IBN
    

    
  


    
Close

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(209) pentru cuvîntul-cheie "calitate"
Calitatea și inovația ca factor de competitivitate a țării
Gribincea Alexandru, Sandu Maxim
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 12, Vol.1. 2017. Chişinau, Moldova. ISBN 978-9975-3171-1-5.
Disponibil online 17 November, 2017. Descarcări-17. Vizualizări-811
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordările conceptuale ale gestiunii calității produselor bancare 
Luchian Ivan1, Filip Angela2
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 11, Vol.2. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4000-6-0..
Disponibil online 2 January, 2018. Descarcări-66. Vizualizări-844
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Importanța calității pentru sectorul energetic al Republicii Moldova
Platon Nicolae, Vieru Tatiana
Sustenabilitatea: îmbunătățirea produselor destinate consumatorilor și planetei
2021. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-155-58-8.
Disponibil online 15 February, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-234
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Infrastructura regională în sistemul relațiilor social-economice
Călugăreanu Irina
Sustenabilitatea: îmbunătățirea produselor destinate consumatorilor și planetei
2021. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-155-58-8.
Disponibil online 15 February, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-235
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sigurarea calității produsului turistic în raport cu consumatorii–turiști
Platon Nicolae, Zaporojan Felicia, Cabac Elena
Sustenabilitatea: îmbunătățirea produselor destinate consumatorilor și planetei
2021. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-155-58-8.
Disponibil online 15 February, 2022. Descarcări-18. Vizualizări-263
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul formării continue a cadrelor didactice
Guțu Andrei
Practici naționale și internaționale de profesionalizare a cadrelor didactice în contextul provocărilor societale
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-46-567-0..
Disponibil online 26 April, 2022. Descarcări-9. Vizualizări-307
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte teoretice ale asigurării calității educației la nivel local
Popa Violeta
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(28) / 2022 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 7 September, 2022. Descarcări-12. Vizualizări-155
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modelarea pedagogică în determinarea priorităților de acțiune a managementului școlii
Calapod Valeria, Cojocaru Vasile
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(23) / 2021 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 14 April, 2021. Descarcări-20. Vizualizări-432
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stilul de conducere al școlii în perspectiva eficienței educației: considerații conceptuale și praxiologice
Călin Iuliana
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(19) / 2020 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 7 April, 2020. Descarcări-40. Vizualizări-803
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Implementarea tehnologiilor digitale în educație: experiențe naționale și internaționale
Pisău Aurelia, Achiri Ion
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(19) / 2020 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 7 April, 2020. Descarcări-87. Vizualizări-1232
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul unor flavonoide în activităţi de cercetare centrate pe student
Calmuţchi Lidia, Melentiev Eugenia, Climenti Galina
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(10) / 2017 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 24 July, 2017. Descarcări-32. Vizualizări-1312
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procesul decizional administrativ de la abordarea clasica catre cea inovativa
Solomon Oleg
Administrarea Publică
Nr. 4(116) / 2022 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 6 July, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Paradigme moderne de evaluare și măsurare a performanței administrației publice
Furculiţa Tatiana
Administrarea Publică
Nr. 4(112) / 2021 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 17 December, 2021. Descarcări-14. Vizualizări-350
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Calitatea vieții și formarea valorilor semnificative contemporane ale vieții
Zelenschi Angela
Administrarea Publică
Nr. 2(110) / 2021 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 5 July, 2021. Descarcări-24. Vizualizări-464
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea specialiștilor performanți în condițiile societății informaționale
Gribincea Alexandru, Abu Arar Haila, Baghdadi Sohir
Administrarea Publică
Nr. 2(106) / 2020 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 20 June, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-633
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
În pragul singularității tehnologice: cum se va schimba managementul
Mihalache Svetoslav
Administrarea Publică
Nr. 2(106) / 2020 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 19 June, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-474
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul calității serviciilor în procesul de creștere a eficienței activității administrației publice locale  din Republica Moldova
Vaculovschi Elena
Administrarea Publică
Nr. 4(96) / 2017 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 12 December, 2017. Descarcări-15. Vizualizări-613
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Calitatea în educaţie şi educaţia de calitate
Marin Florica
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.
Vol.16, Partea 1. 2017. Chișinău. ISBN 978- 9975-921-22-0.
Disponibil online 13 February, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-46
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea sectorului vitivinicol din Republica Moldova prin intermediul produselor DOP şi IGP
Călugăreanu Irina, Zamaru Victor
Strategii şi politici de management în economia contemporană
Ediţia 4. 2015. Chişinău. ISBN 978-9975-75-722-9.
Disponibil online 11 March, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-290
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oportunitatea şi importanţa teoretico-practică a asigurării calităţii învăţământului
Crudu Valentin1, Patraşcu Dumitru2, Pădureţ Nicolae2
Administrarea Publică
Nr. 1-2(54) / 2007 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 28 November, 2013. Descarcări-6. Vizualizări-1010
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 209