IBN
    

    
  


    
Close

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-18(18) pentru cuvîntul-cheie "receptor"
Conceptul de comunicare
Petcu Tatiana
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.
Vol.20, Partea 1. 2022. Chișinău. ISSN 1857-0267.
Disponibil online 5 January, 2023. Descarcări-15. Vizualizări-181
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aminoacizii neurotransmițători – implicații clinice și farmacologice
Sitari Adelina, Sitari Constantin
Culegere de rezumate științifice ale studenților, rezidenților și tinerilor cercetători
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3168-4-2.
Disponibil online 27 July, 2018. Descarcări-48. Vizualizări-739
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţile biologice ale tumorii ca factori decisivi în tratamentul complex al cancerului glandei mamare
Sofroni Larisa, Jovmir Vasile, Machidon Vitalie, Sochircă Diana, Cotruţă Alexandru, Cudina Elena
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 4(64) / 2019 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 27 November, 2020. Descarcări-12. Vizualizări-395
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tipologia comunicării în literatura de specialitate
Petcu Tatiana
Educaţia din perspectiva conceptului Clasa Viitorului
Ediția 3. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-46-681-3.
Disponibil online 28 February, 2023. Descarcări-8. Vizualizări-74
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte metodologice de formare a competenței lectorale la elevii din clasele primare
Mîțu Daniela
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.
Vol.18, Partea 2. 2019. Chișinău. ISBN 978-9975-46-235-8.
Disponibil online 3 June, 2021. Descarcări-16. Vizualizări-247
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte pragmatice ale traducerii juridice: publicul vizat şi clasificarea receptorilor
Stoianova Inga
Intertext
Nr. 3-4(24) / 2012 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-11. Vizualizări-770
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Limbajul arhitecturii – o tentativă de clarificare
Dumitraşcu Leonid
Philologia
Nr. 1-2(307-308) / 2020 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717
Disponibil online 8 July, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-608
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perceperea artistică a operelor de artă vizuală – imperativ al educației artistice
Hubenco Teodora
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 2-3(132-133) / 2022 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 29 June, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-201
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educația comunicării orale la elevii de vârstă școlară mică
Petcu Tatiana
Educaţia din perspectiva conceptului Clasa Viitorului
Ediția 2. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-46-583-0.
Disponibil online 5 October, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-150
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Incidenţa repertoriilor de semne în procesul estetic comunicativ
Mocan-Vozian Ludmila
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 3(10) / 2008 / ISSN 1857-0119 /ISSNe 2587-330X
Disponibil online 19 May, 2016. Descarcări-0. Vizualizări-1069
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Incidenţa repertoriilor de semne în procesul estetic comunicativ
Mocan-Vozian Ludmila
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 2(9) / 2008 / ISSN 1857-0119 /ISSNe 2587-330X
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-1148
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Incidența repertoriilor de semne în procesul estetic comunicativ
Mocan-Vozian Ludmila
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 3(4) / 2006 / ISSN 1857-0119 /ISSNe 2587-330X
Disponibil online 23 May, 2016. Descarcări-1. Vizualizări-966
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elemente ale intertextualității în opera dramatică a lui Constantin Cheianu
Driga Ina
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 4(134) / 2020 / ISSN 1811-2668 /ISSNe 2345-1009
Disponibil online 1 September, 2020. Descarcări-18. Vizualizări-558
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări conceptuale ale comunicării. Definiții și identitate
Nastasiu Silvia
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 9(119) / 2018 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
Disponibil online 30 November, 2018. Descarcări-82. Vizualizări-1002
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relaţia „profesor – operă literară – receptor”: o abordare teoretico-metodologică
Şchiopu Constantin
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 1(36) / 2020 / ISSN 2345-1408 /ISSNe 2345-1831
Disponibil online 20 August, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-446
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valenţele jocului teatral în vederea dezvoltării competenţei de receptare literar-artistică la preșcolari
Baraliuc Nadejda
Univers Pedagogic
Nr. 4(76) / 2022 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 27 December, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-292
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări ale conceptelor pedagogice de receptare literar-artistică
Baraliuc Nadejda
Univers Pedagogic
Nr. 1(73) / 2022 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 21 April, 2022. Descarcări-14. Vizualizări-274
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Expresivitatea umorului american şi a celui englez
Gîncu Irina
Vector European
Nr. Suplim / 2014 / ISSN 2345-1106 /ISSNe 2587-358X
Disponibil online 15 February, 2016. Descarcări-26. Vizualizări-631
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-18 of 18