IBN
    

    
  


  
Close

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(207) pentru cuvîntul-cheie "export"
Evoluția competitivității economiei naționale: aspecte teoretico-metodologice și practice
Stratan Alexandru
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 12, Vol.1. 2017. Chişinau, Moldova. ISBN 978-9975-3171-1-5.
Disponibil online 16 November, 2017. Descarcări-46. Vizualizări-1801
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aprecierea poziţiei Republicii Moldova privind relaţiile comerciale internaţionale în cadrul politicii europene şi partenerialului estic şi impactul acestora asupra economiei naţionale
Diaconu Tatiana, Covalschi Tatiana
Ţările post-sovietice între UE şi Federaţia Rusă – analiza circumstanţelor specifice şi tendinţelor politice
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-829-5.
Disponibil online 17 July, 2018. Descarcări-14. Vizualizări-796
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sectorul vitivinicol la etapa actuală
Tentiuc Cristina
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice
Vol.50. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-299-6.
Disponibil online 11 November, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-668
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Securitatea economică prin prisma inovaţiilor: aplicativitatea regulii de aur
Coreţchi Boris, Moroi Elena
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice
Vol.50. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-299-6.
Disponibil online 11 November, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-780
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comerţul exterior – indicator al competitivităţii naţionale
Moroi Elena, Coreţchi Boris
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice
Vol.50. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-299-6.
Disponibil online 11 November, 2019. Descarcări-12. Vizualizări-798
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Despre percepția exportatorilor asupra competitivității agroalimentare și profilul măsurilor de stimulare a exportului agroalimentar
Coşer Cornel
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 11, Vol.1. 2016. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-4453-9-9.
Disponibil online 1 January, 2018. Descarcări-10. Vizualizări-1171
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiu privind (in)adaptarea sectorului românesc de carne de porc la dezechilibrele pieței
Chetroiu Rodica
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 11, Vol.1. 2016. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-4453-9-9.
Disponibil online 29 December, 2017. Descarcări-86. Vizualizări-1543
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Современное состояние производства молока в Республике Беларусь
Grișanova Olga
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Editia 6, Vol.2. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-115-4.
Disponibil online 13 January, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-926
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularitățile contabilității operațiunilor de prelucrare în lohn (perfecționare pasivă)
Cechina Ecaterina
Contabilitatea
Ediția 6. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-127-50-9..
Disponibil online 23 February, 2022. Descarcări-24. Vizualizări-411
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The impact of the pandemic on international trade in the Republic of Moldova
Bulgac Corina, Stratulat Irina
Academy of Economic Studies of Moldova
ACROSS
Nr. 6(1) / 2022 / ISSN - /ISSNe 2602-1463
Disponibil online 11 November, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-370
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diplomația țărilor lipsite de materii prime
Gribincea Alexandru1, Enicov Igor2, Bradu Mihai3
Administrarea Publică
Nr. 4(92) / 2016 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 17 December, 2016. Descarcări-23. Vizualizări-1279
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Activitatea investiţională şi promovarea exporturilor în Republica Moldova
Galben Ilian, Roşca Petru
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.40. 2021. Iași, România. ISBN 978-606-685-831-1.
Disponibil online 14 December, 2021. Descarcări-25. Vizualizări-444
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Estimarea eficienţei investiţiilor în activitatea inovaţională
Tiganu Ana1, Gribincea Alexandru2
Particularităţile dezvoltării economiei mondiale în condiţiile globalizării
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3092-7-1.
Disponibil online 4 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-434
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Direcţii strategice de dezvoltare a activităţii economice externe a Republicii Moldova
Luca Tatiana
Particularităţile dezvoltării economiei mondiale în condiţiile globalizării
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3092-7-1.
Disponibil online 4 March, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-473
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Criza şi comerţul exterior al Azerbaijanului
Gribincea Alexandru1, Ascherova Simuzer1, Enicov Igor2
Particularităţile dezvoltării economiei mondiale în condiţiile globalizării
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3092-7-1.
Disponibil online 4 March, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-414
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Politica comercială a Republicii Moldova
Garştea Sergiu
Paradigme moderne ale economiei şi antreprenoriatului inovativ
Ediţia a XII-a. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-942-1.
Disponibil online 16 July, 2018. Descarcări-100. Vizualizări-1066
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Роль виноградно- винодельческой отрасли в экономике и внешней торговле Республики Молдова
Ianioglo Nadejda, Musca Snejana
Комратский государственный университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-091-1.
Disponibil online 5 August, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-672
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Estimarea pieței de desfacere a vinului the estimation of wine market
Mogîldea Sergiu
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-091-1.
Disponibil online 4 August, 2020. Descarcări-22. Vizualizări-658
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The currency wars and their risks for the global economy
Ploteanu Mircea, Stratulat Oleg
Academy of Economic Studies of Moldova
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 2 / 2015 / ISSN 1857-3630 /ISSNe 1857-3630
Disponibil online 23 February, 2016. Descarcări-17. Vizualizări-1349
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluţia comerţului exterior in Republica Moldova in perioada 2007-2014
Ganciucov Valentina, Ceban Alina
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2015 / ISSN 1857-3630 /ISSNe 1857-3630
Disponibil online 3 November, 2015. Descarcări-144. Vizualizări-2506
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 207