IBN
    

    
  


    
Close

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(20) pentru cuvîntul-cheie "partid politic"
Формирование партийных систем в посткоммунистических странах Центральной и Восточной Европы
Scrîli Serghei
Administrarea Publică
Nr. 1(89) / 2016 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 10 March, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-1390
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Partidul politic ca agent al socializării politice
Stan Valentina
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Studii Europene din Moldova
Nr. / 2023 / ISSN 2435-1114
Disponibil online 30 June, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-34
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reflecții privind dualitatea puterii de stat în Republica Moldova
Varzari Pantelimon
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.8, Partea 1. 2021. Cahul. ISBN 2587-3563.
Disponibil online 10 December, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-318
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Considerente privind coalițiile de guvernare după alegerile parlamentare de legislatura a X-a: realități și provocări
Varzari Pantelimon
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.7, Partea 1. 2020. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-060-2.
Disponibil online 31 October, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-306
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Constituirea, organizarea și funcționarea Parlamentul Republicii Moldova
Gîrneţ Ilie
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Sociale”
Nr. 1(9) / 2019 / ISSN 2345-1858 /ISSNe 2345-1890
Disponibil online 13 November, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-628
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Puterea și opoziția politică în Republica Moldova: agenda post/avant electorala 2019
Rusandu Ion
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Sociale”
Nr. 1(9) / 2019 / ISSN 2345-1858 /ISSNe 2345-1890
Disponibil online 13 November, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-619
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Legislația electorală și alegeri parlamentare în Republica Moldova (1989-2019)
Gîrneţ Ilie
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Sociale”
Nr. 2(8) / 2018 / ISSN 2345-1858 /ISSNe 2345-1890
Disponibil online 13 November, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-528
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Opoziția politică versus puterea în societatea tranzițională contemporană
Rusandu Ion
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Sociale”
Nr. 1(7) / 2018 / ISSN 2345-1858 /ISSNe 2345-1890
Disponibil online 26 December, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-533
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Democrația – principiu intrinsec instituirii organelor puterii în stat
Cuculescu Andrei
Legea şi Viaţa
Nr. 3(291) / 2016 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373
Disponibil online 31 March, 2016. Descarcări-24. Vizualizări-636
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Etapele constituirii inițiale a pluripartidismului în Republica Moldova
Cărbune Radj
Moldoscopie
Nr. 2(97) / 2022 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 20 February, 2023. Descarcări-7. Vizualizări-173
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Alegerile şi pluripartitismul. Studiu comparat al campaniilor electorale parlamentare din 2001 și 2005
Cărbune Radj
Moldoscopie
Nr. 4(95) / 2021 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 23 May, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-217
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mass-media și cultura politică
Guzun Mihail
Moldoscopie
Nr. 1(92) / 2021 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 17 June, 2021. Descarcări-22. Vizualizări-439
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza de drept penal a infracțiunilor prevăzute la art.1812 din codul penal. Partea II
Stati Vitalie
Revista Naţională de Drept
Nr. 8(190) / 2016 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 4 October, 2016. Descarcări-62. Vizualizări-885
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza de drept penal a infracțiunilor prevăzute la art.1812 din Codul penal. Partea I
Stati Vitalie
Revista Naţională de Drept
Nr. 7(189) / 2016 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 4 October, 2016. Descarcări-91. Vizualizări-1018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte teoretico -metodologice în analiza partidului politic şi a campaniei electorale prin prisma ideilor lui Constantin Stere
Cărbune Radj
Revista Naţională de Drept
Nr. 6(176) / 2015 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 26 January, 2016. Descarcări-11. Vizualizări-635
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Opoziția politică în Republica Moldova: dimensiunea post/avant electorala 2019
Rusandu Ion
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 3(181) / 2019 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 21 December, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-582
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Opoziția politică în Republica Moldova: dimensiuni politico-juridice
Arseni Alexandru1, Rusandu Ion2
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 3(178) / 2018 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 26 December, 2018. Descarcări-8. Vizualizări-693
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Opoziția politică din Republica Moldova: dimensiuni teoretice, evoluție și particularități
Rusandu Ion
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(177) / 2018 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 2 December, 2018. Descarcări-44. Vizualizări-631
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Les partis politiques dans le contexte de la democratisation des societes en transition dans la lumiere de la contribution du droit international
Gamurari Vitalie
Université Libre Internationale de Moldova
Studii Juridice Universitare
Nr. 3-4(47-48) / 2019 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 4 June, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-469
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiu privind influența nivelului de maturitate a clasei politice în raport cu punerea în aplicare a mecanismelor de reconciliere a societăților post-conflict
Gamurari Vitalie
Asigurarea expertizei ştiinţifice ale politicilor naţionale ca unul din obiectivele esenţiale ale centrelor de cercetare
2022. Chişinău. ISBN 978-9975-3471-6-7.
Disponibil online 23 October, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-176
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 20