IBN
    
    
  


    
Close
Hits: 188 Unique visitors: 177

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(92) pentru cuvîntul-cheie "Republica Moldova"

LEA 400 kV Smardan - Vulcăneşti ca alternativă de interconexiune a sistemelor electroenergetice ale republicii Moldova şi României

Timofte Ilia, Carpov Boris
Nr. / / ISSN -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Factorii de creştere a competitivităţii economice interne
Gutium Tatiana
Nr. / / ISSN -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Provocări ale gestiunii directe a serviciilor publice de către autoritățile administrației publice
Tincu Violeta
Administrarea Publică
Nr. 3(95) / 2017 / ISSN 1813-8489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Promovarea resurselor soft power în relația dintre Statele Unite ale Americii și Republica Moldova
Rusu Rodica, Josan Elena
Administrarea Publică
Nr. 3(91) / 2016 / ISSN 1813-8489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Analiza indicatorilor de activitate ai IMM-urilor după forme de proprietate în Republica Moldova.  

Ciobanu Mihail
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2017 / ISSN 1857-3630 /ISSNe 1857-3630
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modelarea ciclului de creare a inovaţiilor deschise şi evaluarea acestora
Percinschi Olga, Maier Lidia, Tureţchi Tatiana
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 2 / 2015 / ISSN 1857-3630 /ISSNe 1857-3630
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Importanţa economică a turismului in Republica Moldova
Betivu Danaia, Colesnic Olga
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2015 / ISSN 1857-3630 /ISSNe 1857-3630
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Identificarea aglomerărilor economice în Republica Moldova
Novac Alexandra, Vinogradova Natalia
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 2 / 2014 / ISSN 1857-3630 /ISSNe 1857-3630
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordările de stress-test in sistemul bancar moldovenesc
Perciun Rodica, Colesnicov Alexandru, Colesnicova Tatiana
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2014 / ISSN 1857-3630 /ISSNe 1857-3630
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formele parteneriatului social în cadrul dialogului social în Republica Moldova
Vinogradova Natalia
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2013 / ISSN 1857-3630 /ISSNe 1857-3630
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte ale cooperării interstatale a Republicii Moldova cu statele-membre ale CSI în domeniul inovăriI
Percinschi Natalia, Maier Lidia
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2013 / ISSN 1857-3630 /ISSNe 1857-3630
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Noi agenți bacterieni de control biologic al insectelor dăunătoare in Republica Moldova

Moldovan Anna, Toderaş Ion, MolotievskiyMunteanu Natalia
Analele ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe socio-umane
Nr. VIII / 2008 / ISSN 1857-0976
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Analiza particulartăților biometrice la specia Rana ridibunda Pallas , 1771 in condițiile Republicii Moldova

Gherasim Elena
Analele ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe socio-umane
Nr. VIII / 2008 / ISSN 1857-0976
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reglarea conflictului transnistrean: istorie, axiome, căi de soluţionare...
Volcov Eduard
Anuar Ştiinţific al Institutului de Relaţii Internaţionale
Nr. 11 / 2012 / ISSN 1857-1840
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Instrumentele muzicale în viaţa religioasă a mănăstirilor din Republica Moldova
Ghilaş Victor
Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice
Nr. 3(16) / 2012 / ISSN 1857-2251
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Compoziția tematică în grafica de sevalet. Anii 1980–1990
Raşchitor Tatiana
Arta
Nr. 1(AV) / 2016 / ISSN 1857-1042 /ISSNe 1857-1050
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orchestra populară profesionistă ca obiect al studiului etnomuzicologic: muzica tradiţională şi societatea contemporană (abordare preliminară)
Chiseliţă Vasile
Arta
Nr. 2(AAV) / 2015 / ISSN 1857-1042 /ISSNe 1857-1050
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Istoricul studiului noctuidelor (Lepidoptera, Noctuidae) în Republica Moldova
Ţugulea Cristina, Derjanschi Valeriu
Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă)
Nr. 22(35) / 2015 / ISSN 1857-0054
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Об изученности булавоусых чешуекрылых (Lepidoptera: Rhopalocera) в Республике Молдова
Серик Тургай, Держанский Валерий
Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă)
Nr. 20(33) / 2014 / ISSN 1857-0054
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Черный аист (Ciconia nigra L.) на севере Молдовы
Mantorov Oleg
Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă)
Nr. 20(33) / 2014 / ISSN 1857-0054
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 92