IBN
    
    
  


    
Close

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(69) pentru cuvîntul-cheie "cultură"

Comunicarea interculturală. Delimitări conceptuale

Spînu Stela
Administrarea Publică
Nr. 2(98) / 2018 / ISSN 1813-8489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cultura de consum din Republica Moldova
Caraman Iurie
Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice
Nr. 1(18) / 2013 / ISSN 1857-2251
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte ale predării istoriei şi filosofiei culturii
Aderov Viorica
Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice
Nr. 2(15) / 2012 / ISSN 1857-2251
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Actualitatea problemelor de filosofia culturii şi axiologie оn opera lui Tudor Vianu
Aderov Viorica, Sculea Lilia
Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice
Nr. 1(14) / 2012 / ISSN 1857-2251
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Manifestarea tinerilor prin subculturi
Oceretnîi Anastasia
Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice
Nr. 1(14) / 2012 / ISSN 1857-2251
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orientări şi ierarhii valorice în epoca relativismului axiologic
Aderov Viorica, Sculea Lilia
Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice
Nr. 1(14) / 2012 / ISSN 1857-2251
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cîntecul de leagăn — preliminarii la o cercetare comparată
Tonu Elena
Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice
Nr. 1(14) / 2012 / ISSN 1857-2251
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Muzică tradiţională, folclorică, neo-tradiţională şi populară: de la metaforă la metodă de cercetare a sistemului culturii populare sincretice contemporane din Republica Moldova
Chiseliţă Vasile
Arta
Nr. 2(AAV) / 2014 / ISSN 1857-1042 /ISSNe 1857-1050
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Promovarea culturii în Basarabia: revista societăţii istorico-arheologice bisericeşti din Basarabia
Chiosa Igor
BiblioScientia
Nr. 9 / 2013 / ISSN 1857-2278
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Peisajul cultural rural din Republica Moldova: concepte, probleme şi argumente pentru cercetare
Onica Dorina
Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă)
Nr. 21(34) / 2014 / ISSN 1857-0054
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obligaţiile statului in domeniul protecţiei valorilor istorico–culturale

Popa Veaceslav
Ştiinţa juridică autohtonă prin prisma valorilor şi tradiţiilor europene
2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3058-2-2.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Supunere liber consimțită. Studiu intercultural

Secrieru Luminiţa
Preocupări contemporane ale ştiinţelor socio-umane
Ediția a 6-a/Vol.1. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-933-80-3.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Abordări teoretice ale conceptului de cultură națională

Pîrlog Angela
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.5. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-834-5.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Comunicarea nonverbală – aspect important al culturii personale și corporative

Belous Natalia
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.1. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-834-5.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Personalitatea şi competenţele managerului etic
Mihăilescu Natalia
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul, Seria "Stiinte Umanistice"
Nr. 2(4) / 2016 / ISSN 2345-1866 /ISSNe 2345-1904
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Personalitatea şi competenţele managerului etic
Mihăilescu Natalia
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul, Seria "Stiinte Umanistice"
Nr. 2(4) / 2016 / ISSN 2345-1866 /ISSNe 2345-1904
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modelarea comportamentului angajaţilor prin strategii de educare a diversităţii
Jorovlea Elvira
Economica
Nr. 1(87) / 2014 / ISSN 1810-9136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţile ale percepţiei reformelor socio-culturale din RM
Caraman Iurie, Plop Nina, Blajco Vladimir
Economie şi Sociologie
Nr. 1 / 2012 / ISSN 1857-4130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
«Многонациональная сценическая культура Удмуртии» – новая информационная база родины П.И. Чайковского
Sidorova Anetta
Enciclopedica. Revista de istorie a ştiinţei şi studii enciclopedice
Nr. 1-2(7) / 2014 / ISSN 1857-365X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

„Enciclopedia Romaniei” – operă de renaşere naţională (1938–1943)

Noroc Larisa
Enciclopedica. Revista de istorie a ştiinţei şi studii enciclopedice
Nr. 2(5) / 2013 / ISSN 1857-365X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 69