IBN
    
    
  


    
Close

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(25) pentru cuvîntul-cheie "amenințări"

Malware. Combatering and Prevention

Catan Mihai
Information Technologies and Security
2012. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 11 October, 2018. Descarcări-28. Vizualizări-1330
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Considerații privind starea politică a sistemului nordic de securitate

Done Cătălin-Gabriel
Universitatea din Napoli „Federico II”
Strategia Securității Uniunii Europene în contextul Metamorfozelor Relațiilor Internaționale
Vol.1. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-873-9.
Disponibil online 4 June, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-89
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Problematica securității umane și drepturilor persoanei reflectată in acordul de asociere RM-UE

Sprincean Serghei1, Sohoțchi Tudorița-Sanda2
Strategia Securității Uniunii Europene în contextul Metamorfozelor Relațiilor Internaționale
Vol.1. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-873-9.
Disponibil online 4 June, 2021. Descarcări-37. Vizualizări-249
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Factorii ce provoacă lezarea securității economice a Republicii Moldova

Colun Tatiana
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.2. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-589-3.
Disponibil online 30 March, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-211
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Factorii ce provoacă lezarea securității economice a Republicii Moldova

Colun Tatiana
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.2. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-589-3.
Disponibil online 29 March, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-247
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Asigurarea securităţii economice prin prisma concepţiilor şcolilor de gândire economică

Munteanu Corneliu
Abordări clasice şi inovatoare în gândirea economică contemporană
Ediţia 1. 2015. ASEM. ISBN 978-9975-75-782-9.
Disponibil online 7 October, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-96
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mecanisme juridice privind terorismul internaţional

Dobă Olga
Focarele separatiste și impactul lor asupra terorismului contemporan
2017. Chișinău. ISBN 978-9975-121-38-5.
Disponibil online 9 April, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-382
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Evaluarea riscului securităţii cibernetice

Briceag Valentin, Bragaru Tudor
Economica
Nr. 1(115) / 2021 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 25 April, 2021. Descarcări-20. Vizualizări-215
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Новеллы законодательства о предотвращении и противодействии домашнего насилия

Malarciuk Piotr
Legea şi Viaţa
Nr. 2(338) / 2020 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373
Disponibil online 18 February, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-414
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Инновационная безопасность как субъект стратегического управления инновационным развитием

Sakovici Vasilii
Moldoscopie
Nr. 2(93) / 2021 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 22 November, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-123
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cultura de securitate dezvoltată prin educație

Curoş Liudmila
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(19) / 2021 / ISSN 1857-4440 /ISSNe 2587-3393
Disponibil online 21 July, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-170
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trăsăturile fundamentale ale conceptului de neutralitate permanentă al Republicii Moldova: dimensiunea funcțională

Ungureanu Veaceslav
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(176) / 2018 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 4 July, 2018. Descarcări-15. Vizualizări-406
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Corelația dintre securitatea umană și securitatea națională: perspective pentru Republica Moldova

Albu Natalia
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 3(175) / 2017 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 11 February, 2018. Descarcări-94. Vizualizări-1331
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reflecţii asupra proiectului strategiei securităţii naţionale
Cuşnir Valerii, Varzari Vitalie
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(40) / 2016 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
Disponibil online 3 May, 2016. Descarcări-12. Vizualizări-642
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Asigurarea securităţii naţionale a Republicii Moldova: aspecte teoretico-practice

Sakovici Vasilii
Managementul politicilor de securitate al Uniunii Europene în Europa de Sud-Est
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-444-1.
Disponibil online 24 January, 2018. Descarcări-18. Vizualizări-624
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Securitatea rețelelor informatice

Bragaru Tudor, Malcoci Viorel, Galaicu Valeriu
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 7(107) / 2017 / ISSN 1857-2073 /ISSNe 2345-1033
Disponibil online 22 March, 2018. Descarcări-18. Vizualizări-487
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pluralismul mediatic extern în Republica Moldova: riscuri şi ameninţări
Gonta Ana
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 8(98) / 2016 / ISSN 1814-3199 /ISSNe 2345-1017
Disponibil online 18 January, 2017. Descarcări-0. Vizualizări-480
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reglementarea juridică a asistenței umanitare în lumina conceptului de Securitate Umană elaborat de ONU (partea I)

Gamurari Vitalie, Guşanu Corneliu
Studii Juridice Universitare
Nr. 1-2(45-46) / 2019 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 17 February, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-429
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Analiza conceptului de securitate societală

Cauia Alexandru
Studii naționale de securitate
Nr. 1(3) / 2021 / ISSN 2587-3822
Disponibil online 8 March, 2022. Descarcări-14. Vizualizări-85
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mandatul de securitate ca mecanism de asigurare a securității: experiență națională și practici internaționale

Munteanu Andrian
Studii naționale de securitate
Nr. 1(1) / 2020 / ISSN 2587-3822
Disponibil online 12 April, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-149
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 25