IBN
    
    
  


    
Close

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(107) pentru cuvîntul-cheie "education"
Active Learning to Increase Comprehension and Retention of Applied Mathematics
Cochran James
Conference of Mathematical Society of the Republic of Moldova
4. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-71-915-5.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
New Technologies in Teaching Mathematics for Engineering and ICT Specialties
Costaş Ana, Rusu Galina
Microelectronics and Computer Science
Ediția 9. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4264-8-0.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Descentralizarea administrativă – domeniu de instruire a funcționarilor publici

Castraşan Tatiana
Teoria şi practica administrării publice
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Realităţi şi provocări ale triunghiului cunoaşterii în Republica Moldova în domeniul educaţiei
Crudu Rodica
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol. 4, Partea I. 2015. Chişinău. ISBN 978-9975-75-773-7.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul calitajii invatamintului in baza tehnologiilor inform ationale noi și a monitoringului educational
Patraşcu Dumitru, Crudu Valentin, Gamov Igori, Ciobanu Vlad
Administrarea Publică
Nr. 4(52) / 2006 / ISSN 1813-8489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modalităţi de ridicare a eficienţei paginilor WEB interactive în educaţie
Coandă Ilie
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 11 / 2013 / ISSN 1857-1433
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilizarea paginilor web interactive în educaţie
Coandă Ilie
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 10 / 2012 / ISSN 1857-1433
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

National Information Security Research and Education Centre

Perju Veaceslav
Information Technologies and Security 2012
2012. Chișinău, Republica Moldova. .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Information Security in Higher Education Institutions

Dediu Artur, Deinego Nona
Information Technologies and Security 2012
2012. Chișinău, Republica Moldova. .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Writing Wikipedia Articles as University Class Assignments

Vladimirov Sergey
Information Technologies and Security 2012
2012. Chișinău, Republica Moldova. .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Some Educational Problems in Informational Security

Căpăţână Gheorghe, Cerbu Olga
Information Technologies and Security 2012
2012. Chișinău, Republica Moldova. .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Unele metode de evauare curentă în cadrul orelor de limbă engleză cu obiective specific

Budurina-Goreacii Carolina
Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străine
Ediția 4-a. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-124-52-2.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Environmental education – the healthy lifestyle’s decisive factor for population of Republic of Moldova

Leah Corina
Conservation of plant diversity
Ediția 5-a. 2017. Chișinău. .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Competenţa de formare continua a cadrului didactic

Verdeş Tatiana
Filologia modernă: Realizări şi perspective în context European
Ediția 8-a. 2015. Chișinău, Republica Moldova. .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Obiectivele de referinţă ale disciplinei solfegiu pentru elevii claselor a doua şi realizarea lor în probele de evaluare
Boboc Marcela
Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice
Nr. 2(15) / 2012 / ISSN 1857-2251
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valori educative ale nunţii naţionale
Tureac Tatiana
Artă şi Educaţie Artistică
Nr. 2(26) / 2015 / ISSN 1857-0445
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cultura populară – model de educaţie şi consilere a părinţilor
Silistraru Nicolae, Buzenco Aurelia
Artă şi Educaţie Artistică
Nr. 2 / 2013 / ISSN 1857-0445
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Дополнительное образование как фактор развития и формирования этноценностных ориентаций у воспитанников детского дома
Томилин Лилиана
Artă şi Educaţie Artistică
Nr. 1(21) / 2013 / ISSN 1857-0445
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Формирование ценностных ориентаций у воспитанников детских домов
Томилин Лилиана
Artă şi Educaţie Artistică
Nr. 1(21) / 2013 / ISSN 1857-0445
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Взаимодействие здравоохранени я и просвещени я по охране репродуктивного здоровья молодежи в процессе подготовки специалистов
Ецко Константин, Чебан Оксана, Зарбаилова Наталья
Buletin de Perinatologie
Nr. 4(64) / 2014 / ISSN 1810-5289
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 107