IBN
    

    
  


  
Close

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-9(9) pentru cuvîntul-cheie "celălalt"
Aspecte ale reflexiei speculare în psihanaliză şi literature
Aniţoi (Ionesi) Galina
Filologia modernă: Realizări şi perspective în context european
Ediția 10. 2017. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 7 September, 2018. Descarcări-9. Vizualizări-824
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Imaginea celuilalt ca obiect de studiu al imagologiei
Iovu Elisaveta12
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 1 / 2019 / ISSN 2587-3695 /ISSNe 1857-2537
Disponibil online 29 July, 2019. Descarcări-38. Vizualizări-725
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Xenology – one of the solutions of the recent culture
Pilchin Maria
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 1 / 2019 / ISSN 2587-3695 /ISSNe 1857-2537
Disponibil online 28 July, 2019. Descarcări-13. Vizualizări-1578
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte ale reflexiei speculare în psihanaliză și literatură
Aniţoi (Ionesi) Galina
Enciclopedica. Revista de istorie a ştiinţei şi studii enciclopedice
Nr. 1(10) / 2016 / ISSN 1857-365X
Disponibil online 31 January, 2020. Descarcări-17. Vizualizări-806
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comunicare autentică versus comunicare psihotică
Ţapu Grigore
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 1 / 2010 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-27. Vizualizări-1914
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Creativitatea, semanticitatea și alteritatea aplicate la procesul traducerii și în cadrul formării traducătorilor
Zbanţ Ludmila
Traducerea – act creativ: între știință și artă
2022. Chişinău. ISBN 978-9975-159-37-1.
Disponibil online 18 January, 2023. Descarcări-8. Vizualizări-475
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Necesitatea unei noi ştiinţe: xenologia
Pilchin Maria
Caietele Sextil Pușcariu
Ediția a 3-a. 2017. Cluj-Napoca, România. ISSN ISSN 2393 ‒ 526X ISSN‒L 2393 ‒ 526X.
Disponibil online 14 March, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-375
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Opera literară ca dialog și relație
Grati Aliona
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(67) / 2022 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
Disponibil online 6 March, 2023. Descarcări-7. Vizualizări-315
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Identitate şi alteritate în poezia Leonidei Lari
Usatâi Ludmila
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 10(100) / 2016 / ISSN 1811-2668 /ISSNe 2345-1009
Disponibil online 27 April, 2017. Descarcări-3. Vizualizări-828
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-9 of 9