IBN
    
    
  


    
Close
Hits: 67 Unique visitors: 59

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(59) pentru cuvîntul-cheie "cultură"
Cultura de consum din Republica Moldova
Caraman Iurie
Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice
Nr. 1(18) / 2013 / ISSN 1857-2251
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte ale predării istoriei şi filosofiei culturii
Aderov Viorica
Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice
Nr. 2(15) / 2012 / ISSN 1857-2251
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Actualitatea problemelor de filosofia culturii şi axiologie оn opera lui Tudor Vianu
Aderov Viorica, Sculea Lilia
Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice
Nr. 1(14) / 2012 / ISSN 1857-2251
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Manifestarea tinerilor prin subculturi
Oceretnîi Anastasia
Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice
Nr. 1(14) / 2012 / ISSN 1857-2251
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orientări şi ierarhii valorice în epoca relativismului axiologic
Aderov Viorica, Sculea Lilia
Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice
Nr. 1(14) / 2012 / ISSN 1857-2251
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cîntecul de leagăn — preliminarii la o cercetare comparată
Tonu Elena
Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice
Nr. 1(14) / 2012 / ISSN 1857-2251
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Muzică tradiţională, folclorică, neo-tradiţională şi populară: de la metaforă la metodă de cercetare a sistemului culturii populare sincretice contemporane din Republica Moldova
Chiseliţă Vasile
Arta
Nr. 2(AAV) / 2014 / ISSN 1857-1042 /ISSNe 1857-1050
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Promovarea culturii în Basarabia: revista societăţii istorico-arheologice bisericeşti din Basarabia
Chiosa Igor
BiblioScientia
Nr. 9 / 2013 / ISSN 1857-2278
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Peisajul cultural rural din Republica Moldova: concepte, probleme şi argumente pentru cercetare
Onica Dorina
Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă)
Nr. 21(34) / 2014 / ISSN 1857-0054
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Abordări teoretice ale conceptului de cultură națională

Pîrlog Angela
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 2(6) / 2006 / ISSN 1857-0011
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Comunicarea nonverbală – aspect important al culturii personale și corporative

Belous Natalia
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(1) / 2005 / ISSN 1857-0011
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Personalitatea şi competenţele managerului etic
Mihăilescu Natalia
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul Seria "Stiinte Umanistice"
Nr. 2(4) / 2016 / ISSN 2345-1866 /ISSNe 2345-1904
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Personalitatea şi competenţele managerului etic
Mihăilescu Natalia
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul Seria "Stiinte Umanistice"
Nr. 2(4) / 2016 / ISSN 2345-1866 /ISSNe 2345-1904
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modelarea comportamentului angajaţilor prin strategii de educare a diversităţii
Jorovlea Elvira
Economica
Nr. 1(87) / 2014 / ISSN 1810-9136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţile ale percepţiei reformelor socio-culturale din RM
Caraman Iurie, Plop Nina, Blajco Vladimir
Economie şi Sociologie
Nr. 1 / 2012 / ISSN 1857-4130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
«Многонациональная сценическая культура Удмуртии» – новая информационная база родины П.И. Чайковского
Sidorova Anetta
Enciclopedica. Revista de istorie a ştiinţei şi studii enciclopedice
Nr. 1-2(7) / 2014 / ISSN 1857-365X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
„Enciclopedia Romaniei” –operă de renaşere naţonală (1938–1943)
Noroc Larisa
Enciclopedica. Revista de istorie a ştiinţei şi studii enciclopedice
Nr. 2(5) / 2013 / ISSN 1857-365X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
„Scuza” în comunicarea interculturală
Cebotaroş Viorica
Francopolyphonie
Nr. 2(7) / 2012 / ISSN 1857-1883
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stratificarea socioculturală din Republica Moldova – tranziţie spre post-modernitate
Caraman Iurie, Comendant Tatiana
Francopolyphonie
Nr. 2(7) / 2012 / ISSN 1857-1883
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modelul autohton al relatiei "Artist putere" in contextul epocii staliniste
Plamadeala Ana-Maria
Intertext
Nr. 3-4 / 2010 / ISSN 1857-3711
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 59