IBN
    

    
  


  
Close

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(46) pentru cuvîntul-cheie "ornament"
Semantica limbajului plastic în decorul și ornamentica arhitecturii tradiționale
Malcoci Vitalie
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
Vol.2. 2021. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 24 September, 2021. Descarcări-30. Vizualizări-543
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Arta preistorică – între arheologie şi istorie
Stăvilă Tudor
Arta
Nr. 1(AV) / 2012 / ISSN 2345-1181 /ISSNe 2537-6136
Disponibil online 4 June, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-345
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Portul popular în diverse versiuni ilustrative ale baladei „Meşterul Manole”
Rocaciuc Victoria
Portul popular – expresie a istoriei şi culturii neamului
Ediția 3. 2023. Chișinău. ISBN 978-9975-84-189-4.
Disponibil online 31 July, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-275
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Transpunerea elementelor portului tradițional basarabean (înc.sec.XX) în ţinuta vestimentară modernă
Melnic Alexandrina
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.2. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-589-3.
Disponibil online 2 April, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-560
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Actualizarea ornamenticii tradiționale basarabene și implementarea acestora în vestimentația contemporană
Topa Catea-Corina
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.2. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-589-3.
Disponibil online 2 April, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-652
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorificarea motivului tradițional basarabean“pomul vieții“ în vestimentație de stilistică modernă
Vasiliev Valentina
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.2. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-589-3.
Disponibil online 2 April, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-812
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ornamentul național – însemn al identității culturale
Moisei Ludmila
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
Vol.2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3311-7-3.
Disponibil online 16 December, 2020. Descarcări-24. Vizualizări-702
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Restaurarea a trei cămăși cu altiță din patrimoniului MNEIN. Cămașa cu altiță
Ciobanu Diana
Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă)
Nr. 29(42) / 2018 / ISSN 1857-0054
Disponibil online 29 November, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-653
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elemente de automatizare în cadrul proiectării artisticea produselor vestimentare
Diordiev Olga
Arts and Desing
Vol. 1. 2011. Chișinău. ISBN 978-9975-101-67-7.
Disponibil online 29 March, 2018. Descarcări-10. Vizualizări-683
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorificarea mijloacelor tehnico-expresive ale trompetei în lucrările improvizație de Vladimir Rotaru și piesă moldovenească de concert de David Fedov
Hanganu Dumitru
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
Vol.1. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3453-3-0 (PDF); 978-9975-3453-4-7 (PDF).
Disponibil online 30 September, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-405
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tipologii constructiv-decorative în arhitectura vernaculară din Moldova
Malcoci Vitalie
Cercetarea, dezvoltarea și inovarea din perspectiva eticii globale
Ediția 2. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-45-703-3.
Disponibil online 26 November, 2021. Descarcări-13. Vizualizări-646
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Practici privind opunerea unui drept anterior asupra DMI în cadrul procedurii de înregistrare
Rotaru Julieta, Rotaru Sergiu
Intellectus
Nr. 3-4 / 2019 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1810-7087
Disponibil online 24 December, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-614
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Орнамент традиционного румынского ковра как эффективное дидактическое средство эстетического воспитания молодежи
Babin (Gherman) Iuliana
Кишиневский Государственный Педагогический Университет им. Иона Крянгэ
Intertext
Nr. 1(63) / 2024 / ISSN 1857-3711 /ISSNe 2345-1750
Disponibil online 7 June, 2024. Descarcări-2. Vizualizări-64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Morfologia limbajului plastic în creația meșterilor autohtoni
Malcoci Vitalie
Intertext
Nr. 3-4(43-44) / 2017 / ISSN 1857-3711 /ISSNe 2345-1750
Disponibil online 21 January, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-868
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reminiscențe ale cultului dendrolatric în cultura tradițională
Malcoci Vitalie
Intertext
Nr. 3-4(39-40) / 2016 / ISSN 1857-3711 /ISSNe 2345-1750
Disponibil online 30 January, 2017. Descarcări-23. Vizualizări-1568
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
„Batista de brâu” – accesoriu în costumul popular moldovenesc
Cangaş Svetlana, Florea-Burduja Elena
Tradiţii şi procese etnice
Ediția 4. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-84-188-7.
Disponibil online 31 July, 2023. Descarcări-10. Vizualizări-303
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tipuri de ornamente în muzica instrumentală tradițională
Grib Vitalie
Patrimoniul muzical din Republica Moldova (folclor şi creaţie componistică)
Ediția a IV-a. 2018. Chişinău. ISBN 978-9975-3119-1-5.
Disponibil online 3 March, 2023. Descarcări-22. Vizualizări-372
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vestimente exterioare din piele și blană în portul popular
Isac Ina
Valorificarea patrimoniului etnocultural
Editia 6. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3513-9-3.
Disponibil online 24 December, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-477
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Витражный ансамбль национального музея этнографии и естественной истории Кишиневa
Maftior Elena1, Brigalda Eleonora2
1 Академия Музыки, Театра и Изобразительных Искусств,
2 Кишиневский Государственный Педагогический Университет им. Иона Крянгэ
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
2023. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-84-202-0.
Disponibil online 24 January, 2024. Descarcări-3. Vizualizări-118
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Особенности орнаментации белогрудовской и чернолесской керамики Среднего Поднепровья
Peftiț Dmitrii
Revista Arheologică
Nr. 2(16) / 2020 / ISSN 1857-016X /ISSNe 2537-6144
Disponibil online 15 September, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-292
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 46