IBN
    
    
  


    
Close

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(96) pentru cuvîntul-cheie "valoare"

Preţul – un atribut important pentru managerul unei firme

Tacu Georgiana1, Vasile Matei2, Matei-Gherman Corina3
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 12, Vol.2. 2017. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3171-2-2.
Disponibil online 18 November, 2017. Descarcări-15. Vizualizări-916
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Философские аспекты юридической квалификации противоправных деяний

Mohorea Efim, Buzinschi Ion
Бельцкий Государственный Университет "Алеку Руссо"
Relevanța și calitatea formării universitare: compentențe pentru prezent și viitor
Volumul II. 2020. Bălți. ISBN 978-9975-50-256-6.
Disponibil online 28 January, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-318
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Contabilitatea şi evaluarea mărfurilor

Tuhari Tudor
Contabilitatea
2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-755-3.
Disponibil online 31 December, 2021. Descarcări-12. Vizualizări-135
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Formation of values in the education system: constructivist paradigm

Antoci Diana
Tiraspol State University (TSU)
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(17) / 2019 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 25 October, 2019. Descarcări-17. Vizualizări-537
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Valorile civice: conceptualizare, structură, evaluare

Antoci Diana
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(13) / 2018 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 27 December, 2018. Descarcări-53. Vizualizări-571
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Etica în contextul valorilor morale si educaționale

Paniş Aliona
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(11) / 2017 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 19 January, 2018. Descarcări-90. Vizualizări-724
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Istoria neamului o fac oamenii săi

Roman Alexandru
Administrarea Publică
Nr. 2(102) / 2019 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 30 May, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-449
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Criza valorilor europene în rândul tinerilor din Republica Moldova
Spînu Stela
Administrarea Publică
Nr. 4(92) / 2016 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 17 December, 2016. Descarcări-8. Vizualizări-679
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Protejarea patrimoniului arheologic al Republicii Moldova: impedimente social-juridice şi modalităţi de soluţionare

Carp Simion, Carp Elena
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. 9 / 2019 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 27 December, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-391
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reglementarea activității de evaluare în băncile comerciale
Băncilă Natalia1, Ganea Victoria2, Mărgineanu Aureliu1
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 1 / 2014 / ISSN 1857-1433
Disponibil online 30 June, 2014. Descarcări-24. Vizualizări-1344
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Estimarea performanţei entităţii în baza valorii economice adăugate
Paladi Valentina, Erhan Lica, Braşoveanu Adriana
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 1 / 2014 / ISSN 1857-1433
Disponibil online 26 June, 2014. Descarcări-11. Vizualizări-1137
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Actualitatea problemelor de filosofia culturii şi axiologie оn opera lui Tudor Vianu
Aderov Viorica, Sculea Lilia
Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice
Nr. 1(14) / 2012 / ISSN 1857-2251
Disponibil online 9 December, 2013. Descarcări-19. Vizualizări-1204
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orientări şi ierarhii valorice în epoca relativismului axiologic
Aderov Viorica, Sculea Lilia
Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice
Nr. 1(14) / 2012 / ISSN 1857-2251
Disponibil online 11 December, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-1201
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ilustrații la abecedar în creația plasticienilor moldoveni (1945-2015). Observații preliminare asupra genezei și evoluției valorilor estetice

Rocaciuc Victoria
Arta
Nr. 1(AV) / 2021 / ISSN 1857-1042 /ISSNe 1857-1050
Disponibil online 12 August, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-168
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Experiența internațională în domeniul exproprierii terenurilor

Leșan Anna
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.2. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-589-3.
Disponibil online 29 March, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-256
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dreptul de Proprietate Intelectuală

Secureanu Antonina
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.2. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-589-3.
Disponibil online 29 March, 2020. Descarcări-13. Vizualizări-361
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Registrul monumentelor de arhitectura al municipiului Chisinau si practica internationala în elaborarea registrelor monumentelor de arhitectura

Sîli Anatolie
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.2. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-589-3.
Disponibil online 29 January, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-368
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dimensiuni valorice ale conținuturilor educaționale de perspectivă

Silistraru Nicolae, Lungu Viorelia
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 3. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-250-2.
Disponibil online 27 January, 2020. Descarcări-24. Vizualizări-423
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Философское осмысление антропологического измерения культуры

Popovici Nicolai
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.7, Partea 1. 2020. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-060-2.
Disponibil online 30 October, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-460
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dimensiunea psihologică a educaţiei artistice

Melnic Natalia
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.7, Partea 2. 2020. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-060-2.
Disponibil online 15 December, 2020. Descarcări-14. Vizualizări-275
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 96