IBN
    
    
  


    
Close

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(67) pentru cuvîntul-cheie "familie"
Protecţia juridică a copiilor aflaţi în situaţie de risc în Republica Moldova
Demerji Maria
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol. 4, Partea I. 2015. Chişinău. ISBN 978-9975-75-773-7.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Comportamentul moral şi exigenţele educaţiei în familie

Munteanu Tamara
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(12) / 2018 / ISSN 1857-3592
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ideile si acţiunile morale familiale ca factor decisiv al educației de calitate în contextul parteneriatului scoala-familie-comunitate

Cuzneţov Larisa
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(11) / 2017 / ISSN 1857-3592
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Psihogeneza afectivității la diferită vârstă

Perjan Carolina
Prolegomene din istoria psihologiei în Republica Moldova
2018. România, Iaşi. ISBN 978-973-8483-84-2.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Transformarea familiei in Republica Moldova: convergenţa şi divergenţa in contextul tendinţelor europene
Pahomii Irina
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2015 / ISSN 1857-3630 /ISSNe 1857-3630
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Experiența internațională cu privire la situația mamelor singure cu copii

Moscalu Olga
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ed. a 13-a/Vol. 2. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3202-9-0.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Premise şi realităţi cu privire la violenţa în familie
Ioniţă Diana
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Studii Europene din Moldova
Nr. I-a / 2012 / ISSN 2435-1114
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte istorice privind instituţia emancipării
Chiriţa Sofia
Analele ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe socio-umane
Nr. XIII(1) / 2013 / ISSN 1857-0976
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dizabilitatea copilului ca factor care plasează familia în riscul de excluziune socială

Şleahtiţchi Mihail, Haraz Svetlana
Preocupări contemporane ale ştiinţelor socio-umane
Ediția a 6-a/vol.2. 2015. Chișinău. .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Atașamentul în cadrul familiilor de astazi

Nițulescu Adelina-Andreia, Gonţa Victoria
Preocupări contemporane ale ştiinţelor socio-umane
Ediția a 6-a/Vol.1. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-933-80-3.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Influența cauzelor divorțului asupra imaginii de sine a copiilor

Rudico Constanța, Gholamali MohammadAdifard
Preocupări contemporane ale ştiinţelor socio-umane
Ediția a 6-a/Vol.1. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-933-80-3.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Modalități asistențiale în prevenirea și combaterea vagabondajului în rândul minorilor

Vîrlan Maria, Dița Marcela
Preocupări contemporane ale ştiinţelor socio-umane
Ediția a 6-a/vol.2. 2015. Chișinău. .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Рrofilul psihologic al adolescentului: privire generală

Oprişor Elena-Valentina
Preocupări contemporane ale ştiinţelor socio-umane
Ediția a 6-a/vol.2. 2015. Chișinău. .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dimensiuni actule ale drepturilor subiective părinteşi

Cebotari Andriana
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul, Seria "Stiinte Sociale"
Nr. 2(6) / 2017 / ISSN 2345-1858
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nobilii Basarabiei în secolul al XIX-lea. Cazul neamurilor de dvoreni Manole
Bacalov Sergiu
Enciclopedica. Revista de istorie a ştiinţei şi studii enciclopedice
Nr. 1-2(7) / 2014 / ISSN 1857-365X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Particularitățile teoriilor fundamentale ale delincvenței juvenile

Bodareva-Solomon Irina
Legea şi Viaţa
Nr. 11(323) / 2018 / ISSN 1810-309X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Regimul juridic al actelor de stare civilă a cetăţenilor străini şi a apatrizilor în Republica Moldova

Vrabie Corneliu, Dănoi Ion
Legea şi Viaţa
Nr. 4(316) / 2018 / ISSN 1810-309X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Subiecţii infracţiunii de violență în familie
Dascălu Beatrice-Daiana
Legea şi Viaţa
Nr. 4(304) / 2017 / ISSN 1810-309X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordarea multidisciplinară a cazurilor de violență în familie
Ionaşcu Vitalie
Legea şi Viaţa
Nr. 4(304) / 2017 / ISSN 1810-309X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reglementări normative internaţionale privind ocrotirea familiei şi minorilor
Cojocaru Radion, Carp Terentie
Legea şi Viaţa
Nr. 11(299) / 2016 / ISSN 1810-309X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 67