IBN
    

    
  


    
Close

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-13(13) pentru cuvîntul-cheie "bilingvism"
Psihogeneza limbajului în medii comunicative mixte
Racu Jana
Prolegomene din istoria psihologiei în Republica Moldova
2018. România, Iaşi. ISBN 978-973-8483-84-2.
Disponibil online 22 June, 2018. Descarcări-64. Vizualizări-814
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pagini bilingve în presa spirituală din Basarabia (1867-1871)
Colesnic Lidia
Filologia modernă: Realizări şi perspective în context European
Ediția 8. 2015. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 12 September, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-508
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Politică glotofagică în context basarabean în secolul al XIX-lea
Codreanca Lidia
Filologia modernă: Realizări şi perspective în context european
Ediția 10. 2017. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 10 September, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-504
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Limbă și identitate națională dobândite prin cultură
Sajter Laura
Intertext
Nr. 2(60) / 2022 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 7 June, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-48
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Einige überlegungen zur mehrsprachigkeit
Chira Oxana
Staatliche Alecu-Russo-Universität Bălți
Limbă Literatură Folclor
Nr. 1-2 / 2020 / ISSN 2587-3881
Disponibil online 16 December, 2020. Descarcări-85. Vizualizări-397
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Limba literară ca „limbă exemplară” în viziunea lui Eugeniu Coșeriu și Silviu Berejan
Cimpoi Mihai
Philologia
Nr. 1(316) / 2022 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717
Disponibil online 15 April, 2022. Descarcări-9. Vizualizări-313
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Limba presei comuniste a anilor 1944 – 1980. Particularităţi fonetice şi ortografice
Botnari Liliana
Philologia
Nr. 5-6(305-306) / 2019 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717
Disponibil online 16 January, 2020. Descarcări-25. Vizualizări-555
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bilingvismul ca faţetă a interculturalităţii
Negrescu-Babuş Inna
International Conference of Young Researchers
Ediția 8, R. 2010. Chişinău. ISBN 978-9975-9898-4-8..
Disponibil online 5 May, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-172
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Condiţiile de achiziţionare a limbii române de către elevii rusofoni
Istrati Marta
International Conference of Young Researchers
Ediția 8, R. 2010. Chişinău. ISBN 978-9975-9898-4-8..
Disponibil online 5 May, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-202
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Multilingualism: Perspectives, Benefits and Challenges
Diaconu Luminiţa
Academy of Economic Studies of Moldova
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 10, Vol. I. 2021. Bălți. ISBN 978-9975-50-271-9.
Disponibil online 27 April, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-176
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Manifestări ale interferenţei limbilor română şi rusă în exprimarea studenţilor
Pancenco Larisa1, Cozari Ana2
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 2(33) / 2016 / ISSN 1857-0119 /ISSNe 2587-330X
Disponibil online 28 June, 2016. Descarcări-15. Vizualizări-1046
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Psycholinguistic and motivational approaches to learning several languages
Wittman Hana
Moldova State University
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 5(165) / 2023 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
Disponibil online 19 July, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-28
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Traseul sinuos al limbii române din spațiul basarabean și gardienii adevărului științific
Botnari Liliana
Lecturi in memoriam acad. Silviu Berejan
Ediția 6. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-3430-7-7.
Disponibil online 12 July, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-13 of 13