IBN
    

    
  


    
Close

Institutul de Dezvoltare a Societatii Informationale EXPERT on-line ASMCNAA DISCUS projectIndicatori CDI

Hits: 13 Unique visitors: 12

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(41) pentru cuvîntul-cheie "performanţă"
Proiectarea și implementarea unui micronucleu
Vulpea Alexandr, Ciorbă Dumitru
Nr. / / ISSN -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tendințe contemporane în administrarea performanțelor bancare

Cadocinicov Eugen
Nr. / / ISSN -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sinceritatea rapoartelor dezvoltării durabile versus performanţa societăţilor comerciale – studiul de caz pe domeniul exploatării lemnului

Autor Nou
Nr. / / ISSN -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Necesitatea şi importanța controllingului în procesul decizional managerial al entităților

Ganea Victoria, Mihailă Svetlana
Nr. / / ISSN -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mijloace didactice digitale de concepție proprie – sursă importantă în dinamica progresului academic al studenţilor
Cristei Maria
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(10) / 2017 / ISSN 1857-3592
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul competențelor digitale și a metodelor active în predarea Matematicii
Bordan Valentina, Bordan Valeriu
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(10) / 2017 / ISSN 1857-3592
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări teoretice în demersul pedagogic al performanței
Ceapa Valentina
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(5) / 2014 / ISSN 1857-3592
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul învăţării prin cercetare în educarea elevilor capabili de performanţe înalte la chimie
Godoroja Rita
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(4) / 2014 / ISSN 1857-3592
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Referențialul teoretic privind evaluarea performanțelor profesionale ale funcționarilor publici
Varzari Ana
Administrarea Publică
Nr. 3(95) / 2017 / ISSN 1813-8489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări teoretice privind evaluarea performanțelor în administrația publică
Varzari Ana
Administrarea Publică
Nr. 1(93) / 2017 / ISSN 1813-8489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metode de evaluare a activităţii echipelor de management a companiilor din Republica Moldova
Guzun Stela
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
Nr. 16 / 2015 / ISSN 1857-1468
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea securităţii energetice a Republicii Moldova prin prisma indicelui de performanţă al arhitecturii energetice
Simonov Dumitru
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 1 / 2015 / ISSN 1857-1433
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Semnificația indicatorilor de performanță în evaluarea și aprecierea competitivității operatorilor de telecomunicații
Bădicu Galina
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 1 / 2015 / ISSN 1857-1433
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Estimarea performanţei entităţii în baza valorii economice adăugate
Paladi Valentina, Erhan Lica, Braşoveanu Adriana
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 1 / 2014 / ISSN 1857-1433
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea personalului ştiinţifico-didactic ca sursă principală în asigurarea calităţii universitare
Cotelnic Ala
Economica
Nr. 4(94) / 2015 / ISSN 1810-9136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea performanţei financiare a întreprinderilor industriale prin prisma dimensiunilor de profitabilitate, rentabilitate şi creştere
Botnari Nadejda, Nedelcu Ana
Economica
Nr. 3(93) / 2015 / ISSN 1810-9136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Indicatorii de performanţă – între tradiţionalism şi modernism
Ştahovschi Ada, Mircea-Dafinescu Vasiliana, Bucuci Olesea
Economica
Nr. 4(90) / 2014 / ISSN 1810-9136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Definirea conceptuală în abordarea naţională şi internaţională a managementului competitivităţii
Coşer Cornel
Economica
Nr. 2(84) / 2013 / ISSN 1810-9136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele aspecte privind măsurarea performanţelor managementului financiar public
Hîncu Vasile
Economica
Nr. 6(70) / 2009 / ISSN 1810-9136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Benchmarking-ul - instrument eficient în stabilirea obiectivelor de creştere a calităţii în învăţământ
Ţîbrea Laurenţiu
Economie şi Sociologie
Nr. 2 / 2014 / ISSN 1857-4130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 41