IBN
    

    
  


    
Close

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(41) pentru cuvîntul-cheie "mentality"
Confruntarea „Istoriei Mentalităților” cu „Istoria Ideilor”: Unilateralitatea mutuală a abordărilor
Parnovel Valeriu
Traditie și inovare în cercetarea științifică
Ediția 7. 2018. Bălți. ISBN 978-9975-50-225-2.
Disponibil online 25 July, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-477
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Сохранение национальной самобытности как средство национально- культурной идентичности при переводе
Gașimov R.
Научно-образовательное пространство:
Ediția 2. 2022. Комрат. ISBN 978-9975-83-229-8.
Disponibil online 22 March, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-116
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aplicarea metodelor econometrice în practica cross-analiza culturală şi rolul ei în management
Berishvili Khatuna
Universitatea Tehnică din Georgia
Particularităţile dezvoltării economiei mondiale în condiţiile globalizării
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3092-7-1.
Disponibil online 4 March, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-263
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul crizei politice asupra economiei naţionale
Roşca Ludmila, Ursu Valentina
Particularităţile dezvoltării economiei mondiale în condiţiile globalizării
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3092-7-1.
Disponibil online 4 March, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-318
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Arheologia nostalgico-ironică a comunismului
Mititelu Oxana
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.2. 2018. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-042-8.
Disponibil online 26 October, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-563
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Profilul psihosocial al tînarului din societatea în transformare
Botnari Stefan1, Caunenco Irina2
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 8. 2017. Chişinău, 2018. ISBN 978-9975-3168-9-7.
Disponibil online 24 February, 2020. Descarcări-27. Vizualizări-764
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Câmpul idiomatic „limbuție” în limba română
Lăcustă Elena
Artă şi Educaţie Artistică
Nr. 2(28) / 2016 / ISSN 1857-0445
Disponibil online 11 January, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-312
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conceptele „prost” și „prostie” în mentalul românesc (în baza unităților frazeologice)
Lăcustă Elena
Artă şi Educaţie Artistică
Nr. 1(27) / 2016 / ISSN 1857-0445
Disponibil online 10 January, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-278
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Международное волонтерство и развитие туризма в Молдове
Fonari Igor, Coşciug Cristina
Государственный Аграрный Университет Молдовы
Economie.
Vol. 25 (2). 2010. Chişinău. ISBN 978-9975-64-194-4.
Disponibil online 2 October, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-567
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Arheologia nostalgico-ironică a comunismului
Mititelu Oxana
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2018. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975- 83-058-4.
Disponibil online 23 September, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-600
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Repere istoriografice asupra problemei mentalităţii
Grecu Ana
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.7, Partea 2. 2020. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-060-2.
Disponibil online 15 December, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-365
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foaia de zestre şi tradiţia înzestrării femeii în Basarabia (sec. XIX – începutul sec. XX) (I)
Rezneac Corina
Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă)
Nr. 31(44) / 2019 / ISSN 1857-0054
Disponibil online 13 October, 2020. Descarcări-33. Vizualizări-582
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Despre metaformare în educație: profesorul mentalese
Vicol Nelu
Literature, Discourses and the Power of Multicultural Dialogue
Ediția a 9-a, Comm.. 2021. Tîrgu Mureș, România. ISBN 978-606-93691-9-7.
Disponibil online 3 December, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-167
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Changing the mentality is not a mission of the university
Creciun Natalia
Moldova State University
European integration through the strengthening of education, research, innovations in Eastern Partnership Countries
Ediția 2, Partea 1. 2022. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-165-23-5.
Disponibil online 25 April, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-158
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Presa culturală din Basarabia anilor 1985–1995: formule discursive ale re-căutării și re-găsirii identitare
Edu Inga
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 1 / 2019 / ISSN 2587-3695 /ISSNe 1857-2537
Disponibil online 29 July, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-570
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Complete equality between female educators and male educators in environment dominated by male mentality
Amoun-Habashi Manal12
EcoSoEn
Nr. 4 / 2018 / ISSN 2587-344X
Disponibil online 8 December, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-572
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The Concept of Marital Rape in the Romanian Society. Influences on the Victims
Popa Susana Maria
University of Bucharest
3rd Central and Eastern European LUMEN
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-973-166-461-3.
Disponibil online 2 December, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-207
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Вплив менталітету на формування державно-правової еліти
Korneliuk Iulia
Інститут права та психології НУ "Львівська політехніка"
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 5(39) / 2019 / ISSN 2345-1130
Disponibil online 7 November, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-436
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ukrainians’ Economic Character: View Through the Lens of Today’s War
Litvinciuk Natalia
Tradiţii şi procese etnice
Ediția 4, R. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-84-188-7.
Disponibil online 31 July, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Remanențe ale trecutului în studiul și funcționarea limbii române în postcomunism
Popa Gheorghe
Philologia
Nr. 5-6(305-306) / 2019 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717
Disponibil online 16 January, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-583
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 41