IBN
    

    
  


    
Close

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(20) pentru cuvîntul-cheie "variation"
Impactul factorilor variațiilor interculturale globale în elaborarea strategiei de marketing
Hămuraru Maria, Zaharco Viorelia
Problemele socioeconomice ale Republicii Moldova: reflecții, sugestii
Vol.5. 2020. Chişinău. .
Disponibil online 30 December, 2020. Descarcări-42. Vizualizări-511
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Variante și conexiuni ale ramurii cervicale a nervului facial
Babuci Angela
Culegere de rezumate ştiinţifice ale studenţilor, rezidenţilor şi tinerilor cercetători
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-82-148-3.
Disponibil online 5 March, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-249
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relaţiile internaţionale in dezvoltarea societăţii cunoaşterii: aspecte metodologice
Burtea-Pană Elena12, Filip Daniela3, Maximilian Silvestru1
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
Nr. 13 / 2012 / ISSN 1857-1468
Disponibil online 23 October, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-613
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul factorilor variațiilor interculturale globale în elaborarea strategiei de marketing
Hămuraru Maria, Zaharco Viorelia
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale
R. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-142-57-1.
Disponibil online 8 April, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Referinţe verticale în cântarea religioasă de resursă bizantină
Galaicu Violina
Arta
Nr. 2(AAV) / 2020 / ISSN 2345-1181 /ISSNe 2537-6136
Disponibil online 2 June, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-263
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Variation du transfert positif à l’interieur de l’interlangue
Câșlaru Mariana-Diana
L’Université «Alexandru Ioan Cuza», Iasi
Intertext
Nr. 3-4(35-36) / 2015 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 3 June, 2016. Descarcări-40. Vizualizări-864
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Considerații privind varianta limbii române din Republica Moldova
Botnari Liliana
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european
Ediţia 14. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3392-9-2.
Disponibil online 6 November, 2020. Descarcări-12. Vizualizări-547
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Специфика использования технологических показателей биоэнергетических культур для эффективного производства биотоплива
Klymchuk Oleksandr
Strategii și politici de management în economia contemporană
Ediţia 7. 2022. Chişinău. e-ISBN 978-9975-147-65-1.
Disponibil online 8 February, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-87
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Влияние сроков посева на признаки продуктивности у сои
Budac Alexandru
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 6. 2022. Balti, Republic of Moldova. .
Disponibil online 27 May, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-338
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Implicarea unor parametri genetici în selecţia bovinelor
Lupan Vasile
Zootehnie şi biotehnologii
Vol. 34. 2013. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-246-0.
Disponibil online 19 March, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-469
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Limba presei comuniste a anilor 1944 – 1980. Particularităţi fonetice şi ortografice
Botnari Liliana
Philologia
Nr. 5-6(305-306) / 2019 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717
Disponibil online 16 January, 2020. Descarcări-25. Vizualizări-555
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
English vocabulary as a complex, evolving system, and a result of linguistic change
Sciuchina Olga
Comrat State University
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-092-8.
Disponibil online 18 August, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-306
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reputația întreprinderii în contextul concurenței neloiale – o variabilă constantă
Moraru Iulian
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Ediţia a 22-a . 2020. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-985-4.
Disponibil online 2 December, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-274
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reputația întreprinderii în contextul concurenței neloiale – o variabilă constantă
Moraru Iulian
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-152-69-3.
Disponibil online 3 January, 2021. Descarcări-24. Vizualizări-340
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Normă și limbă literară – interferență și variație
Botnari Liliana
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 10(160) / 2022 / ISSN 1811-2668 /ISSNe 2345-1009
Disponibil online 29 December, 2022. Descarcări-11. Vizualizări-241
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Considerații privind varietatea diafazică a limbii române
Botnari Liliana12
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 4(134) / 2020 / ISSN 1811-2668 /ISSNe 2345-1009
Disponibil online 30 August, 2020. Descarcări-24. Vizualizări-480
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Argotismele și jargonismele – varietăți sociolectale ale limbii
Botnari Liliana12
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 10(130) / 2019 / ISSN 1811-2668 /ISSNe 2345-1009
Disponibil online 20 January, 2020. Descarcări-26. Vizualizări-748
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Limba presei comuniste a anilor 1944-1980. Particularități morfo-sintactice
Botnari Liliana
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european
Ediţia 13. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-3289-6-8.
Disponibil online 13 January, 2020. Descarcări-17. Vizualizări-643
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Орфографическая вариантность в немецком языке в лексикографическом описании
Rusu Ana
Приднестровский Государственный Университет им. Т.Г.Шевченко
Probleme de filologie: aspecte teoretice şi practice
Ediția 5. 2019. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3316-6-1.
Disponibil online 6 June, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-180
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Register Variation in Teaching English as a Foreign Language
Şmatov Valentina
"Alecu Russo" State University of Balti
Probleme de filologie: aspecte teoretice şi practice
Ediția 1. 2015. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-132-36-7.
Disponibil online 5 September, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-14
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 20