IBN
    
    
  


    
Close

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(26) pentru cuvîntul-cheie "the European Union"

Modelul social european – instrument de coeziune între statele Uniunii Europene

Sacara Ana
Administrarea Publică
Nr. 1(109) / 2021 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 23 March, 2021. Descarcări-23. Vizualizări-327
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

„Brexit” ca formă de manifestare a euroscepticismului în Marea Britanie

Beniuc Valentin, Beniuc Liliana
Particularităţile dezvoltării economiei mondiale în condiţiile globalizării
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3092-7-1.
Disponibil online 3 March, 2021. Descarcări-19. Vizualizări-296
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Будущее восточного партнерства

Pipoian Nelli
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-091-1.
Disponibil online 4 August, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-266
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Integrarea europeană și euro-atlantică a României în contextul securității internaționale: lecții pentru Republica Moldova

Melnychiuk Liubovi
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Materialele Conferinței științifico-practice internaționale „Spaţiul european de securitate: provocări, oportunităţi, perspective de integrare”
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-56-717-6.
Disponibil online 18 February, 2020. Descarcări-54. Vizualizări-927
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Interdependenţa dintre libera circulaţie a mărfurilor în spaţiul Uniunii Europeneşi contractul de leasing

Creţu Adrian
Teoria şi practica administrării publice
2016. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 2 April, 2018. Descarcări-18. Vizualizări-395
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The Evolution of Economic Relations Between the Republic of Moldova and the European Union in the Period of 2007-2018

Perju Diana, Crudu Rodica
Academy of Economic Studies of Moldova
Center for Studies in European Integration Working Papers Series
Nr. 12 / 2019 / ISSN - /ISSNe 2537-6187
Disponibil online 22 September, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-502
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cooperarea Republicii Moldova cu UE: de la includerea în Politica de Vecinătate la semnarea Acordului de Asociere

Bogdan Luminiţa
Teoria şi practica administrării publice
2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 20 November, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-482
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Unfreezing 'the Transnistria conflict' from the lens of regional security complex theory

Ababakr Amer
Eastern European Journal for Regional Studies (EEJRS)
Nr. 1(8) / 2022 / ISSN 2537-6179 /ISSNe 1857-436X
Disponibil online 28 November, 2022. Descarcări-8. Vizualizări-121
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The Relationship Between Institutions and Trade, Empirical Analysis from the Republic of Moldova Case

Mușchei Ion
„Alexandru Ioan Cuza” University, Iasi
Eastern European Journal for Regional Studies (EEJRS)
Nr. 2(5) / 2019 / ISSN 2537-6179 /ISSNe 1857-436X
Disponibil online 26 January, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-359
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Visions of the European Union directive on deposit guarantee schemes
Ţâu Nicolae, Cernabilschi Diana
Free International University of Moldova
Economie şi Sociologie
Nr. 2 / 2015 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 2 November, 2015. Descarcări-13. Vizualizări-1026
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Analysing European economic competitiveness through the prism of economic innovation

Ignatov Augustin
Academy of Economic Studies of Moldova
European Competition Journal
Nr. 2-3(14) / 2018 / ISSN 1744-1056
Disponibil online 24 June, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-403
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

New immigration at the European Union's periphery special geographical notes concerning the Romanian citizenship acquisition within the period 2000-2013

Dimitriu Radu-Ionuț, Autor Nou, Dimitriu Andreea, Bunduc Petru
„Alexandru Ioan Cuza” University, Iasi
International Journal of Technical Research and Applications
Nr. 13S / 2015 / ISSN 2320-8163
Disponibil online 8 February, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-185
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The Zafer Party's discourse on the European Union as an example of the European type radical right party in Türkiye

Ekrem Yasar Akcay , Halil Emre Denis
Hakkari University/Turkey
Journal of Social Sciences
Nr. 5(4) / 2022 / ISSN 2587-3490 /ISSNe 2587-3504
Disponibil online 18 January, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-118
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mandatul european de arestare: transformarea procedurilor de extrădare în cadrul Uniunii Europene

Ţarălungă Victoria
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 2. 2016. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-89-029-8.
Disponibil online 13 June, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-213
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Подходы к исследованию молдо-российских отношений в контексте процессов европейской и евразийской интеграции
Tcaci Anatolie
Молдавский Государственный Университет
Moldoscopie
Nr. 2(77) / 2017 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 14 September, 2017. Descarcări-27. Vizualizări-1364
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
German migration policy as a factor in the EU's security threats
Tcaci Anatolie, Cebotari Svetlana
State University of Moldova
Moldoscopie
Nr. 2(73) / 2016 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 16 November, 2016. Descarcări-13. Vizualizări-744
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The future of the European Union, in the light of current events

Lazari Constantin
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 2(12) / 2017 / ISSN 1857-4440 /ISSNe 2587-3393
Disponibil online 20 January, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-449
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Risks and confidence in the european area after Brexit

Lazari Silvia1, Cojocaru Virginia2
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 2(12) / 2017 / ISSN 1857-4440 /ISSNe 2587-3393
Disponibil online 20 January, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-527
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Geopolitics of the border states and the crisis of the “eastern partnership” european policy

Dergaciov Vladimir
Universitatea Națională I.I. Mecinicov din Odesa
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(11) / 2017 / ISSN 1857-4440 /ISSNe 2587-3393
Disponibil online 18 January, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-458
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Опыт Германии в управлении миграционными потоками в рамках ЕС: состояние и проблемы
Tcaci Anatolie, Cebotari Svetlana
Молдавский Государственный Университет
Revista Militară. Studii de securitate şi apărare
Nr. 2(16) / 2016 / ISSN 1857-405X
Disponibil online 14 February, 2017. Descarcări-7. Vizualizări-667
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 26