IBN
    

    
  


    
Close

Institutul de Dezvoltare a Societatii Informationale EXPERT on-line ASMCNAA DISCUS projectIndicatori CDI

Hits: 45 Unique visitors: 30

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(65) pentru cuvîntul-cheie "competitivitate"

Analiza poziţiei producătorilor locali în achizițiile publice în Republica Moldova

Buga Cristina
Nr. / / ISSN -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Valorificarea potențialului de cercetare-dezvoltare-inovare din Republica Moldova prin specializarea inteligentă

Şavga Larisa
Nr. / / ISSN -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Evoluția competitivității economiei naționale: aspecte teoretico-metodologice și practice

Stratan Alexandru
Nr. / / ISSN -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Competitive potential of the enterprises

Isachi Silvia-Elena
Nr. / / ISSN -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Unele probleme și soluții de dezvoltare a IMM-urilor din Republica Moldova

Autor Nou
Nr. / / ISSN -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Despre percepția exportatorilor asupra competitivității agroalimentare și profilul măsurilor de stimulare a exportului agroalimentar

Coşer Cornel
Nr. / / ISSN -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Impactul nivelului de subvenționare la formarea randamentului unui hectar de teren în întreprinderile agricole

Timofti Elena, Şargo Aliona
Nr. / / ISSN -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Competitivitatea cerealelor în Uniunea Europeană

Voicilaş Dan-Marius, Gavrilescu Camelia
Nr. / / ISSN -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modernizarea sistemului achizițiilor publice prin tehnologii digitale
Cainarian Cristian
Administrarea Publică
Nr. 3(95) / 2017 / ISSN 1813-8489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Competitivitatea – principalul factor integrator în cadrul noii paradigme de creştere economică
Macari Vadim
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 2 / 2015 / ISSN 1857-3630 /ISSNe 1857-3630
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Semnificația indicatorilor de performanță în evaluarea și aprecierea competitivității operatorilor de telecomunicații
Bădicu Galina
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 1 / 2015 / ISSN 1857-1433
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cultura organizaţională ca factor al competitivităţii întreprinderii
Bilaşi Ludmila, Dorogaia Irina
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 11 / 2013 / ISSN 1857-1433
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări metodologice privind strategia de gestionare a competitivității întreprinderii
Coban Marina
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 10 / 2012 / ISSN 1857-1433
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza gradului de competitivitate a producţiei vinicole moldoveneşti
Cazacu Vitalie
Anuar Ştiinţific al Institutului de Relaţii Internaţionale
Nr. 10 / 2012 / ISSN 1857-1840
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Influenta proiectelor de infrastructura asupra competitivitatii tehnologice, economice si sociale a Republicii Moldova

Zama Iurii
Center for Studies in European Integration Working Papers Series
Nr. 3 / 2016 / ISSN - /ISSNe 2537-6187
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordarea conceptuală a competitivității și a interdependenței dintre concurență și competitivitate
Gutium Tatiana
Economica
Nr. 3(101) / 2017 / ISSN 1810-9136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategii investiționale și influența lor asupra competitivității întreprinderilor din Republica Moldova și Elveția
Grosu Victor
Economica
Nr. 2(100) / 2017 / ISSN 1810-9136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Factori determinanți ai schimbărilor organizaționale
Şendrea Mariana
Economica
Nr. 2(100) / 2017 / ISSN 1810-9136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Competitivitatea întreprinderilor în agenda europeană: obstacole și strategii
Feuraş Eugenia
Economica
Nr. 4(98) / 2016 / ISSN 1810-9136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dimensiunile cantitative și calitative ale pieței serviciilor de business-consulting din Republica Moldova
Lobanov Natalia, Zubco Roman
Economica
Nr. 2(96) / 2016 / ISSN 1810-9136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 65