IBN
    
    
  


    
Close
Hits: 79 Unique visitors: 76

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(46) pentru cuvîntul-cheie "investiţii"

Implementarea tehnologiilor moderne din cadrul asistenței investiționale în entitățile agricole din Republica Moldova: probleme și realizări

Timofti Elena, Şargo Aliona
Nr. / / ISSN -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Evoluția competitivității economiei naționale: aspecte teoretico-metodologice și practice

Stratan Alexandru
Nr. / / ISSN -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obiectivele de dezvoltare durabilă: noi provocări pentru Republica Moldova

Perciun Rodica, Diaconaşu Delia-Elena, Iacobuță Andreea-Oana
Nr. / / ISSN -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fezabilitatea investițiilor la plantarea livezilor de pere

Zbancă Andrei, Morei Virgiliu
Nr. / / ISSN -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Restructurarea economiei agrare şi spaţiului rural în condiţiile exodului masiv al braţelor de muncă

Bajura Tudor, Turetchi Viorel
Nr. / / ISSN -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Piața investițiilor europene în stagnare

Sturzu Ion, Coban Petru
Nr. / / ISSN -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Caracterul investiţional al funcţionării pieţei obiectelor imobiliare in spaţiul rural al Republicii Moldova

Turetchi Viorel
Nr. / / ISSN -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oportunităţile de promovare a centralelor electrice de termoficare în Republica Moldova

Comendant Ion
Nr. / / ISSN -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Perspectiva dezvoltării înmagazinării subterane a gazelor naturale în Republica Moldova

Gusev Aleksandr, Tonu Valentin
Nr. / / ISSN -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Consideratii privind profitabilitatea viitoarelor investitii in sistemul de producere energie electrica al României

Muşatescu Virgil, Pavel Gabriel
Nr. / / ISSN -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eficiența investițiilor în Republica Moldova – actualitate și opțiuni de perspectivă

Popa Andrei
Nr. / / ISSN -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Competitivitatea – principalul factor integrator în cadrul noii paradigme de creştere economică
Macari Vadim
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 2 / 2015 / ISSN 1857-3630 /ISSNe 1857-3630
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Identificarea unor riscuri în domeniul finanţelor publice cu impact asupra stabilităţii financiare a Moldovei
Rodionov Nelli
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2013 / ISSN 1857-3630 /ISSNe 1857-3630
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Piaţa funciară a Republicii Moldova ca obiectul investiţiilor autohtone şi a celor străine
Bajura Tudor, Gandacova Svetlana
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2013 / ISSN 1857-3630 /ISSNe 1857-3630
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Canalele de transmisie a efectelor investiţiilor străine directe
Slonovschi Dumitru
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2012 / ISSN 1857-3630 /ISSNe 1857-3630
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oportunităţi de realizare a studiilor de fezabilitate pentru Republica Moldova
Ganea Victoria, Băncilă Natalia
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 1 / 2014 / ISSN 1857-1433
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Necesitatea şi căile modificării climatului investiţional în Republica Moldova
Cazacu Vitalie, Cazacu Aurelia
Anuar Ştiinţific al Institutului de Relaţii Internaţionale
Nr. 11 / 2012 / ISSN 1857-1840
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Investițiile în capitalul sănătății – element important al potențialului de dezvoltare economicosocială

Cobzari Ludmila, Ulian Galina, Miron Oxana, Cebotari(Moroi) Tatiana
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 2(6) / 2006 / ISSN 1857-0011
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Direcții strategice pentru dezvoltarea afacerilor sustenabile

Radulescu Carmen Valentina
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(1) / 2005 / ISSN 1857-0011
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eficienţa şi riscul – criterii esenţiale în selectarea surselor de finanţare a investiţiilor
Şestacovscaia Angela
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul, Seria "Științe economice"
Nr. 2(8) / 2012 / ISSN 1875-2723
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 46