IBN
    

    
  


  
Close

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(88) pentru cuvîntul-cheie "depresie"
Tabloul clinic comparativ al stărilor demențiale
Boronin Larisa, Cotelea Valeria
Scientific Collection ”InterConf”
Vol. 53. 2021. Melbourne, Australia. ISBN 978-0-643-12109-6.
Disponibil online 27 November, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-389
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stările emoționale (depresie, anxietate și stres) și corelația cu viteza și respectarea regulilor în activitatea de conducere a automobilului
Vladu Anamaria Nicoleta
Current Affairs and Perspectives in Psychological Research
Ediția 2. 2022. Chișinău, Republic of Moldova. .
Disponibil online 11 January, 2023. Descarcări-14. Vizualizări-297
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dimensiuni sociale și psihologice ale fenomenului migrației
Papuc-Pomană Viorica12, Bodrug-Lungu Valentina1
Current Affairs and Perspectives in Psychological Research
Ediția 2. 2022. Chișinău, Republic of Moldova. .
Disponibil online 11 January, 2023. Descarcări-10. Vizualizări-364
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Manifestarea stresului la specialiștii contabili
Moraru Ina, Morari Ina
Current Affairs and Perspectives in Psychological Research
Ediția 2. 2022. Chișinău, Republic of Moldova. .
Disponibil online 11 January, 2023. Descarcări-15. Vizualizări-343
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul experimental al stărilor depresive la adolescenți
Stanciu Mirela
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice
Vol.20, Partea 1. 2022. Chișinău. ISSN 1857-0267.
Disponibil online 6 January, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-327
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Profilul de personalitate la adolescentul depresiv
Coman Alina Mariana
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice
Vol.20, Partea 1. 2022. Chișinău. ISSN 1857-0267.
Disponibil online 6 January, 2023. Descarcări-89. Vizualizări-496
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Desfășurarea terapiei cognitiv-comportamentale in ameliorarea simptomelor depresiei, anxietății generalizate și anxietății sociale la adolescenți. Studiu de caz
Calancea Angela
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(28) / 2022 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 7 September, 2022. Descarcări-215. Vizualizări-784
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul pandemiei COVID-19 asupra factorilor de risc suicidar
Isac Oxana
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
Vol.2. 2021. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 24 September, 2021. Descarcări-23. Vizualizări-511
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conduite terapeutice in depresii la varstnici
Carp Lucia, Siniţa Eugenia, Catrinici Carolina
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 3(12) / 2011 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-38. Vizualizări-1770
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Взаимосвязь депрессии и стресса у военнослужащих в армейских условиях
Kraskovskaia Valeria
Кишиневский Государственный Педагогический Университет им. Иона Крянгэ
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice
Vol.16, Partea 2. 2017. Chișinău. ISBN 978- 9975-46-348-5.
Disponibil online 21 February, 2023. Descarcări-7. Vizualizări-232
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nivelul stării depresive a tinerilor contemporani
Mihăilescu Natalia
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.7, Partea 2. 2020. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-060-2.
Disponibil online 15 December, 2020. Descarcări-157. Vizualizări-842
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sensul în viață la vârsta a treia
Voicu Florin Marius
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 11. 2021. Chişinău, 2019. ISBN 978-9975-3471-4-3.
Disponibil online 25 September, 2021. Descarcări-41. Vizualizări-628
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul eficienței antidepresivelor în practica medical
Scutari Corina, Gonciar Veaceslav, Bodrug Elena
Farmacia etică: istorie, realităţi şi perspective.
2018. Chișinău. ISBN 978-9975-3159-5-1.
Disponibil online 19 March, 2021. Descarcări-33. Vizualizări-537
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul proprietăților fizico-chimice al dioxoindolindionei
Ştefăneţ Tatiana1, Macaev Fliur2, Treapiţina Tatiana1, Valica Vladimir1
Farmacia etică: istorie, realităţi şi perspective.
2018. Chișinău. ISBN 978-9975-3159-5-1.
Disponibil online 19 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-558
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comorbidități la pacienții cu boala Parkinson.
Caldarov Anastasia1, Gavriliuc Olga2, Rotaru Lilia2, Andrușca Alexandru1, Fala Paula1, Gavriliuc Mihail1
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 3(71) / 2021 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 18 January, 2022. Descarcări-15. Vizualizări-496
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Menopauza chirurgicală: aspecte psihologice în perioada perioperatorie.
Vataman Elena
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 2(66) / 2020 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 23 November, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-549
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspectul cosmetic evolutiv al feței la copiii cu despicături craniofaciale.
Railean Silvia, Lupan Roman, Poştaru Cristina, Granciuc Gheorghe, Ţîbîrnă Gheorghe
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 4(64) / 2019 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 4 December, 2020. Descarcări-12. Vizualizări-467
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pancreatită cronică forma algică cu sindrom neuroastenic și afecțiuni asociate gastroduodenale.
Ucraințeva Violeta1, Ţîbîrnă Ion1, Eșanu Loretta2, Postoronca Svetlana2
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(58) / 2018 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 27 June, 2018. Descarcări-32. Vizualizări-877
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Simptome frecvente în hepatita cronică virală – manifestări extrahepatice sau simptome asociate?
Romanciuc (Vengher) Inna, Dumbrava Vlada-Tatiana, Lupaşco Iulianna, Harea Gheorghe, Taran Natalia, Chirvas Elena, Ghelmici Tatiana
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 2(54) / 2017 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 22 September, 2017. Descarcări-12. Vizualizări-853
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularitățile metabolismului serotoninei în bolile cronice hepatice.
Romanciuc (Vengher) Inna, Dumbrava Vlada-Tatiana, Lupaşco Iulianna, Harea Gheorghe, Chirvas Elena, Ţurcan Svetlana, Taran Natalia, Ghelimici Tatiana, Gribinciuc Anatol
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(50) / 2016 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 9 September, 2016. Descarcări-29. Vizualizări-1211
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 88