IBN
    
    
  


    
Close

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(76) pentru cuvîntul-cheie "rezistenţă"

Diagnosticul, profilaxia și tratamentul infecțiilor determinate de Staphilococcus Aureus meticilinorezistent

Ungureanu Cezara
Culegere de rezumate ştiinţifice ale studenţilor, rezidenţilor şi tinerilor cercetători
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-82-148-3.
Disponibil online 9 March, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-238
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Determinarea sensibilităţii agenţilor patogeni în pneumoniile comunitare la copii

Pazuşchina Vita
Culegere de rezumate științifice ale studenților, rezidenților și tinerilor cercetători
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3168-4-2.
Disponibil online 27 July, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-501
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Particularitățile antibioticorezistenței microbiene în asocieri de culturi

Spătaru Diana
Culegere de rezumate științifice ale studenților, rezidenților și tinerilor cercetători
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3168-4-2.
Disponibil online 27 July, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-431
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Enterobacterii producente de blse – aspecte contemporane a diagnosticului de laborator (revista literaturii)
Burduniuc (Popa) Olga
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 2(13) / 2012 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 9 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-712
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluţia rezistenţei la antibiotice – Problemă urgentă mondială
Burduniuc (Popa) Olga
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 2(12) / 2011 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 12 December, 2013. Descarcări-27. Vizualizări-716
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Doza zilnică definită (DDD), unitate de măsură a consumului de medicamente în farmacia de spital şi în farmacia de comunitate

Negreş Simona1, Zbârcea Cristina Elena1, Chiriţă Cornel1, Ştefănescu Emil1, Mihai Dragoş Paul1, Şeremet Oana Cristina1, Marineci Cristina Daniela1, Nicolae Liliana2
Farmacia etică: istorie, realităţi şi perspective.
2018. Chișinău. ISBN 978-9975-3159-5-1.
Disponibil online 19 March, 2021. Descarcări-114. Vizualizări-809
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tuberculoza rezistentă la copii.

Kulciţchi Stela
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 2(66) / 2020 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 23 November, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-354
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Terapii antibiotice actualizate și riscul dezvoltării rezistenței la antibiotice la pacienții adulți cu bronșiectazii non-fibrochistice

Munteanu Oxana
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 2(62) / 2019 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 29 May, 2019. Descarcări-16. Vizualizări-552
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Preparatele antibacteriene noi în tratamentul pneumoniilor.
Matcovschi Sergiu, Dumitraş Tatiana, Cesac Irina, Ursu Ana, Covalschi Margarita, Ciobanu Daniela
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(50) / 2016 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 9 September, 2016. Descarcări-16. Vizualizări-1264
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte de management al abandonului tratamentului antituberculos în Republica Moldova
Sain Dumitru, Haidarlî Ion, Rîvneac Lidia, Jurja Larisa, Crivenco Galina, Tudos Tamara, Ţîmbalari Tatiana, Ţîmbalari Vitalie, Ciobanu Serghei, Cula Eugenia
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 4(36) / 2012 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-1045
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Versiunea nouă a metodei molecular genetice pentru detecţia tuberculozei, precum şi a rezistenţei la rifampicină şi izoniazidă (Line probe assay genotype mtbdrplus VER2.0)
Crudu Valeriu, Noroc (Stratan) Ecaterina, Romancenco Elena, Moraru Nicolae, Ţurcan Nadejda, Allerheiligen Vera, Hillemann Andreas
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 4(36) / 2012 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-939
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изменчивость некоторых признаков пыльцы у мутантных форм томата под действием абиотических стрессов.

Macovei Milania
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(337) / 2019 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 14 July, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-511
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Комбинированное использование традиционных и нетрадиционных методов отбора в селекции томата

Macovei Milania
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(336) / 2018 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 21 March, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-513
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Determinismul genetic al rezistenței grâului (Triticum aestivum L.) la fungul Drechslera sorokiniana (Sacc.) Subram.

Lupaşcu Galina, Gavzer Svetlana
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(336) / 2018 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 21 March, 2019. Descarcări-12. Vizualizări-514
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Manifestarea stres-memoriei la plantele de Phaseolus cu diferit potențial de rezistență la secetă

Brânză Lilia
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(336) / 2018 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 20 March, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-547
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Utilizarea biostimulatorilor in cercetările științifice și în practica agricolă

Jelev (Hadîrca) Natalia, Dascaliuc Alexandru
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(336) / 2018 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 20 March, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-546
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Agenţii cauzali ai unor maladii foliare şi de rădăcină la genotipuri de tomate, orz și porumb
Grigorcea Sofia, Lupaşcu Galina, Mihnea Nadejda, Coşalîc Cristina, Schin Victoria, Bejan Vasile
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(331) / 2017 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 13 June, 2017. Descarcări-19. Vizualizări-610
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Генотипическая вариабельность по основным селекционно - ценным признакам в потомстве сортолинейного гибрида томата
Macovei Milania
Институт генетики, физиологии и защиты растений Академии Наук Молдовы
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(329) / 2016 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 28 September, 2016. Descarcări-4. Vizualizări-640
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Consideraţii generale privind mecanismele rezistenţei plantelor la antofitele parazite din familia Orobanchaceae
Duca Maria, Port Angela, Clapco Steliana, Zgardan Dan, Tabără Olesea
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(329) / 2016 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 28 September, 2016. Descarcări-7. Vizualizări-778
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţi morfo-fiziologice şi geneticomoleculare ale interacţiunii Helianthus annuus L. – Plasmopara halstedii F. Berl et de Toni
Duca Maria, Port Angela, Şestacova Tatiana
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(318) / 2012 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-7. Vizualizări-714
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 76