IBN
    
    
  


    
Close

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(66) pentru cuvîntul-cheie "etică"

Intervenţia apreciativă – mod de constituire a eticii în asistenţă socială

Croitor Ecaterina
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 12, Vol.2. 2017. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3171-2-2.
Disponibil online 20 November, 2017. Descarcări-65. Vizualizări-655
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Binele moral în contextul educațional

Mihailov Veronica
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.2. 2017. Cahul. ISBN 978-9975-88-019-0. 978-9975-88-021-3.
Disponibil online 27 December, 2017. Descarcări-88. Vizualizări-1049
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Implicarea tinerilor în soluţionarea problemelor comunităţii prin dezbateri

Bordeianu Mihai
Spre viitor
Ediția 4. 2010. Chişinău. .
Disponibil online 8 October, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-61
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Etica afacerilor - condiţie a dezvoltării întreprinderii

Codreanu Igor1, Cotorobai Radu2
Spre viitor
Ediția 4. 2010. Chişinău. .
Disponibil online 8 October, 2021. Descarcări-28. Vizualizări-135
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Comportamentul etic – finalitate a managementului eticii la nivel organizaționa

Andriţchi Viorica, Mihăilescu Natalia
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(16) / 2019 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 24 October, 2019. Descarcări-104. Vizualizări-1486
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Etica în contextul valorilor morale si educaționale

Paniş Aliona
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(11) / 2017 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 19 January, 2018. Descarcări-90. Vizualizări-724
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Importanța codului de etică pentru organizațiile responsabile social

Butnaru Veronica
Administrarea Publică
Nr. 2(98) / 2018 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 27 May, 2018. Descarcări-23. Vizualizări-596
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Independența procurorului

Covali Daniela, Pîntea Andrei
Asigurarea independenţei justiţiei: realizări, probleme, perspective
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3423-0-8.
Disponibil online 14 August, 2020. Descarcări-35. Vizualizări-344
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Repere etice ale comunicării medic-pacient în oncologie

Grachila Galina
Culegere de rezumate ştiinţifice ale studenţilor, rezidenţilor şi tinerilor cercetători
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-82-148-3.
Disponibil online 13 April, 2021. Descarcări-14. Vizualizări-145
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Combaterea corupţiei în cadrul Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova prin prisma unor măsuri eficiente

Boşcaneanu Marcel
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. 13 / 2021 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 11 August, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-97
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Etica şi moralitatea în educaţia modernă a poliţiştilor

Cananău Anatol, Postovan Olga
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. 11 / 2020 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 13 October, 2020. Descarcări-26. Vizualizări-360
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Etica polițistului în activitatea cotidiană

Margarint Alina
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. XV(1) / 2015 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 21 January, 2020. Descarcări-14. Vizualizări-368
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Etica efectuării actului de audiere în cauzele penale cu infractori minori

Popa Alina
Realităţi şi perspective ale învăţământului juridic naţional:
Vol.2. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-149- 88-4.
Disponibil online 27 January, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-142
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Studiul elementelor de etică în cercetarea de marketing aplicabile în domeniul farmaceutic

Rais Cristina, Tăerel Adriana-Elena, Stancu Emilia, Soroceanu Valentina
Farmacia etică: istorie, realităţi şi perspective.
2018. Chișinău. ISBN 978-9975-3159-5-1.
Disponibil online 19 March, 2021. Descarcări-21. Vizualizări-220
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Principii ale farmaciei etice

Safta Vladimir
Farmacia etică: istorie, realităţi şi perspective.
2018. Chișinău. ISBN 978-9975-3159-5-1.
Disponibil online 19 March, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-120
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stigmatul social şi impactul asupra calităţii vieţii în epilepsie
Groppa Stanislav1, Glavan Aurelia2, Glavan Danu1
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 3(52) / 2016 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 9 January, 2017. Descarcări-71. Vizualizări-1197
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cercetătorul ştiinţific în faţa dilemei cunoaştere ştiinţifică versus ignoranţă savantă

Popescu Constanţa, Duică Mircea-Constantin, Croitoru Gabriel, Ristea Ana-Lucia
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.1. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-834-5.
Disponibil online 24 April, 2018. Descarcări-17. Vizualizări-464
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cercetătorul ştiinţific în faţa dilemei cunoaştere ştiinţifică versus ignoranţă savantă

Popescu Constanţa1, Duică Mircea-Constantin1, Ristea Ana-Lucia1, Croitoru Gabriel1, Radu Florin1, Staver (Condratchi) Liliana2, Bragoi Diana2
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.1. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-834-5.
Disponibil online 23 April, 2018. Descarcări-39. Vizualizări-610
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Personalitatea şi competenţele managerului etic
Mihăilescu Natalia
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Umanistice”
Nr. 2(4) / 2016 / ISSN 2345-1866 /ISSNe 2345-1904
Disponibil online 28 September, 2017. Descarcări-101. Vizualizări-1616
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Unele aspecte privind reglementarea legislativă a eticii în profesia contabilă

Şevciuc Tatiana, Bulgaru Veronica
EcoSoEn
Nr. 3 / 2018 / ISSN 2587-344X
Disponibil online 7 December, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-407
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 66