IBN
    

    
  


  
Close

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(179) pentru cuvîntul-cheie "inclusive education"
Educația incluzivă o provocare pentru cadrul didactic școlar
Ponomari Dorina1, Corghencea Nina2
Practici naționale și internaționale de profesionalizare a cadrelor didactice în contextul provocărilor societale
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-46-567-0..
Disponibil online 26 April, 2022. Descarcări-22. Vizualizări-361
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări ale educaţiei incluzive în contextul protecţiei copilului
Lungu Natalia, Micleuşanu Zinaida
Mecanisme naționale și internaționale de protecție a drepturilor omului în contextul valorilor europene
2022. Chişinău. ISBN 978-9975-3423-8-4.
Disponibil online 16 January, 2023. Descarcări-30. Vizualizări-481
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Роль вспомогательного дидактического кадра в образовательном пространстве инклюзивной школы
Evstafieva Tatiana1, Telpiz Svetlana2
1 Гимназия им. С. Курогло м. Комрат,
Научно-образовательное пространство:
Ediția 2. 2022. Комрат. ISBN 978-9975-83-229-8.
Disponibil online 23 March, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-233
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Manifestarea empatiei a cadrului didactic în procesul educației incluzive
Plătică Adina
Научно-образовательное пространство:
Ediția 2. 2022. Комрат. ISBN 978-9975-83-229-8.
Disponibil online 23 March, 2023. Descarcări-10. Vizualizări-268
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Социально-образовательная инклюзия детей с особыми образовательными потребностями: проблемы, перспективы и пути решения
Ormanji N.
Гимназия им. С. Курогло м. Комрат
Научно-образовательное пространство:
Ediția 2. 2022. Комрат. ISBN 978-9975-83-229-8.
Disponibil online 22 March, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-211
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educația copiilor cu cerințe educaționale speciale și dizabilități
Georgescu Maria
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice
Vol.20, Partea 1. 2022. Chișinău. ISSN 1857-0267.
Disponibil online 6 January, 2023. Descarcări-13. Vizualizări-356
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De la educația integrată la educația incluzivă – evoluția în învățământul preuniversitar
Mișcalencu Mădălina
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 4(34) / 2023 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 25 January, 2024. Descarcări-14. Vizualizări-208
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Инклюзивное образование в детской музыкальной школе для фортепианного класса
Cîssa Liudmila
Комратская Музыкальная Школа им. А.Валькова
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol. 3. 2023. Comrat. ISBN 978-9975-83-254-0.
Disponibil online 4 May, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-263
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The contribution of distance learning in teaching students characterized as having learning difficulties
Charalambous Constantia, Karava Zacharoula, Michalopoulos George
KESY Argolidas
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 2. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-312-7.
Disponibil online 1 December, 2021. Descarcări-19. Vizualizări-468
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oпыт инклюзивного образования Великобритании
Voloșenco Alexandra
Бельцкий Государственный Университет "Алеку Руссо"
Interuniversitaria
Ediția 08. 2013. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-106-4.
Disponibil online 21 March, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-981
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Индивидуализация учебного процесса для детей с особыми образовательными потребностями
Vlah Maria1, Zlatovcena Anjela2
1 Комратский государственный университет,
2 Главное Управление Образования Гагаузии
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2022. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-176-5; 978-9975-83-178-9.
Disponibil online 4 April, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-364
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mediul educațional incluziv ca oportunitate de promovare a drepturilor copilului cu CES
Stratan Valentina
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2022. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-176-5; 978-9975-83-178-9.
Disponibil online 4 April, 2022. Descarcări-28. Vizualizări-491
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Universal pedagogical competencies in the conditions of inclusive education
Turceac Svetlana
Educational Center “Development”, Tiraspol
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.36. 2020. Iași, România. ISBN 978-606-685-744-4.
Disponibil online 5 November, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-432
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Incluziunea elevilor cu CES – implicații pedagogice
Cucer Angela1, Georgescu Maria2
2 "Ion Creangă" State Pedagogical University from Chisinau
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.36. 2020. Iași, România. ISBN 978-606-685-744-4.
Disponibil online 5 November, 2020. Descarcări-83. Vizualizări-839
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Проблемы и перспективa подготовки учителей для инклюзивного образования
Karapetian Siranuș, Kirakosian Armine
Învățământul superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 1. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-46-816-9.
Disponibil online 10 May, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Incluziunea socială a copiilor cu deficiență de auz – vector important în educația incluzivă de calitate
Adaşan Doina12
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 11. 2021. Chişinău, 2019. ISBN 978-9975-3471-4-3.
Disponibil online 25 September, 2021. Descarcări-72. Vizualizări-752
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Инклюзивная культура учреждения образования: понятие, структура
Svetlacova Olga
Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţii
Ediția 5. 2019. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3302-8-2.
Disponibil online 2 December, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-642
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
К вопросу о реализации программы развития инклюзивного образования в АТО Гагаузия
Ianioglo Maria
Комратский государственный университет
Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţii
Ediția 5. 2019. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3302-8-2.
Disponibil online 2 December, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-661
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Специфика психолого-педагогического сопровождения детей с особыми образовательными потребностями в детском саду
Lobaceova Elena
Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţii
Ediția 5. 2019. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3302-8-2.
Disponibil online 3 December, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-731
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Подготовка студентов к реализации инклюзивного образования в сельскохозяйственном вузе
Zelenova Tatiana
Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţii
Ediția 5. 2019. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3302-8-2.
Disponibil online 2 December, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-651
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 179