IBN
    
    
  


    
Close

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(25) pentru cuvîntul-cheie "competenţe digitale"

Formarea și dezvoltarea competențelor digitale în învățământul genera

Gremalschi Anatol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(27) / 2022 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 17 April, 2022. Descarcări-9. Vizualizări-246
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reflecții privind rolul stagiilor de practică în formarea geografilor la domeniul științe ale pământului

Codreanu Igor, Volontir Nina
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(15) / 2019 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 1 August, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-502
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Provocările pandemice: tehnologii informaționale și motivația pentru învățare

Antoci Diana1, Rădulescu Iuliana12
Educaţia din perspectiva conceptului Clasa Viitorului
2020. Chişinău. .
Disponibil online 10 February, 2022. Descarcări-19. Vizualizări-174
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Avantajele și dezavantajele utilizării tehnologiilor inovative pentru elevii liceeni în orele de geografie

Pătrașcu Alexandra
Educaţia din perspectiva conceptului Clasa Viitorului
2020. Chişinău. .
Disponibil online 10 February, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-151
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Perspectives of the transition to the digital economy in EU

Albu Angela, Albu Maria Sabina
„Ștefan cel Mare” University, Suceava
Journal of Social Sciences
Nr. 4(4) / 2021 / ISSN 2587-3490 /ISSNe 2587-3504
Disponibil online 23 December, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-173
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Posibilitățile digitalizării în desfășurarea serviciului psihologic în condițiile noi

Maximciuc Victoria
Dialog intercultural polono-moldovenesc
Vol. V, nr.1. 2022. Chișinău. ISBN 978-9975-76-207-6.
Disponibil online 13 September, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-34
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

STEAM - inovație în educația viitorului

Cazacioc Nadejda1, Rotari Veronica2
Abordări inter/transdisciplinare în predarea ştiinţelor reale, (concept STEAM).
Vol.2. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-356-1..
Disponibil online 15 November, 2021. Descarcări-51. Vizualizări-215
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Developing IT Competences and Training Future Professionals Using Information Technologies

Guţan Valeriu1, Olaru Ion1, Fihman Mihael2
1 "Alecu Russo" State University of Balti,
2 Tihon Makif dalet, Ashdod
Integrarea specialistului cu studii superioare pe piaţa muncii: aspecte naţionale şi internaţionale
2012. Bălți. ISBN 978-9975-50-069-2.
Disponibil online 22 July, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-36
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Academia de vară pentru Bibliotecari – 2021

Povestca Lilia
Magazin bibliologic
Nr. 3-4 / 2021 / ISSN 1857-1476
Disponibil online 27 December, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-129
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Incluziunea digitală – provocare sau oportunitate de modernizare a serviciilor de bibliotecă

Țîcu Victoria
Magazin bibliologic
Nr. 3-4 / 2021 / ISSN 1857-1476
Disponibil online 27 December, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-123
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Importanța alfabetizării digitale în învățământul primar

Coroi Marinela Diana
Condiții pedagogice de optimizare a învățării în post criză pandemică prin prisma dezvoltării gândirii științifice
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-46-541-0.
Disponibil online 21 April, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-126
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trecerea rapidă la studii la distanţă: dezvoltarea competenţelor digitale ale cadrelor didactice din ÎPT

Coceaş Sergiu
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 2(126) / 2021 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 6 July, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-152
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aplicarea tehnologiilor informaţionale la orele de istorie şi educaţie civică

Barbăroș Claudia
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 2-3(120-121) / 2020 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 23 July, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-443
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

STEM, STEAM şi învăţământul profesional tehnic

Iliev Michelle
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 1(119) / 2020 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 9 March, 2020. Descarcări-21. Vizualizări-579
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pregătirea unui experiment pedagogic privind dezvoltarea competenţelor digitale la studenţii domeniului sociojuridic prin tehnologii interactive, la unitatea de curs TIC

Popov Lidia12
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 6(112) / 2018 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 16 September, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-394
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Formarea şi dezvoltarea culturii informaţionale şi a gândirii algoritmice în învăţământul general

Gremalschi Anatol12, Prisăcaru Angela23
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4-5(110-111) / 2018 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 16 September, 2019. Descarcări-28. Vizualizări-521
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tehnologii digitale moderne în educaţie

Pisău Aurelia
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Vol.1. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-76-307-3.
Disponibil online 16 July, 2020. Descarcări-81. Vizualizări-734
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aplicarea metodelor vizuale de predare la studierea cursurilor universitare în scopul dezvoltării competențelor digitale și de programare ale studenților din domeniul IT și non-IT

Skutnițki Olesea, Popov Lidia
Abordări inter/transdisciplinare în predarea ştiinţelor reale, (concept STEAM).
Vol.2. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-356-1..
Disponibil online 12 November, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-245
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Educația STEM și STEAM în procesul educațional la matemática

Guleac Lucia
Abordări inter/transdisciplinare în predarea ştiinţelor reale, (concept STEAM).
Vol.2. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-356-1..
Disponibil online 11 November, 2021. Descarcări-118. Vizualizări-511
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Abordări inter/transdisciplinare în cadrul orelor de matematică şi informatica

Cimbir Cornelia12, Platon Marcela12
Abordări inter/transdisciplinare în predarea ştiinţelor reale, (concept STEAM).
Vol.2. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-356-1..
Disponibil online 11 November, 2021. Descarcări-17. Vizualizări-355
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 25