IBN
    

    
  


    
Close

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(22) pentru cuvîntul-cheie "mentalitate"
Schimbările climatice în Republica Moldova
Danu Radu
Spre viitor
Ediția 4, R. 2010. Chişinău. .
Disponibil online 8 October, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-159
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Promovarea sportului ca mod sănătos de viaţă în rândul cetăţenilor R. Moldova
Cataraga Ion
Spre viitor
Ediția 4, R. 2010. Chişinău. .
Disponibil online 8 October, 2021. Descarcări-25. Vizualizări-588
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Етнолінгвістична специфіка українських традиційних вітань з нагоди свят
Dochienco Carina
Бєльцький державний університет імені Алеку Руссо
Interuniversitaria
Ediția 19, Vol.1. 2023. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-304-4..
Disponibil online 18 August, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-85
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
,,Sunt mândru că am participat la fondarea Academiei de Administrare Publică”
Snegur Mircea
Administrarea Publică
Nr. 4(96) / 2017 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 12 December, 2017. Descarcări-8. Vizualizări-638
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aplicarea metodelor econometrice în practica cross-analiza culturală şi rolul ei în management
Berishvili Khatuna
Universitatea Tehnică din Georgia
Particularităţile dezvoltării economiei mondiale în condiţiile globalizării
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3092-7-1.
Disponibil online 4 March, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-263
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul crizei politice asupra economiei naţionale
Roşca Ludmila, Ursu Valentina
Particularităţile dezvoltării economiei mondiale în condiţiile globalizării
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3092-7-1.
Disponibil online 4 March, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-318
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Profilul psihosocial al tînarului din societatea în transformare
Botnari Stefan1, Caunenco Irina2
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 8. 2017. Chişinău, 2018. ISBN 978-9975-3168-9-7.
Disponibil online 24 February, 2020. Descarcări-27. Vizualizări-764
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Repere istoriografice asupra problemei mentalităţii
Grecu Ana
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.7, Partea 2. 2020. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-060-2.
Disponibil online 15 December, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-365
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foaia de zestre şi tradiţia înzestrării femeii în Basarabia (sec. XIX – începutul sec. XX) (I)
Rezneac Corina
Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă)
Nr. 31(44) / 2019 / ISSN 1857-0054
Disponibil online 13 October, 2020. Descarcări-33. Vizualizări-582
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Presa culturală din Basarabia anilor 1985–1995: formule discursive ale re-căutării și re-găsirii identitare
Edu Inga
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 1 / 2019 / ISSN 2587-3695 /ISSNe 1857-2537
Disponibil online 29 July, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-570
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Remanențe ale trecutului în studiul și funcționarea limbii române în postcomunism
Popa Gheorghe
Philologia
Nr. 5-6(305-306) / 2019 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717
Disponibil online 16 January, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-584
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Amnezia generalizată şi amputarea memoriei istorice a Basarabiei în textele lui Ioan Mânăscurtă
Nedelciuc (Ghilaș, Șestacov) Elena
Philologia
Nr. 3-4(297-298) / 2018 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717
Disponibil online 15 November, 2018. Descarcări-10. Vizualizări-597
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Мова – душа народу (до питання походження, розвитку українсь-кої мови та про деякі етимологічні розвідки)
Tuniţcaia Marina
Бєльцький державний університет імені Алеку Руссо
Abordarea prin competenţe a formării universitare: probleme, soluţii, perspective
2011. Bălţi. ISBN 978-9975-50-060-9 .
Disponibil online 24 January, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-386
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Towards the Gypsies’ mentality: a lesson of the perception of gadjé (strangers)
Procop Svetlana
Institute of Cultural Heritage
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 24 / 2018 / ISSN 1857-2049
Disponibil online 5 February, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-838
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mentalități colective ale nobilimii din Basarabia în a doua jumătate a secolului al XIX-lea
Gherasim Cristina
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(67) / 2022 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
Disponibil online 6 March, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-133
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Romanele poetului
Ciocanu Ion
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(34) / 2014 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
Disponibil online 4 December, 2014. Descarcări-3. Vizualizări-864
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conceptualizarea categoriei rușine în limbile engleză și română
Lifari Viorica
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 4(124) / 2019 / ISSN 1811-2668 /ISSNe 2345-1009
Disponibil online 30 August, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-568
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Identitatea națională a nobilimii basarabene sub regim de dominație țarist
Gherasim Cristina
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 4(104) / 2017 / ISSN 1811-2668 /ISSNe 2345-1009
Disponibil online 14 August, 2017. Descarcări-11. Vizualizări-615
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Concepte şi interpretări privind izvoarele şi începuturile gândirii filosofice româneşti
Căldare Dumitru
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 10(90) / 2015 / ISSN 1811-2668 /ISSNe 2345-1009
Disponibil online 25 February, 2016. Descarcări-14. Vizualizări-626
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Изменение менталитета как необходимая предпосылка противодействия пыткам
Rapoport Anatolii1, Borşevski Andrei2
1 Университет Пердью ,
2 Институт демократии
Supremația Dreptului
Nr. 2 / 2020 / ISSN 2345-1971
Disponibil online 3 March, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-394
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 22