IBN
    

    
  


    
Close

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(103) pentru cuvîntul-cheie "partnership"
Dimensiunea relaţiilor moldo - romane in procesul de asociere a Republicii Moldova la UE
Roșca Tatiana
Teoria şi practica administrării publice
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 4 January, 2018. Descarcări-13. Vizualizări-1097
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cooperarea sectorului public cu societatea civilă in promovarea reformelor din invăţămantul preuniversitar
Iurașco Elena
Teoria şi practica administrării publice
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 3 January, 2018. Descarcări-15. Vizualizări-592
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Importanța unui parteneriat eficient SAP-școală-familie în diminuarea absenteismului la preadolescenți
Botnari Valentina1, Scutaru Albina2
Tradiţie şi inovaţie în educaţie
Vol. I. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-289-2.
Disponibil online 12 February, 2020. Descarcări-89. Vizualizări-954
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Consolidarea relațiilor de parteneriat în scopul asigurării unui trai decent
Boguş Angela
Administrarea Publică
Nr. 4(112) / 2021 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 17 December, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-262
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Alternative Options for Local Public Services Management in the Republic Of Moldova
Tincu Violeta
Administrarea Publică
Nr. 1(109) / 2021 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 23 March, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-308
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sper la continuarea unei colaborări fructuoase cu Academia de Administrare Publică
Tighineanu Ion
Administrarea Publică
Nr. 3(103) / 2019 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 26 September, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-652
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorificarea oportunităților Programului Parteneriatul pentru Pace - factor de consolidare a relațiilor de cooperare cu Organizația Tratatului Atlanticului de Nord
Popilevschi Dumitru
Administrarea Publică
Nr. 2(102) / 2019 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 30 May, 2019. Descarcări-14. Vizualizări-539
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea parteneriatului dintre administrația publică și organizațiile societății civile în asigurarea securității comunitare
Zelenschi Angela
Administrarea Publică
Nr. 1(101) / 2019 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 12 March, 2019. Descarcări-31. Vizualizări-704
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The decision-making process in the Republic of  Moldova through public administration Reform
Chiriac Diana
Administrarea Publică
Nr. 4(96) / 2017 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 12 December, 2017. Descarcări-6. Vizualizări-462
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Parteneriatul școală – comunitate în educarea elevilor pentru soluționarea conflictelor
Chiosa Cristina
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.
Vol.16, Partea 1. 2017. Chișinău. ISBN 978- 9975-921-22-0.
Disponibil online 13 February, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-59
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Şcoala și familia – o viziune practică
Bondar Nicușor
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.
Vol.16, Partea 1. 2017. Chișinău. ISBN 978- 9975-921-22-0.
Disponibil online 13 February, 2023. Descarcări-13. Vizualizări-96
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The kindergarten-family partnership versus the socialization of preschoolers in an educational context
Antoci Diana, Andrasciuc Birtok Vasilica
"Ion Creangă" State Pedagogical University from Chisinau
Analele Universităţii din Craiova. Seria Psihologie-Pedagogie
Nr. 44 / 2022 / ISSN 2668-6678 /ISSNe 1582-313X
Disponibil online 21 September, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-11
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perspective de dezvoltare durabilă a Republicii Moldova in cadrul parteneriatului estic
Curoş Liudmila12, Tulbu-Frunze Cristina2
Strategia Securității Uniunii Europene în contextul Metamorfozelor Relațiilor Internaționale
Vol.1. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-873-9.
Disponibil online 4 June, 2021. Descarcări-16. Vizualizări-481
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Istoriografia relaţiilor de cooperare Republica Moldova – NATO
Popilevschi Dumitru
Materialele Conferinței științifico-practice internaționale „Spaţiul european de securitate: provocări, oportunităţi, perspective de integrare”
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-56-717-6.
Disponibil online 18 February, 2020. Descarcări-15. Vizualizări-571
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conflicte înghețate – parte a războiului energetic al Rusiei și incapacitatea UE de a genera o strategie energetică de contracarare
Pacuraru Cosmin Gabriel
Materialele Conferinței științifico-practice internaționale „Spaţiul european de securitate: provocări, oportunităţi, perspective de integrare”
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-56-717-6.
Disponibil online 17 February, 2020. Descarcări-38. Vizualizări-619
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Importanța relațiilor de cooperare dintre NATO și Uniunea Europeană
Guțu Andrei
Strategia Securității Uniunii Europene în contextul Metamorfozelor Relațiilor Internaționale
Vol.2. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-56-873-9.
Disponibil online 9 September, 2022. Descarcări-14. Vizualizări-234
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Organizarea activităților extrașcolare din perspetiva parteneriatelor educaționale
Clichici Veronica
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.36. 2020. Iași, România. ISBN 978-606-685-744-4.
Disponibil online 5 November, 2020. Descarcări-25. Vizualizări-405
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Incluziunea socială a copiilor cu deficiență de auz – vector important în educația incluzivă de calitate
Adaşan Doina12
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 11. 2021. Chişinău, 2019. ISBN 978-9975-3471-4-3.
Disponibil online 25 September, 2021. Descarcări-27. Vizualizări-413
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Parteneriatul grădiniţă-familie în educaţia copiilor cu deficienţe afective
Sacaliuc Nina
Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţii
Ediția 5. 2019. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3302-8-2.
Disponibil online 3 December, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-525
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte ale consilierii psihologice ale copiilor cu cerinţe educaţionale speciale
Cazacu Daniela
Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţii
Ediția 5. 2019. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3302-8-2.
Disponibil online 2 December, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-571
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 103