IBN
    
    
  


    
Close
Hits: 96 Unique visitors: 92

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(55) pentru cuvîntul-cheie "investiţii"

Implementarea tehnologiilor moderne din cadrul asistenței investiționale în entitățile agricole din Republica Moldova: probleme și realizări

Timofti Elena, Şargo Aliona
Nr. / / ISSN -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Evoluția competitivității economiei naționale: aspecte teoretico-metodologice și practice

Stratan Alexandru
Nr. / / ISSN -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obiectivele de dezvoltare durabilă: noi provocări pentru Republica Moldova

Perciun Rodica, Diaconaşu Delia-Elena, Iacobuță Andreea-Oana
Nr. / / ISSN -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fezabilitatea investițiilor la plantarea livezilor de pere

Zbancă Andrei, Morei Virgiliu
Nr. / / ISSN -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Restructurarea economiei agrare şi spaţiului rural în condiţiile exodului masiv al braţelor de muncă

Bajura Tudor, Turetchi Viorel
Nr. / / ISSN -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Piața investițiilor europene în stagnare

Sturzu Ion, Coban Petru
Nr. / / ISSN -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Caracterul investiţional al funcţionării pieţei obiectelor imobiliare in spaţiul rural al Republicii Moldova

Turetchi Viorel
Nr. / / ISSN -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oportunităţile de promovare a centralelor electrice de termoficare în Republica Moldova

Comendant Ion
Nr. / / ISSN -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Perspectiva dezvoltării înmagazinării subterane a gazelor naturale în Republica Moldova

Gusev Aleksandr, Tonu Valentin
Nr. / / ISSN -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Consideratii privind profitabilitatea viitoarelor investitii in sistemul de producere energie electrica al României

Muşatescu Virgil, Pavel Gabriel
Nr. / / ISSN -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eficiența investițiilor în Republica Moldova – actualitate și opțiuni de perspectivă

Popa Andrei
Nr. / / ISSN -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Politici de reîntoarcere a cetățenilor: experiențe internaționale și realități naționale

Rusu Rodica, Malai Anastasia
Administrarea Publică
Nr. 3(99) / 2018 / ISSN 1813-8489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Investițiile în contextul dezvoltării durabile a economiei: aspectul metodologic

Gribincea Alexandru
Administrarea Publică
Nr. 2(98) / 2018 / ISSN 1813-8489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Competitivitatea – principalul factor integrator în cadrul noii paradigme de creştere economică
Macari Vadim
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 2 / 2015 / ISSN 1857-3630 /ISSNe 1857-3630
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Identificarea unor riscuri în domeniul finanţelor publice cu impact asupra stabilităţii financiare a Moldovei
Rodionov Nelli
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2013 / ISSN 1857-3630 /ISSNe 1857-3630
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Piaţa funciară a Republicii Moldova ca obiectul investiţiilor autohtone şi a celor străine
Bajura Tudor, Gandacova Svetlana
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2013 / ISSN 1857-3630 /ISSNe 1857-3630
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Canalele de transmisie a efectelor investiţiilor străine directe
Slonovschi Dumitru
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2012 / ISSN 1857-3630 /ISSNe 1857-3630
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Conceptul investiţional spre realizarea scenariilor de dezvoltare a surselor de energie electrică

Comendant Ion, Sula Andrei, Robu Sergiu, Autor Nou
Analele Ştiinţifice (Asociaţia Chirurgilor Pediatri Universitari din RM)
Nr. VIII / 2007 / ISSN 1857-0631
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oportunităţi de realizare a studiilor de fezabilitate pentru Republica Moldova
Ganea Victoria, Băncilă Natalia
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 1 / 2014 / ISSN 1857-1433
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Necesitatea şi căile modificării climatului investiţional în Republica Moldova
Cazacu Vitalie, Cazacu Aurelia
Anuar Ştiinţific al Institutului de Relaţii Internaţionale
Nr. 11 / 2012 / ISSN 1857-1840
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 55