IBN
    
    
  


    
Close
Hits: 70 Unique visitors: 67

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(49) pentru cuvîntul-cheie "calitate"

Calitatea și inovația ca factor de competitivitate a țării

Gribincea Alexandru, Sandu Maxim
Nr. / / ISSN -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Abordările conceptuale ale gestiunii calității produselor bancare

 

Luchian Ivan, Filip Angela
Nr. / / ISSN -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul unor flavonoide în activităţi de cercetare centrate pe student
Calmuţchi Lidia, Melentiev Eugenia, Climenti Galina
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(10) / 2017 / ISSN 1857-3592
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rolul calității serviciilor în procesul de creștere a eficienței activității administrației publice locale  din Republica Moldova

Vaculovschi Elena
Administrarea Publică
Nr. 4(96) / 2017 / ISSN 1813-8489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oportunitatea şi importanţa teoretico-practică a asigurării calităţii învăţământului
Crudu Valentin, Patraşcu Dumitru, Pădureţ Nicolae
Administrarea Publică
Nr. 1-2(54) / 2007 / ISSN 1813-8489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cadrul conceptual al calității și dimensiunile managementului calității

Sperelup Liliana
Administrarea Publică
Nr. 1-2(54) / 2007 / ISSN 1813-8489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări conceptuale privind calitatea
Oleiniuc Maria
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2014 / ISSN 1857-3630 /ISSNe 1857-3630
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O interpretare a informaţiei
Bunici Sergiu, Cotelnic Nelea, Maximilian Silvestru
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
Nr. 15 / 2014 / ISSN 1857-1468
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul şi cultura calităţii în instituţiile de învăţământ
Baciu Sergiu
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 1 / 2014 / ISSN 1857-1433
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educaţia economică – o cerinţă stringentă a clienţilor şi beneficiarilor învăţământului liceal
Baciu Sergiu, Dorogan Tatiana
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 11 / 2013 / ISSN 1857-1433
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele aspecte în elaborarea modelului sistemului naţional al eficienţei serviciilor medicale
Palanciuc Elena, Poliudov Serghei
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 4(45) / 2014 / ISSN 1857-0011
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rezultatele studiului satisfacţiei pacienţilor ca indicatori determinanţi ai calităţii serviciilor stomatologice prestate populaţiei
Pancenco Anatolie, Tintiuc Elena
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 4(45) / 2014 / ISSN 1857-0011
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Evaluarea performanţei academice a instituţiilor de cercetare cu profil agronomic din Republica Moldova prin metoda analizei anvelopării datelor

Sîrbu Adrian, Speianu Tatiana
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 3(7) / 2006 / ISSN 1857-0011
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reflecţii privind calitatea lucrărilor de audit

Manoli Mihail
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(5) / 2006 / ISSN 1857-0011
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sortimentul și calitatea produselor din blană comercializate pe piața mun. Chișinău

Şpac Ghenadie, Damaschin Mariana
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(1) / 2005 / ISSN 1857-0011
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Situația actuală a industriei și comerțului cu produse lactate în RM

Fedorciucova Svetlana
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(1) / 2005 / ISSN 1857-0011
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Calitate – competitivitate: competitivitatea prin calitate

Năstase Mircea
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(1) / 2005 / ISSN 1857-0011
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Calitatea formării inițiale a cadrelor didactice în domeniul educației timpurii în învățământul superior din Republica Moldova
Barbă Maria
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul, Seria "Stiinte Umanistice"
Nr. 2(2) / 2015 / ISSN 2345-1866 /ISSNe 2345-1904
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza riscului în cadrul testării de acceptantă
Storoj Oxana
Economica
Nr. 2(96) / 2016 / ISSN 1810-9136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea personalului ştiinţifico-didactic ca sursă principală în asigurarea calităţii universitare
Cotelnic Ala
Economica
Nr. 4(94) / 2015 / ISSN 1810-9136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 49