IBN
    
    
  


    
Close

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(69) pentru cuvîntul-cheie "personalitate"

Probleme actuale ale evaluării dimensionale a personalități I

Platon Carolina
Prolegomene din istoria psihologiei în Republica Moldova
2018. România, Iaşi. ISBN 978-973-8483-84-2.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Măsurile de profilaxie individuală a infracţiunilor comise de femei, resocializarea femeilor condamnate.
Zeca Ionela-Cerasela
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Studii Europene din Moldova
Nr. II / 2013 / ISSN 2435-1114
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Profilul psihologic al creatorului
Ţurcan Arina
Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice
Nr. 1(18) / 2013 / ISSN 1857-2251
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Рrofilul psihologic al adolescentului: privire generală

Oprişor Elena-Valentina
Preocupări contemporane ale ştiinţelor socio-umane
Ediția a 6-a/vol.2. 2015. Chișinău. .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Competenţa profesională – dimensiune esenţială a personalității profesorului modern

Rusu Djulieta
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.5. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-834-5.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Responsabilitatea reciprocă a personalităţii şi a statului în politica juridică a Republicii Moldova
Avornic Gheorghe, Catan Anastasia
Legea şi Viaţa
Nr. 2(302) / 2017 / ISSN 1810-309X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Alcoolismul – factorul criminogen, care induce personalitatea umană spre amplificarea și multitudinea criminalității umane

Pretula Carolina Caleria
Tendinţe contemporane ale dezvoltării ştiinţei: viziuni ale tinerilor cercetători
2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4257-2-8.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cartea vieţii lui Mihai Eminescu

Cimpoi Mihai
Philologia
Nr. 5-6(299-300) / 2018 / ISSN 0236-3119
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Un folclorist, etnograf, profesor, publicist şi om de cultură-model – Petre V. Ştefănucă

Buruiană Ion
Philologia
Nr. 5-6(293-294) / 2017 / ISSN 0236-3119
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Abordare teoretică a personalităţii tinerilor infractori care au săvârşit infracţiuni contra patrimoniului.

Cebotari Stanislav
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 1-2(32) / 2018 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Repere psihologice şi sociale pentru dezvoltarea asistenţei psihologice în sistemul educaţional
Bolboceanu Aglaida
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 3-4 / 2015 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul climatului familial în educaţia personalităţii
Calancea Veaceslav
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 1-2 / 2014 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The survey of psychological characteristics of elite cyclists of Iran
Shamounian Edgar, Kamkarz Kambiy, Tojarz Farshad, Karimenzhad Naghmeh, Gholmshahi Najmeh, Gholamshahi Narges
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 3 / 2013 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Profilul personalităţii consilierului de la linia fierbinte
Vîrlan Maria, Ţurcan Cristina
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 1 / 2012 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Competenţele cadrului didactic din învăţământul preuniversitar – elemente-cheie ale procesului educaţional
Robu Viorel
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 1 / 2012 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea personalităţii elevului prin reorganizarea managementului lecţiei
Botnaru Ion, Roşca Angela
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 3 / 2009 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea competenţelor de comunicare şi a inteligenţei emoţionale la elevi
Pascaru-Goncear Valeria
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 1 / 2009 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dezvoltarea personalității școlarului mic educat în diferite medii sociale de viață

Racu Igor, Cazan Laura
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 4(53) / 2018 / ISSN 1857-0224 /ISSNe 1857-4432
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dezvoltarea intereselor ocupaționale la vârsta adolescentă

Racu Igor, Boiangiu Carmen
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 3(52) / 2018 / ISSN 1857-0224 /ISSNe 1857-4432
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dezvoltarea personalității preadolescentului educat în diferite medii sociale de viață

Racu Igor, Monachu Maria Monica
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 2(51) / 2018 / ISSN 1857-0224 /ISSNe 1857-4432
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 69