IBN
    

    
  


  
Close

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(167) pentru cuvîntul-cheie "European integration"
Dimensiunea relaţiilor moldo - romane in procesul de asociere a Republicii Moldova la UE
Roșca Tatiana
Teoria şi practica administrării publice
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 4 January, 2018. Descarcări-16. Vizualizări-1326
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Особенности формирования политики интеграции этнических меньшинств в Молдове и Грузии в условиях глобализации
Cojuhari Irina
Молдавский Государственный Университет
Ţările post-sovietice între UE şi Federaţia Rusă – analiza circumstanţelor specifice şi tendinţelor politice
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-829-5.
Disponibil online 18 July, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-820
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Риски для европейской интеграции в контексте внутренней политики Молдовы: эволюция и перспективы
Vardanean Ernest
Молдавский Государственный Университет
Ţările post-sovietice între UE şi Federaţia Rusă – analiza circumstanţelor specifice şi tendinţelor politice
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-829-5.
Disponibil online 17 July, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-1386
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
European integration of the Republic of Moldova at present time: realities and tendencies
Morari Cristina
Ţările post-sovietice între UE şi Federaţia Rusă – analiza circumstanţelor specifice şi tendinţelor politice
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-829-5.
Disponibil online 17 July, 2018. Descarcări-22. Vizualizări-968
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interese şi prezenţe occidentale în Republica Moldova la sfîrşitul anilor ’90 – începutul 2000
Andrieş Vasile
Ţările post-sovietice între UE şi Federaţia Rusă – analiza circumstanţelor specifice şi tendinţelor politice
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-829-5.
Disponibil online 17 July, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-839
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FP7 IRSES project: enlarging international scientific collaboration in European Studies
Teosa Valentina
Moldova State University
Ţările post-sovietice între UE şi Federaţia Rusă – analiza circumstanţelor specifice şi tendinţelor politice
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-829-5.
Disponibil online 17 July, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-851
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Planificarea bugetului de stat
Mocanu Natalia1, Tentiuc Cristina1, Mocanu Alin2
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice
Vol.50. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-299-6.
Disponibil online 11 November, 2019. Descarcări-41. Vizualizări-774
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Methodological and institutional basis of the implementation of the European integration vector of Ukraine
Skrypchuk Petro
National University of Water Management and Nature Resources, Rivne
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2023. Comrat. ISBN 978-9975-83-254-0; 978-9975-83-255-7.
Disponibil online 25 April, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-336
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Стратегические задачи по повышению конкурентоспособности и валовой эффективности сельского хозяйства Республики Молдова на пути в членство Европейского Союза
Popa Andrei1, Parmacli Dumitru2
2 Комратский государственный университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2023. Comrat. ISBN 978-9975-83-254-0; 978-9975-83-255-7.
Disponibil online 25 April, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-287
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Methodological and institutional basis of the implementation of the European integration vector of Ukraine
Skrypchuk Petro, Skrypchuk Mykhailo
National University of Water Management and Nature Resources, Rivne
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2023. Comrat. ISBN 978-9975-83-254-0; 978-9975-83-255-7.
Disponibil online 22 April, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-285
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Politici de dezvoltare a Republicii Moldova – conţinut şi implicaţii spre integrarea europeană
Iaţco Mariana
Administrarea Publică
Nr. 4(108) / 2020 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 13 December, 2020. Descarcări-23. Vizualizări-537
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Особенности стратегии интелектуальной специализации (RIS 3) в контексте формирования и реализации SMART концепции
Emelianov Vladimir, Kozlova Liudmila
Administrarea Publică
Nr. 2(106) / 2020 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 19 June, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-765
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Brexit - retragerea Regatului Unit din UE
Ţâu Nicolae
Administrarea Publică
Nr. 1(105) / 2020 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 17 March, 2020. Descarcări-40. Vizualizări-1030
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Curtea europeana a drepturilor omului: impactul asupra respectării drepturilor omului în Republica Moldova
Tătaru Anisia, Pîrţac Grigore
Asigurarea independenţei justiţiei: realizări, probleme, perspective
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3423-0-8.
Disponibil online 12 August, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-725
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O incursiune în evoluția și dezvoltarea Băncii Naționale a Moldovei
Belecciu Ştefan, Guștiuc Ludmila
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Nr. 17 / 2023 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 29 December, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gestiunea și aplicarea modelelor de integrare a întreprinderilor autohtone in economia europeană
Trifan Maria
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-142-57-1.
Disponibil online 8 April, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-575
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Опыт евроинтеграции трансформируемых экономик ЦВЕ: от мифов к реалиям
Sorocean Olga
Молдавский Государственный Университет
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-142-57-1.
Disponibil online 9 April, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-1014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul diasporei moldoveneşti în promovarea cursului European al Republicii Moldova
Enachi Andrei
Современные миграционные процессы: сoстояние и основные формы
2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 6 October, 2021. Descarcări-11. Vizualizări-386
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Цели расширения Европейского Союза в направлении Западных Балкан
Golovataia Ludmila
Молдавский Государственный Университет
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Studii Europene din Moldova
Nr. / 2023 / ISSN 2435-1114
Disponibil online 30 June, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-186
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Exploring economic stereotypes of european integration focus on the CEE and CIS countries
Terzi Elena
Academy of Economic Studies of Moldova
International Conference of Young Researchers
Ediția 6. 2008. Chişinău. ISBN 978-9975-62-196-0.
Disponibil online 25 May, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-297
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 167