IBN
    
    
  


    
Close

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(110) pentru cuvîntul-cheie "export"

Evoluția competitivității economiei naționale: aspecte teoretico-metodologice și practice

Stratan Alexandru
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ed. a 12-a/Vol. 1. 2017. Chişinau, Moldova. ISBN 978-9975-3171-1-5.
Disponibil online 16 November, 2017. Descarcări-39. Vizualizări-535
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aprecierea poziţiei Republicii Moldova privind relaţiile comerciale internaţionale în cadrul politicii europene şi partenerialului estic şi impactul acestora asupra economiei naţionale

Diaconu Tatiana, Covalschi Tatiana
Universitatea de Stat din Moldova
Ţările post-sovietice între UE şi Federaţia Rusă – analiza circumstanţelor specifice şi tendinţelor politice
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-829-5.
Disponibil online 17 July, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-181
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sectorul vitivinicol la etapa actuală

Tentiuc Cristina
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice
Vol.50. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-299-6.
Disponibil online 11 November, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-115
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Securitatea economică prin prisma inovaţiilor: aplicativitatea regulii de aur

Coreţchi Boris, Moroi Elena
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice
Vol.50. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-299-6.
Disponibil online 11 November, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-87
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Comerţul exterior – indicator al competitivităţii naţionale

Moroi Elena, Coreţchi Boris
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice
Vol.50. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-299-6.
Disponibil online 11 November, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-176
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Despre percepția exportatorilor asupra competitivității agroalimentare și profilul măsurilor de stimulare a exportului agroalimentar

Coşer Cornel
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ed. a 11-a/Vol. 1. 2016. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-4453-9-9.
Disponibil online 1 January, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-344
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Studiu privind (in)adaptarea sectorului românesc de carne de porc la dezechilibrele pieței

Chetroiu Rodica
Institutul de Cercetare pentru Economia Agriculturii și Dezvoltare Rurală (ICEADR), Bucuresti
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ed. a 11-a/Vol. 1. 2016. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-4453-9-9.
Disponibil online 29 December, 2017. Descarcări-42. Vizualizări-744
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diplomația țărilor lipsite de materii prime
Gribincea Alexandru1, Enicov Igor2, Bradu Mihai3
1 Academia de Administrare Publică,
2 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
3 „Aver Trade” LTD
Administrarea Publică
Nr. 4(92) / 2016 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 17 December, 2016. Descarcări-4. Vizualizări-540
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Politica comercială a Republicii Moldova

Garştea Sergiu
Universitatea de Stat din Moldova
Paradigme moderne ale economiei şi antreprenoriatului inovativ
Ediţia a XII-a. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-942-1.
Disponibil online 16 July, 2018. Descarcări-59. Vizualizări-323
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The currency wars and their risks for the global economy
Ploteanu Mircea, Stratulat Oleg
Academy of Economic Studies of Moldova
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 2 / 2015 / ISSN 1857-3630 /ISSNe 1857-3630
Disponibil online 23 February, 2016. Descarcări-6. Vizualizări-688
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluţia comerţului exterior in Republica Moldova in perioada 2007-2014
Ganciucov Valentina, Ceban Alina
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2015 / ISSN 1857-3630 /ISSNe 1857-3630
Disponibil online 3 November, 2015. Descarcări-112. Vizualizări-1296
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dinamica investiţiilor străine directe şi contextual competitiv al economiei României
Sălăvăstru Valerian
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
Nr. 16 / 2015 / ISSN 1857-1468
Disponibil online 17 October, 2016. Descarcări-8. Vizualizări-473
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Echilibrarea balanţei de plăţi externe
Roşca Petru, Galben Ilian, Roşca Leonid
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
Nr. 15 / 2014 / ISSN 1857-1468
Disponibil online 18 November, 2016. Descarcări-18. Vizualizări-703
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul marketingului în comerţul exterior
Galben Ilian, Roşca Petru
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
Nr. 11 / 2010 / ISSN 1857-1468
Disponibil online 29 October, 2016. Descarcări-6. Vizualizări-596
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Balanţa de plăţi şi componentele ei
Galben Ilian, Roşca Petru
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
Nr. 11 / 2010 / ISSN 1857-1468
Disponibil online 29 October, 2016. Descarcări-19. Vizualizări-608
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Specificul comerțului iinternațional cu produse al Republicii Moldova

Garştea Sergiu
Universitatea de Stat din Moldova
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-142-57-1.
Disponibil online 8 April, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-68
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
„Evaluarea calităţii pieilor naturale realizate de Î.I. „Botnari accesorii”
Cecan Ecaterina
Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 10 / 2012 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 29 November, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-900
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul investiţiilor străine asupra comerţului extern
Antoci Natalia
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Anuar Ştiinţific al Institutului de Relaţii Internaţionale
Nr. 10 / 2012 / ISSN 1857-1840
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-11. Vizualizări-806
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Export potential of Georgia

Shengelia Teimuraz1, Gelashvili Madona2
1 Ivane Javakhishvili Tbilisi State University,
2 Sokhumi State University
World economy and international economic relations
Volume 3. 2020. . .
Disponibil online 29 January, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-94
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Exportul de vin din Principatul Moldoveii în Imperiul Rus (sfârşitul sec. al XVIII-lea – începutul sec. al XIX-lea)
Cereş Irina
Universitatea de Stat din Moldova
Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă)
Nr. 23(36) / 2015 / ISSN 1857-0054
Disponibil online 27 November, 2016. Descarcări-6. Vizualizări-586
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 110