IBN
    
    
  


    
Close

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(75) pentru cuvîntul-cheie "export"

Evoluția competitivității economiei naționale: aspecte teoretico-metodologice și practice

Stratan Alexandru
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ed. a 12-a/Vol. 1. 2017. Chişinau, Moldova. ISBN 978-9975-3171-1-5.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Despre percepția exportatorilor asupra competitivității agroalimentare și profilul măsurilor de stimulare a exportului agroalimentar

Coşer Cornel
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ed. a 11-a/Vol. 1. 2016. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-4453-9-9.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Studiu privind (in)adaptarea sectorului românesc de carne de porc la dezechilibrele pieței

Chetroiu Rodica
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ed. a 11-a/Vol. 1. 2016. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-4453-9-9.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aprecierea poziţiei Republicii Moldova privind relaţiile comerciale internaţionale în cadrul politicii europene şi partenerialului estic şi impactul acestora asupra economiei naţionale

Diaconu Tatiana, Covalschi Tatiana
Ţările post-sovietice între UE şi Federaţia Rusă – analiza circumstanţelor specifice şi tendinţelor politice
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-829-5.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diplomația țărilor lipsite de materii prime
Gribincea Alexandru, Enicov Igor, Bradu Mihai
Administrarea Publică
Nr. 4(92) / 2016 / ISSN 1813-8489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Politica comercială a Republicii Moldova

Garştea Sergiu
Paradigme moderne ale economiei şi antreprenoriatului inovativ
Ediţia a XII-a. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-942-1.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The currency wars and their risks for the global economy
Ploteanu Mircea, Stratulat Oleg
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 2 / 2015 / ISSN 1857-3630 /ISSNe 1857-3630
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluţia comerţului exterior in Republica Moldova in perioada 2007-2014
Ganciucov Valentina, Ceban Alina
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2015 / ISSN 1857-3630 /ISSNe 1857-3630
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dinamica investiţiilor străine directe şi contextual competitiv al economiei României
Sălăvăstru Valerian
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
Nr. 16 / 2015 / ISSN 1857-1468
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Echilibrarea balanţei de plăţi externe
Roşca Petru, Galben Ilian, Roşca Leonid
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
Nr. 15 / 2014 / ISSN 1857-1468
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul marketingului în comerţul exterior
Galben Ilian, Roşca Petru
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
Nr. 11 / 2010 / ISSN 1857-1468
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Balanţa de plăţi şi componentele ei
Galben Ilian, Roşca Petru
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
Nr. 11 / 2010 / ISSN 1857-1468
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
„Evaluarea calităţii pieilor naturale realizate de Î.I. „Botnari accesorii”
Cecan Ecaterina
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 10 / 2012 / ISSN 1857-1239
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul investiţiilor străine asupra comerţului extern
Antoci Natalia
Anuar Ştiinţific al Institutului de Relaţii Internaţionale
Nr. 10 / 2012 / ISSN 1857-1840
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Exportul de vin din Principatul Moldoveii în Imperiul Rus (sfârşitul sec. al XVIII-lea – începutul sec. al XIX-lea)
Cereş Irina
Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă)
Nr. 23(36) / 2015 / ISSN 1857-0054
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Integrarea europeană – deziderat şi traseu major pentru Republica Moldova

Lobanov Natalia
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.3. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-836-9.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vulnerabilitatea comerţului exterior al Republicii Moldova ca rezultat al concentrării exporturilor

Diavor Mircea
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.3. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-836-9.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Evoluţia reglementării netarifare în ţările ECE şi Republica Moldova

Lobanov Natalia, Lupan Radu
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.4. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-899-4.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oportunităţi de export ale produselor vinicole din Republica Moldova pe piaţa asiatică

Lobanov Natalia, Diavor Mircea
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.4. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-899-4.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Global trends of market development of milk and dairy products
Suprun Oleg, Velichko Elizaveta
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul, Seria "Științe economice"
Nr. 1(15) / 2016 / ISSN 1875-2723
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 75