022 / ISSN 2587-3695 /ISSNe 1857-2537
Disponibil online 7 May, 2022. Descarcări-19. Vizualizări-401
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 57