IBN
    

    
  


    
Close

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(63) pentru cuvîntul-cheie "predare"
Creativitatea pedagogică și formarea de competențe
Iarovoi Rodica
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.
Vol.20, Partea 1. 2022. Chișinău. ISSN 1857-0267.
Disponibil online 5 January, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-122
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oportunitatea utilizării noilor tehnologii în procesul instructiv – educativ
Ştefan Elena Gabriela
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(17) / 2019 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 26 October, 2019. Descarcări-51. Vizualizări-907
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Les difficultés essentielles des apprenants roumains qui étudient la grammaire française
Zaharia Natalia
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. XVI(1) / 2016 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 17 January, 2020. Descarcări-13. Vizualizări-520
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul activităților extracurriculare în procesul de predare- învățare - evaluare a biologiei în liceu
Tîltu Ilona
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-360-8.
Disponibil online 20 November, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-397
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Teaching grammar through literature
Colodeeva Liliana
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Umanistice”
Nr. 1(13) / 2021 / ISSN 2345-1866 /ISSNe 2345-1904
Disponibil online 26 February, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-119
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Teaching reading with Web 2.0 tools
Pintilii Alina
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Umanistice”
Nr. 1(9) / 2019 / ISSN 2345-1866 /ISSNe 2345-1904
Disponibil online 27 April, 2020. Descarcări-14. Vizualizări-2132
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Instrumentele colaborative google în educaţie
Popovici Ilona
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Umanistice”
Nr. 1(5) / 2017 / ISSN 2345-1866 /ISSNe 2345-1904
Disponibil online 28 September, 2017. Descarcări-63. Vizualizări-926
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Blog-ul – instrument educațional
Popovici Ilona
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Umanistice”
Nr. 2(4) / 2016 / ISSN 2345-1866 /ISSNe 2345-1904
Disponibil online 28 September, 2017. Descarcări-10. Vizualizări-1044
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modelul psihopedagogic de diminuare a agresivității, la agresori, în mediul penitenciar
Sabareanu Laurențiu-Mihai12, Gonţa Victoria1
Educaţia din perspectiva conceptului Clasa Viitorului
Ediția 3. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-46-681-3.
Disponibil online 28 February, 2023. Descarcări-15. Vizualizări-137
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Predarea noțiunilor de morfologie la clasele primare
Popa Florentina
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.
Vol.19, Partea 2. 2021. Chișinău. ISBN 978-9975-46-235-8.
Disponibil online 6 May, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-190
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lucrări grafice de laborator la tema „Drepte paralele”
Macriţchi Natalia, Cojocaru Ion
Totalizarea activităţii de cercetare a cadrelor didactice
Vol.2. 2009. Cahul. ISBN 978-9975-914-21-5.
Disponibil online 30 March, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-177
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aplicarea strategiilor didactice moderne – prioritate în instruirea interactivă a funcţionarului public cu statut special
Grati Veaceslav, Buciuşcan Ludmila
Pregătirea profesională a cadrelor pentru subdiviziunile Ministerului Afacerilor Interne şi alte organe de drept
2021. Chișinău. ISBN 978-9975-121-76-7.
Disponibil online 6 April, 2021. Descarcări-17. Vizualizări-343
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Caracterul juridico-social al legalității cauzării de prejudicii în procesul reținerii infractorului
Zabulica (Ţurcan) Ana Ana
Legea şi Viaţa
Nr. 10(310) / 2017 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373
Disponibil online 12 October, 2017. Descarcări-9. Vizualizări-647
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relația evaluare – curriculum
Stratan Victoria
Inovaţii în sistemul naţional de evaluare a rezultatelor învăţării
2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-46-694-3.
Disponibil online 20 March, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-224
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele consideraţii asupra calităţii pregătirii specialiștilor de limbi și literaturi străine în cadrul universităţii bălţene
Coşciug Angela
Competitivitatea capitalului uman pe piaţa muncii în condiţiile dezvoltării regionale şi a integrării europene
2014. Bălți. ISBN 978-9975-50-127-9.
Disponibil online 8 April, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-174
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interdisciplinaritatea – motivație pentru o învățare de calitate
Slavenschi Emilia, Plămădeală Larisa
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice
Vol. 3. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-320-2.
Disponibil online 15 March, 2021. Descarcări-24. Vizualizări-387
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bridging knowledge in second language acquisition. Macedonian-romanian cultural and linguistic interferences and their role in teaching and learning romanian in North Macedonia
Stanciu Nicolae123
1 Institute of Romanian Language,
2 "Dunarea de Jos" University of Galati,
Limbaj şi context. Revista internaţională de lingvistică, semiotică şi ştiinţă literară
Nr. 1(13) / 2021 / ISSN 1857-4149
Disponibil online 13 February, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Didactic tools for the optimization of teaching retelling
Turuta Alina
Theoretical Lyceum "Nicolae Balcescu", Ciorescu village, mun. Chişinău
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice
Vol. 3. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-382-0..
Disponibil online 12 April, 2022. Descarcări-10. Vizualizări-299
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspectul pragmatic al producerii scrise în predarea/învățarea limbii străine
Postovanu Steluţa, Bahneanu Vitalina
Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământului
Ediția 3. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-604-9.
Disponibil online 7 July, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-203
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Web 2.0 Tools in ELT: Advantages and Disadvantages
Lungu Ana
"Alecu Russo" State University of Balti
Interuniversitaria
Ediția 11, Vol.1. 2015. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-169-9..
Disponibil online 8 May, 2019. Descarcări-32. Vizualizări-2297
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 63