IBN
    

    
  


    
Close

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(192) pentru cuvîntul-cheie "Analysis"
Mediul de afaceri in Republica Moldova prin prisma unor instituţii cu atribuţii in domeniu
Carpovici Grigore
Teoria şi practica administrării publice
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 3 January, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-1127
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Discurs şi manipulare politică în RM la răscrucea dintre Est şi Vest
Slobodaniuc Alina
Ţările post-sovietice între UE şi Federaţia Rusă – analiza circumstanţelor specifice şi tendinţelor politice
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-829-5.
Disponibil online 17 July, 2018. Descarcări-26. Vizualizări-610
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Диктант как эффективное средство обучения орфографической грамотности младших щкольников
Procopii Liuba
Тираспольский государственный университет
Tradiţie şi inovaţie în educaţie
Vol. I. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-289-2.
Disponibil online 12 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-559
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Расчётно-аналитическая оценка финансового состояния ЧАО «Одессавинпром»
Gubko Vitalii1, Zgadova Natalia2
2 Одесская государственная академия технического регулирования и качества
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Editia 6, Vol.2. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-115-4.
Disponibil online 13 January, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-295
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Применение трехосевых графиков в анализе
Parmacli Dumitru, Todorici Ludmila, Dudoglo Tatiana
Комратский государственный университет
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Editia 6, Vol.2. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-115-4.
Disponibil online 13 January, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-303
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Some particularities in comparison of economic indicators
Parmacli Dumitru, Dudoglo Tatiana, Bessarab Irina
Comrat State University
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Editia 6, Vol.2. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-115-4.
Disponibil online 14 January, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-298
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Physico-chemical and morphological properties of coal fly ash from “Varna” power plant, Bulgaria
Shoumkova Annie1, Tsacheva Tsenka1, Stoyanova Valeria2, Grancharov Ivan1, Marinov Miko2
Ecological Chemistry
3rd. 2005. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 9975-62-133-3.
Disponibil online 8 September, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-204
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Анализ отчетности в области устойчивого развития
Vinogorov Gheorghii
Contabilitatea
2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-755-3.
Disponibil online 1 January, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-181
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza acţiunii tehnice “ducere la sol cu trecere din lateral la un picior”
Gurin Sergiu, Gîlcă Maxim
Sport. Olimpism. Sănătate
Volumul I. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 78-9975-131-31-5.
Disponibil online 21 February, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-118
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Study concerning the importance of using and processing statistical data in modern volleyball
Harabagiu Neculai, Păcuraru Alexandru
State University of Physical Education and Sport
Book of Abstracts
Ediția 3. 2017. Galați. ISSN 2457-3094.
Disponibil online 10 May, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-65
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rezolvarea problemelor cu ajutorul ecuațiilor și inecuațiilor
Brăduleac Iraida
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 4(26) / 2021 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 26 January, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-201
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Atitudini interpretative în opera literară
Oboroceanu Viorica
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(15) / 2019 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 1 August, 2019. Descarcări-30. Vizualizări-1558
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prezentarea termenilor din domeniul matematicii în manualele școlare (clasele a VI-a-a IX-a)
Zgardan-Crudu Aliona
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol. 3. 2023. Comrat. ISBN 978-9975-83-254-0.
Disponibil online 4 May, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-129
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reflectarea statistică a infracţiunii de omor
Cicala Alexandru
Administrarea Publică
Nr. 4(108) / 2020 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 13 December, 2020. Descarcări-13. Vizualizări-376
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cadrul normativ al activității autorităților administrative – factor de îmbunătățire și dezvoltare a mediului de afaceri în Republica Moldova
Carpovici Grigore
Administrarea Publică
Nr. 3(103) / 2019 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 26 September, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-566
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări conceptuale ale asistenței externe
Prisacari Maria
Administrarea Publică
Nr. 3(103) / 2019 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 26 September, 2019. Descarcări-12. Vizualizări-574
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Лексичесий анализ переводов Райнера Марии Рильке „Der Panther"
Zagorodnova Ecaterina
Бельцкий Государственный Университет "Алеку Руссо"
Interuniversitaria
Ediția 08. 2013. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-106-4.
Disponibil online 20 March, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-397
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Рост использования информационно - поисковой системы PRIMO на информационном пространстве Молдовы
Karnaeva Liubovi1, Railean Elena2
2 Молдавская экономическая академия
MISISQ: Implicare. Creativitate. Durabilitate
2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-226-9.
Disponibil online 15 November, 2018. Descarcări-8. Vizualizări-662
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Discourse Analysis and Translation
Mihailă Eleonora
Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străine
Ediția 3-a. 2013. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 16 October, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-572
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Political discourse as means of persuasion and manipulation
Corcodel Svetlana
University of European Studies of Moldova
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Studii Europene din Moldova
Nr. III(1) / 2014 / ISSN 2435-1114
Disponibil online 27 January, 2016. Descarcări-13. Vizualizări-1073
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 192