IBN
    
    
  


    
Close

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(75) pentru cuvîntul-cheie "familie"
Protecţia juridică a copiilor aflaţi în situaţie de risc în Republica Moldova
Demerji Maria
Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol. 4, Partea I. 2015. Chişinău. ISBN 978-9975-75-773-7.
Disponibil online 2 October, 2017. Descarcări-1. Vizualizări-289
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Comportamentul moral şi exigenţele educaţiei în familie

Munteanu Tamara
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(12) / 2018 / ISSN 1857-3592
Disponibil online 26 July, 2018. Descarcări-16. Vizualizări-224
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ideile si acţiunile morale familiale ca factor decisiv al educației de calitate în contextul parteneriatului scoala-familie-comunitate

Cuzneţov Larisa
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(11) / 2017 / ISSN 1857-3592
Disponibil online 19 January, 2018. Descarcări-9. Vizualizări-187
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Psihogeneza afectivității la diferită vârstă

Perjan Carolina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Prolegomene din istoria psihologiei în Republica Moldova
2018. România, Iaşi. ISBN 978-973-8483-84-2.
Disponibil online 22 June, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-113
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Transformarea familiei in Republica Moldova: convergenţa şi divergenţa in contextul tendinţelor europene
Pahomii Irina
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2015 / ISSN 1857-3630 /ISSNe 1857-3630
Disponibil online 3 November, 2015. Descarcări-7. Vizualizări-584
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Experiența internațională cu privire la situația mamelor singure cu copii

Moscalu Olga
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ed. a 13-a/Vol. 2. 2018. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3202-9-0.
Disponibil online 18 October, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Premise şi realităţi cu privire la violenţa în familie
Ioniţă Diana
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Studii Europene din Moldova
Nr. I-a / 2012 / ISSN 2435-1114
Disponibil online 23 November, 2016. Descarcări-4. Vizualizări-510
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte istorice privind instituţia emancipării
Chiriţa Sofia
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Analele ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe socio-umane
Nr. XIII(1) / 2013 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 28 November, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-772
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dizabilitatea copilului ca factor care plasează familia în riscul de excluziune socială

Şleahtiţchi Mihail12, Haraz Svetlana1
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 Preşedenţia Republicii Moldova
Preocupări contemporane ale ştiinţelor socio-umane
Ediția a 6-a/vol.2. 2015. Chișinău. .
Disponibil online 18 June, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-114
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Atașamentul în cadrul familiilor de astazi

Nițulescu Adelina-Andreia1, Gonţa Victoria2
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Preocupări contemporane ale ştiinţelor socio-umane
Ediția a 6-a/Vol.1. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-933-80-3.
Disponibil online 13 June, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-79
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Influența cauzelor divorțului asupra imaginii de sine a copiilor

Rudico Constanța, Gholamali MohammadAdifard
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Preocupări contemporane ale ştiinţelor socio-umane
Ediția a 6-a/Vol.1. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-933-80-3.
Disponibil online 13 June, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-86
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Modalități asistențiale în prevenirea și combaterea vagabondajului în rândul minorilor

Vîrlan Maria, Dița Marcela
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Preocupări contemporane ale ştiinţelor socio-umane
Ediția a 6-a/vol.2. 2015. Chișinău. .
Disponibil online 18 June, 2018. Descarcări-9. Vizualizări-143
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Рrofilul psihologic al adolescentului: privire generală

Oprişor Elena-Valentina12
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 Centrul Școlar de Educație incluzivă, Târgu-Jiu
Preocupări contemporane ale ştiinţelor socio-umane
Ediția a 6-a/vol.2. 2015. Chișinău. .
Disponibil online 18 June, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-81
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dimensiuni actule ale drepturilor subiective părinteşi

Cebotari Andriana
Universitatea de Stat din Moldova
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul, Seria "Stiinte Sociale"
Nr. 2(6) / 2017 / ISSN 2345-1858
Disponibil online 2 March, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-195
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nobilii Basarabiei în secolul al XIX-lea. Cazul neamurilor de dvoreni Manole
Bacalov Sergiu
Centrul de Cultură şi Istorie Militară.
Enciclopedica. Revista de istorie a ştiinţei şi studii enciclopedice
Nr. 1-2(7) / 2014 / ISSN 1857-365X
Disponibil online 22 March, 2016. Descarcări-6. Vizualizări-549
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Particularitățile teoriilor fundamentale ale delincvenței juvenile

Bodareva-Solomon Irina
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Legea şi Viaţa
Nr. 11(323) / 2018 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 16 November, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-44
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Regimul juridic al actelor de stare civilă a cetăţenilor străini şi a apatrizilor în Republica Moldova

Vrabie Corneliu, Dănoi Ion
Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
Legea şi Viaţa
Nr. 4(316) / 2018 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 20 April, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-117
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Subiecţii infracţiunii de violență în familie
Dascălu Beatrice-Daiana
Universitatea „Titu Maiorescu”, Bucureşti
Legea şi Viaţa
Nr. 4(304) / 2017 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 18 April, 2017. Descarcări-6. Vizualizări-488
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordarea multidisciplinară a cazurilor de violență în familie
Ionaşcu Vitalie
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Legea şi Viaţa
Nr. 4(304) / 2017 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 18 April, 2017. Descarcări-20. Vizualizări-410
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reglementări normative internaţionale privind ocrotirea familiei şi minorilor
Cojocaru Radion, Carp Terentie
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Legea şi Viaţa
Nr. 11(299) / 2016 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 19 November, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-483
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 75