IBN
    
    
  


    
Close

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(60) pentru cuvîntul-cheie "investiţii"

Implementarea tehnologiilor moderne din cadrul asistenței investiționale în entitățile agricole din Republica Moldova: probleme și realizări

Timofti Elena, Şargo Aliona
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ed. a 12-a/Vol. 1. 2017. Chişinau, Moldova. ISBN 978-9975-3171-1-5.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Evoluția competitivității economiei naționale: aspecte teoretico-metodologice și practice

Stratan Alexandru
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ed. a 12-a/Vol. 1. 2017. Chişinau, Moldova. ISBN 978-9975-3171-1-5.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obiectivele de dezvoltare durabilă: noi provocări pentru Republica Moldova

Perciun Rodica, Diaconaşu Delia-Elena, Iacobuță Andreea-Oana
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ed. a 12-a/Vol. 2. 2017. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3171-2-2.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fezabilitatea investițiilor la plantarea livezilor de pere

Zbancă Andrei, Morei Virgiliu
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ed. a 11-a/Vol. 1. 2016. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-4453-9-9.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Restructurarea economiei agrare şi spaţiului rural în condiţiile exodului masiv al braţelor de muncă

Bajura Tudor, Turetchi Viorel
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ed. a 11-a/Vol. 1. 2016. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-4453-9-9.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Piața investițiilor europene în stagnare

Sturzu Ion, Coban Petru
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ed. a 11-a/Vol. 2. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4000-6-0..
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Caracterul investiţional al funcţionării pieţei obiectelor imobiliare in spaţiul rural al Republicii Moldova

Turetchi Viorel
Teoria şi practica administrării publice
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oportunităţile de promovare a centralelor electrice de termoficare în Republica Moldova

Comendant Ion
Energetica Moldovei
Ediția III. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4123-5-3.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Perspectiva dezvoltării înmagazinării subterane a gazelor naturale în Republica Moldova

Gusev Aleksandr, Tonu Valentin
Energetica Moldovei
Ediția II. 2012. Chișinău, Republica Moldova. .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Consideratii privind profitabilitatea viitoarelor investitii in sistemul de producere energie electrica al României

Muşatescu Virgil, Pavel Gabriel
Energetica Moldovei
Ediția II. 2012. Chișinău, Republica Moldova. .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eficiența investițiilor în Republica Moldova – actualitate și opțiuni de perspectivă

Popa Andrei
Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației
Vol. I. 2017. Cahul. ISBN 978-9975-88-007-7.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Politici de reîntoarcere a cetățenilor: experiențe internaționale și realități naționale

Rusu Rodica, Malai Anastasia
Administrarea Publică
Nr. 3(99) / 2018 / ISSN 1813-8489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Investițiile în contextul dezvoltării durabile a economiei: aspectul metodologic

Gribincea Alexandru
Administrarea Publică
Nr. 2(98) / 2018 / ISSN 1813-8489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Competitivitatea – principalul factor integrator în cadrul noii paradigme de creştere economică
Macari Vadim
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 2 / 2015 / ISSN 1857-3630 /ISSNe 1857-3630
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Identificarea unor riscuri în domeniul finanţelor publice cu impact asupra stabilităţii financiare a Moldovei
Rodionov Nelli
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2013 / ISSN 1857-3630 /ISSNe 1857-3630
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Piaţa funciară a Republicii Moldova ca obiectul investiţiilor autohtone şi a celor străine
Bajura Tudor, Gandacova Svetlana
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2013 / ISSN 1857-3630 /ISSNe 1857-3630
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Canalele de transmisie a efectelor investiţiilor străine directe
Slonovschi Dumitru
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2012 / ISSN 1857-3630 /ISSNe 1857-3630
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Conceptul investiţional spre realizarea scenariilor de dezvoltare a surselor de energie electrică

Comendant Ion, Sula Andrei, Robu Sergiu, Dupleva (Prepeliţa) Iulia
Energetica Moldovei
Ediția I. 2005. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 9975-62-145-7.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oportunităţi de realizare a studiilor de fezabilitate pentru Republica Moldova
Ganea Victoria, Băncilă Natalia
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 1 / 2014 / ISSN 1857-1433
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Necesitatea şi căile modificării climatului investiţional în Republica Moldova
Cazacu Vitalie, Cazacu Aurelia
Anuar Ştiinţific al Institutului de Relaţii Internaţionale
Nr. 11 / 2012 / ISSN 1857-1840
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 60